А - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Статті на літеру «А»

Загальна кількість статей:  160

AAАSS 

...

ACTA TOMICIANA 

„ACTA TOMICIANA“ (Акти Томицького) — видання док-тів і листів королівської канцелярії часів Сиґізмунда І (1506—29) й поч. панування Сиґізмунда ІІ (1529—72), створених переважно в період урядування коронного підканцлера й краків. єп. П. Томицького...


AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE ZCZASÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ARCHIWUM TАK ZWАNEGO BERNARDYŃSKIEGO WE LWOWIE 

„AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE Z CZAS?W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ARCHIWUM TАK ZWАNEGO BERNARDY?SKIEGO WE LWOWIE“ — вид. найдавніших актів і док-тів, узятих із книг ґродських і земських судів, консисторських та ін. корпоративних і приват. архівів Рус. воєв. Осн. частина цих книг, записи яких лягли в основу публікації...


AM UR-QUELL. MONATSSCHRIFT FÜR VOLKSKUNDE 

„AM UR-QUELL. MONATSSCHRIFT F?R VOLKSKUNDE“ („Der Urquell. Eine Monatsschrift f?r Volkskunde“) — нім. часоп., присвячений проблемам етнографії та фольклору. Місячник із народознавства „A. U.­Q.“ вид. у Гамбурзі в 1890—98 як продовження журн. „Am Urdsbrunnen“ (1881—89)...


AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SLAVIC STUDIES 

AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SLAVIC STUDIES (ААASS...


AMERICAN CONFERENCE OF SLAVIC LEARNED SOCIETES 

AMERICAN CONFERENCE OF SLAVIC LEARNED SOCIETES (Американська конференцiя слов’янських наукових товариств). Створ. на поч. 1960­х рр. у США з iнiцiативи Р. Смаль-Стоцького як науково-орг. захід НТШ. До неї належали, крім укр. наук. т-в і орг-цій, також т­ва бiлорусiв, полякiв, словакiв, словенцiв...

ARCHIV FÜR SLAVISCHE PHILOLOGIE 

„ARCHIV F?R SLAVISCHE PHILOLOGIE“ — перший міжнар. славіст. часопис, присвячений дослідженню культурно-істор. студій та проблем слов’ян. мовознавства. Виходив у Берліні в 1876—1929, надрук. 42 т. Упродовж 1876—1916 побачило світ 36 т....


ARCHIWUM KOMISYI HISTORYCZNEJ 

„ARCHIWUM KOMISYI HISTORYCZNEJ“ (Collectanea ex archivo collegii historici cracoviensi) — вид. наук. праць, досліджень і мат-лів Істор. комісії Історично-філос. відділу АН у Кракові (Akademiі Umiej?tno?ci w Krakowie). Виходив у двох серіях: 1 — Краків, 1878—1938, т. 1—12 (12-й у 2-х част.); 2 — Краків...


ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE NATIONALITIES 

ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE NATIONALITIES (Асоціація для студій національностей СРСР і Східної Європи, Асоціація досліджень національностей) (США). Засн. 2000 з метою активізації і популяризації наук. досліджень із питань розвитку національностей...


ATENEUM 

„ATENEUM“ — польс. часоп. (місячник), присвячений літ. критиці, виходив у Варшаві. Засн. 1876 В. Спасовичем і А. Павінським. Першим ред. „А.“ був Г. Бенні, з 1881 — П. Хмельовський, із другої пол. 1897 — В. Спасович і С. Виджґа...


ATENEUM POLSKIE 

„ATENEUM POLSKIE“ — літературно-крит. щомісячник, виходив у Львові протягом 1908 за ред. С. Закшевського. До редколегії „А. Р.“ входили С. Ґрабський, Я. Каспрович, Е. Порембович, М. Раціборський і Т. Соболевський. Вийшло 4 т. (ост. за груд.)...


ААРНЕ Антті-Аматус

ААРНЕ Антті-Аматус (Aarne Antti Amatus) (* 05. 12. 1867, м. Порі (Бйорнеборґ), Фінляндія — † 05. 02. 1925, м. Гельсінкі, Фінляндія) — фін. фольклорист. 1893—98 навч. у C.-Петербурзі (Росія). Працював у різних наук. т-вах...


АБЕЛЬ Нільс-Генрік

АБЕЛЬ Нільс-Генрік (Abel Niels Henrik) (* 05. 08. 1802, м. Фінней (Finn?y), Норвегія — † 06. 04. 1829, м. Фроланд (Froland), Норвегія) — норвез. математик. Н. у сім’ї протестант. пастора. Поч. освіту здобув удома. 1815—21 навч. у катедр. школі...


АБРАГАМ Владислав

АБРАГАМ Владислав (Abraham W?adys?aw Henryk Franciszek) (* 10. 10. 1860, м. Самбір, Галичина — † 15. 10. 1941, м. Львів) — польс. історик церкви, церк. права; теоретик канон. права. Н. у сім’ї судового урядника. 1878 закінчив Самбір. г-зію. 1878—83 навч. у Яґеллон. ун-ті у Кракові (відділ права й філософії)...


АБРАМОВИЧ Дмитро

АБРАМОВИЧ Дмитро (* 07. 08 (26. 07). 1873, м-ко Гулевичі Луцького пов. Волин. губ. (нині — с. Гулівка Ковельського р-ну Волин. обл.) — † 04. 03. 1955, м. Вільнюс, Литва) — історик л-ри і мови, чл.-кор. РАН з 1921...


АБРАМОВИЧ Юрій

...

АБРАМСОН Генрі

АБРАМСОН Генрі (Abramson Henry) (* 25. 06. 1963, м. Ірокез Фолз, пров. Онтаріо, Канада) — історик, славіст...


АБСТРАКЦІОНІЗМ 

АБСТРАКЦІОНІЗМ (лат. abstractio — віддалення, відхилення, відокремлення) — модерніст. течія в образотворчому мист-ві, музиці, худож. л-рі та ін. видах мист-ва...


АВАЛІАНІ Симон

АВАЛІАНІ Симон (* 27. 03. 1881, м. Кутаїсі, Грузія — † (?) 1922, м. Тбілісі, Грузія) — історик...


АВДИКОВИЧ Орест

АВДИКОВИЧ Орест (псевд.: Данило, Троян) (* 16. 02. 1876 (за ін. даними — 1877), с. Сороки, нині Бучацького р-ну Терноп. обл.— † 28. 10. 1918, м. Перемишль (за ін. даними — 30. 10. 1918, м. Відень) — письменник, літературознавець, педагог. Чл. НТШ (з 1910). Навч. в Академічній гімназії у Львові...


АВСТРАЛІЙСЬКІ НАУКОВІ ТА ГРОМАДСЬКІ ІНСТИТУЦІЇ У ЗВ’ЯЗКАХ ІЗ НАУКОВИМ ТОВАРИСТВОМ ім. ШЕВЧЕНКА 

АВСТРАЛІЙСЬКІ НАУКОВІ ТА ГРОМАДСЬКІ ІНСТИТУЦІЇ У ЗВ’ЯЗКАХ ІЗ НАУКОВИМ ТОВАРИСТВОМ ім. ШЕВЧЕНКА. Наук. зв’язки НТШ Австралії, як і всіх крайових т-в, згідно зі Статутом...


АВСТРІЙСЬКЕ НАРОДОЗНАВЧЕ ТОВАРИСТВО 

...

АВСТРІЯ 

АВСТРІЯ (О?sterreich, Австро-Угорщина (1867), нині — Австрійська Республіка (1918) — держава в Центр. Європі...


АВТОРСЬКИЙ КОМЕНТАР 

АВТОРСЬКИЙ КОМЕНТАР — система пояснень (тлумачень) до тексту, зроблена автором чи автором-упоряд. у наук. виданні, худож. творі, публікації різних джерел, мемуарів, щоденників. Розрізняють переважно два типи А. к. Перший — текстолог....


АГІОГРАФІЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА 

АГІОГРАФІЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (грец. agios — святий, grafo — пишу) — жанр християн. л-ри...


АГРОНОМІЧНО-НАУКОВА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім.ШЕВЧЕНКА 

АГРОНОМІЧНО-НАУКОВА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА — науково-дослід. підрозділ НТШ...


АДАМЧУК Андрій

АДАМЧУК Андрій (* 08. 12. 1902, с. Німяч Бродів. пов., Галичина (нині — с. Нем’яч Бродів. р-ну Львів. обл.) — † 1943, Сх. Волинь (нині — Рівненщина) — інженер-агроном, кооператор...


АДАСОВСЬКА Марія

...

АДЕЛАЇДСЬКИЙ ОСЕРЕДОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА 

АДЕЛАЇДСЬКИЙ ОСЕРЕДОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА — один з осередків Австрал. крайового НТШ, засн. в лют. 1965. Ініціював заснування осередку Є. Завалинський. Першим головою обраний Роман Олесницький (24. 07. 1913—25. 01. 1989), який закінчив Львів. політех. ін-т...


АДЕЛЬФОТЕС 

„АДЕЛЬФОТЕС“ (грец. ? •*g8­n`J0H) — перша у слов’ян. народів граматика грец. та церковнослов’ян. мов („Грамматіка доброглаголиваго єллинословенскаго языка. Совэршеннаго искуства осми частэй слова. Ко наказанїю многоименитому Роcсійскому роду“, 1591)...


АДМІНІСТРАЦІЙНІ КОМІСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА 

АДМІНІСТРАЦІЙНІ КОМІСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА — науково-орг. підрозділи Т­ва. У структурі НТШ, згідно зі звітами та „Хронікою НТШ“ за 1905—30...


АДМІНІСТРАЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА 

АДМІНІСТРАЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (Адміністративна група НТШ) — кер. науково-орг. та виконавчий підрозділ Т­ва. Його структура й особ. склад змінювалися відповідно до умов місця і часу праці Т-ва. До Першої світ. війни у склад А. НТШ входили: голова НТШ...


АЗБУКОВНИКИ 

АЗБУКОВНИКИ — рукопис., переважно анонімні словники іншомов. та незрозумілих слів, укладені за алфавітом. Були призначені для вивчення слова та навч. процесу у пізньосередньовічних колегіумах і школах. А. поєднували елементи словникових знань з інозем. мов...


АЗБУЧНА ВІЙНА В ГАЛИЧИНІ 

„АЗБУЧНА ВІЙНА“ В ГАЛИЧИНІ — громадсько-культ. рух укр. освічених кіл Галичини у відповідь на дискримінацію органами австрій. влади й польс. елітою укр. населення в культурно-освіт. сфері та на їхні спроби нав’язати укр. писемності лат. алфавіт...


АЙЗЕНГАВЕР Двайт

АЙЗЕНГАВЕР Двайт (Eisenhower Dwight David) (* 14. 10. 1890, м. Денісон, шт. Техас, США — † 28. 03. 1969, м. Вашингтон, США) — держ. і військ. діяч, генерал армії...


АЙНШТАЙН Альберт

АЙНШТАЙН Альберт (Ейнштейн, Einstein Albert) (* 14. 03. 1879, м. Ульм, Німеччина — † 18. 04. 1955, м. Прінстон...


АЙХЕЛЬМАН Отто

...

АКАДЕМIЧНI ВЕЧОРИ 

...

АКАДЕМIЧНИЙ ДIМ У ЛЬВОВІ 

АКАДЕМIЧНИЙ ДIМ У ЛЬВОВІ — будинок НТШ, в якому жила, навч. і проводила різні засідання укр. студент. молодь. Задум відкриття укр. А. д. у Львові виник в НТШ у першi роки ХХ ст....


АКАДЕМИЧЕСКИЙ КРУЖОК 

„АКАДЕМИЧЕСКИЙ КРУЖОК“ („Академічний гурток“) — т-во львів. укр. студент. молоді, яке діяло у Львові впродовж 1870—94. Виник у груд. 1870 після виходу прихильників русофільської орієнтації з т-ва „Академічна бесіда“. Метою „А. к.“ була організація наук....


АКАДЕМІЧНА БЕСІДА 

...

АКАДЕМІЧНА ГІМНАЗІЯ У ЛЬВОВІ 

...

АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА У КРАКОВІ 

...

АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА У ЛЬВОВІ 

„АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА“ У ЛЬВОВІ (Нова академічна громада) — укр. студент. т-во, яке виникло у Львові 1896 внаслідок об’єднання студент. т-в „Академічне братство“ (засн. 1882) й „Ватра“ (засн. 1892). Мета т-ва — допомога своїм чл. у здобуванні освіти...


АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА У ПРАЗІ 

...

АКАДЕМІЧНА ПОМІЧ 

„АКАДЕМІЧНА ПОМІЧ“ — укр. студент. т-во, яке діяло у Львові з 1902 спочатку як „Руська академічна поміч“, після 1921 — як „Українська академічна поміч“. 1906 і 1914 т-во спробувало змінити назву на „Українська (Українсько-руська) академічна поміч“...


АКАДЕМІЧНЕ БРАТСТВО 

„АКАДЕМІЧНЕ БРАТСТВО“ — укр. студент. т-во, яке діяло у Львові 1882—96. З’явилося на базі укр. студент. т-в „Академічна бесіда“ і „Дружний лихвар“ (засн. 1870)...


АКАДЕМІЧНИЙ РЕЗЕРВОВИЙ ФОНД НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім.ШЕВЧЕНКА 

АКАДЕМІЧНИЙ РЕЗЕРВОВИЙ ФОНД НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА — один із перших грошових фондів НТШ. Засн. 1897. Організатором А. р. ф. був спеціально створ. к-т, який збирав грошові складки і надсилав відповідні відозви та листи до громадськости...


Академія наук у Кракові (AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE) 

AKADEMIA UMIEJ?TNO?CI W KRAKOWIE (Академія наук у Кракові, ПАН) — гол. польс. наук. інституція, яка виникла у Кракові 1871 внаслідок реорганізації Краків. наук. т-ва, засн. 1816. Розпочала працю 1873. Спочатку складалася з трьох відділів: філол....


АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ (АНУ, ВУАН, НАНУ...


АККЕРМАН 

...

АКТИ ЗЕМСЬКІ ТА ҐРОДСЬКІ 

АКТИ ЗЕМСЬКІ ТА ҐРОДСЬКІ (Akta terrestria et castrensia; Akta ziemskie i grodzkie) — збірки розрізнених чи оформлених у книги актів та док-тів земських і ґродських судів воєводських і повітових міст та містечок укр. земель, що входили до складу Речі Посполитої та ВКЛ. Це акти судів Белзького...


АКТЫ ЛИТОВСКО-РУССКАГО ГОСУДАРСТВА 

„АКТЫ ЛИТОВСКО-РУССКАГО ГОСУДАРСТВА“ — збірка док-тів, узятих із Литовської метрики. Стосуються переважно соціально-екон. історії ВКЛ. Підгот. вид. М. Довнар-Запольський. Спочатку планувалося як 2-томне вид., але 1899 у Москві опубл. лише 1-й вип....


АКТЫ ЛИТОВСКОЙ МЕТРИКИ 

„АКТЫ ЛИТОВСКОЙ МЕТРИКИ“ — багатотомне вид. док-тів т. зв. Литовської метрики, колекції різноманітних док-тів, які відклалися внаслідок діяльности центр. органів влади й місцевих установ ВКЛ протягом першої пол. XV—XVІІІ ст....


АКТЫ МОСКОВСКАГО ГОСУДАРСТВА, ИЗДАННЫЕ ИМПЕРАТОРСКОЮ АКАДЕМІЕЮ НАУК 

„АКТЫ МОСКОВСКАГО ГОСУДАРСТВА, ИЗДАННЫЕ ИМПЕРАТОРСКОЮ АКАДЕМІЕЮ НАУК“ — 3-томна збірка док-тів із політ., дипломат. та воєнної історії Московії зі сусідніми країнами...


АКТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ ВИЛЕНСКОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ 

„АКТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ ВИЛЕНСКОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ“ (Акты Виленской археографической комиссии) — серійне багатотомне вид. док-тів із політ., культ. і соціально-екон. історії Литви...


АКТЫ, ОТНОСЯЩІЕСЯ К ИСТОРІИ ЗАПАДНОЙ РОССІИ, СОБРАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЮ КОММИССІЕЮ 

„АКТЫ, ОТНОСЯЩІЕСЯ К ИСТОРІИ ЗАПАДНОЙ РОССІИ, СОБРАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЮ КОММИССІЕЮ“ — збірка док­тів з історії ВКЛ, Лівонії та укр. земель Польс. королівства XIV—XVII ст., опубл. Петерб. археограф. комісією упродовж 1846—53. Вид. планувалося як 3­томне...


АКТЫ, ОТНОСЯЩІЕСЯ К ИСТОРІИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССІИ 

„АКТЫ, ОТНОСЯЩІЕСЯ К ИСТОРІИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССІИ“ — багатотомне вид. док-тів з історії України й Білоруси ХІІІ—ХVІІ ст., здійснене Археограф. комісією у Києві протягом 1863—92 і вид. в Петербурзі у 15-ти т. Ред. 1—9 та 11—13 т. був М. Костомаров, 10, 11 (дод.)...


АКЦIЯ САРСЕЛЬ 

АКЦIЯ „САРСЕЛЬ“ — дії матеріальної й моральної підтримки Сарселю (у Франції) — крайового НТШ в Європі,— започатковані 1961—62. А. „С.“ зародилася у середовищі Укр. пластового сеньйорату (УПС, курінь „Ті...


АКЦЕНТОЛОГІЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім.ШЕВЧЕНКА 

АКЦЕНТОЛОГІЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (лат. accentus — наголос) — вчення про наголос, інтонацію та тривалість голосних звуків (часокількість). А. вивчає і характеризує систему словесних наголосів...


АКЦІЯ ВІСЛА 

„АКЦІЯ „ВІСЛА“ („AKCJA „WIS?A“) — збірник док-тів і мат-лів про військ. діяльність...


АЛЕКСИНАЦ 

АЛЕКСИНАЦ — місто окр. Нішава (Сербія). 1901—02 ред. серб. часоп. „Караџић“ („Караджич“), яка розташовувалася в А., надсилала його до Бібліотеки НТШ у Львові. „Караџић“ — серб. народознавчо-фольклорист. щомісячник...


АЛЕШО Олександр

АЛЕШО Олександр (* 09. 02. 1890, с. Грушки Балтського пов. Подільської губ. (нині — м. Ульянівка Кіровоград. обл.) — † 04. 04. 1922, м. Київ) — антрополог, етнограф. Закінчив Уман. класич. г­зію (1910). Вищу освіту спершу здобував у Київ. ун­ті...


АЛИСЬКЕВИЧ Андрій

АЛИСЬКЕВИЧ Андрій (крипт.: А. А. Ал.) (* 17. 12. 1870, с. Залуква Галицького пов. Львів. воєв. (нині — Галицького р-ну Івано-Франк. обл.) — † 25. 03. 1949, м. Прага, Чехія) — освітянин, педагог, організатор укр. шкільництва, громад. діяч, учитель нім....


АЛЛЕГАН 

АЛЛЕГАН (Аллегани, Аллеген, Аллегени, Allegeny) — м-ко у шт. Пенсильванія (США). 1910 москвофільська громада, очолювана „Русским православным обществом“ у Пітсбурґу, надсилала до Бібліотеки НТШ свій друк. орган...


АЛМАЗОВ Олександр

АЛМАЗОВ Олександр (* 15. 08. 1859, с. Замартині Лебедянського пов. Тамбовської губ.— † 15. 03. 1920, м. Одеса) — історик церкви і церк. права, джерелознавець...


АЛЬБЕРТИН 

АЛЬБЕРТИН (Альбэртын) — м-ко поблизу м. Слоніма (Білорусь). 1932—34 редакція місцевого білорус. часоп. „Да злучэньня (Беларуская рэлігійная часопісь)“ і приватні особи, котрі проживали у цьому місті...


АЛЬВЕНА 

...

АМЕРИКАНIСТIВ З’ЇЗД ХVІ МIЖНАРОДНИЙ У ВІДНІ 

АМЕРИКАНIСТIВ З’ЇЗД ХVІ МIЖНАРОДНИЙ У ВІДНІ — відбувався у Вiднi 9—14. 09. 1908. НТШ привітало учасників з’їзду. Вiд iмени Т-ва у роботi з’їзду взяв участь З. Кузеля. Вiн пiдгот. доповідь про укр. колонiї у Пн. i Пд. Америці, проте вона не була виголошена...


АМСТЕРДАМ 

АМСТЕРДАМ — місто (cтолиця) Нідерландів. Наук. інституції та т-ва міста систематично обмінювалися вид. з НТШ у Львові. Протягом багатьох років до Бібліотеки НТШ надходили книжки та періодика з таких інституцій...


АНВЕР 

АНВЕР (Anvers, інакше — Антверпен) — місто у Бельгії. З 1909 т-ва й інституції А. обмінювалися вид. з НТШ у Львові. Редакція „Akad?mie Royale d’ Arch?ologie de Belgique — Bulletin“ надсилала до Бібліотеки НТШ однойменний часоп.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1909, ч. 39, с. 47; 1910, ч. 41...


АНГЕЛОВИЧ Антін

АНГЕЛОВИЧ Антін (Ангеллович Антоній) (* 14. 04. 1756, с. Гринів Львів. землі Рус. воєв. (нині — Пустомит. р-н Львів. обл.) — † 09. 08. 1814, м. Львів, похований на Городецькому цвинтарі...


АНҐЕРС 

АНҐЕРС (Ажі, Анжер, Angers) — місто у Зх. Франції, адмін. центр департаменту Maire et Loire. Наук. т­во „Soci?t? d’Etudes scientifiques“, центр якого був в А., з 1901 обмінювалося вид. з НТШ у Львові. У Бібліотеку НТШ надходив „Bulletin de la Sociе?tе? d’Etudes scientifiques d’Angers“...


АНДРЕЙКІВ Олександр

АНДРЕЙКІВ Олександр (03. 01. 1942...


АНДРЕЙЧИН Андрій

АНДРЕЙЧИН Андрій (* 02. 09. 1865, с. Устя-Руське Горлицького пов. Краків. воєв. на Лемківщині (нині — Польща) — † 04. 01. 1914, м. Львів. Похований на Янівському цвинтарі) — друкар-літограф, художник-гравер, видавець...


АНДРЕЙЧИН Михайло

АНДРЕЙЧИН Михайло (22. 02. 1940, с. Веселівка Теребовлян. р-ну Терноп. обл.) — лікар-інфекціоніст, засл. діяч науки і техніки. Д. чл. НТШ (з 2006), голова Терноп. осередку НТШ (з 2003). 1957 закінчив серед. школу у м. Копичинцях Терноп. обл....


АНДРІЄВСЬКИЙ Борис

АНДРІЄВСЬКИЙ Борис (* 28 (16). 07. 1898, с. Безсали Полтав. губ. (нині — Лохвицького р-ну Полтав. обл.) — † 20. 10. 1962, м. Клівленд, шт. Огайо, США) — лікар-хірург...


АНДРІЄВСЬКИЙ Олександр

АНДРІЄВСЬКИЙ Олександр (* 15 (03). 08. 1869, с. Бирине, нині Новгород-Сіверського р-ну Чернігів. обл.— † 15. 06. 1930, м. Київ) — бібліограф, фольклорист, етнограф, богослов. 1893 закінчив Київську духовну академію. Значну частину свого життя прожив у Росії — працював у Читі...


АНДРІЄВСЬКИЙ Олексій

АНДРІЄВСЬКИЙ Олексій (крипт., псевд.: А. А., А. Т., Ал. Андр., Андр. А., Андр. Ал., Андр-скій, А-р, А-скій А., А­скій Ал., К-ий А., Т-ий А., Т-ый А., Андыбер, Дон-Кихот, Дон-Кихот не-Ламанчский, Каневський А., Канівець Ол., Канівський О., Ласкавий О., Теплый А., Теплий Олекса...


АНДРІЄНКО І. 

...
Стр. 1 | 2        1    2    Наступна

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я