А - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Статті на літеру «А»

Загальна кількість статей:  160
...

„ACTA TOMICIANA“ (Акти Томицького) — видання док-тів і листів королівської канцелярії часів Сиґізмунда І (1506—29) й поч. панування Сиґізмунда ІІ (1529—72), створених переважно в період урядування коронного підканцлера й краків. єп. П. Томицького...


„AKTA GRODZKIE I ZIEMSKIE Z CZAS?W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z ARCHIWUM TАK ZWАNEGO BERNARDY?SKIEGO WE LWOWIE“ — вид. найдавніших актів і док-тів, узятих із книг ґродських і земських судів, консисторських та ін. корпоративних і приват. архівів Рус. воєв. Осн. частина цих книг, записи яких лягли в основу публікації...


„AM UR-QUELL. MONATSSCHRIFT F?R VOLKSKUNDE“ („Der Urquell. Eine Monatsschrift f?r Volkskunde“) — нім. часоп., присвячений проблемам етнографії та фольклору. Місячник із народознавства „A. U.­Q.“ вид. у Гамбурзі в 1890—98 як продовження журн. „Am Urdsbrunnen“ (1881—89)...


AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SLAVIC STUDIES (ААASS...


AMERICAN CONFERENCE OF SLAVIC LEARNED SOCIETES (Американська конференцiя слов’янських наукових товариств). Створ. на поч. 1960­х рр. у США з iнiцiативи Р. Смаль-Стоцького як науково-орг. захід НТШ. До неї належали, крім укр. наук. т-в і орг-цій, також т­ва бiлорусiв, полякiв, словакiв, словенцiв...

„ARCHIV F?R SLAVISCHE PHILOLOGIE“ — перший міжнар. славіст. часопис, присвячений дослідженню культурно-істор. студій та проблем слов’ян. мовознавства. Виходив у Берліні в 1876—1929, надрук. 42 т. Упродовж 1876—1916 побачило світ 36 т....


„ARCHIWUM KOMISYI HISTORYCZNEJ“ (Collectanea ex archivo collegii historici cracoviensi) — вид. наук. праць, досліджень і мат-лів Істор. комісії Історично-філос. відділу АН у Кракові (Akademiі Umiej?tno?ci w Krakowie). Виходив у двох серіях: 1 — Краків, 1878—1938, т. 1—12 (12-й у 2-х част.); 2 — Краків...


ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE NATIONALITIES (Асоціація для студій національностей СРСР і Східної Європи, Асоціація досліджень національностей) (США). Засн. 2000 з метою активізації і популяризації наук. досліджень із питань розвитку національностей...


„ATENEUM“ — польс. часоп. (місячник), присвячений літ. критиці, виходив у Варшаві. Засн. 1876 В. Спасовичем і А. Павінським. Першим ред. „А.“ був Г. Бенні, з 1881 — П. Хмельовський, із другої пол. 1897 — В. Спасович і С. Виджґа...


„ATENEUM POLSKIE“ — літературно-крит. щомісячник, виходив у Львові протягом 1908 за ред. С. Закшевського. До редколегії „А. Р.“ входили С. Ґрабський, Я. Каспрович, Е. Порембович, М. Раціборський і Т. Соболевський. Вийшло 4 т. (ост. за груд.)...


ААРНЕ Антті-Аматус (Aarne Antti Amatus) (* 05. 12. 1867, м. Порі (Бйорнеборґ), Фінляндія — † 05. 02. 1925, м. Гельсінкі, Фінляндія) — фін. фольклорист. 1893—98 навч. у C.-Петербурзі (Росія). Працював у різних наук. т-вах...


АБЕЛЬ Нільс-Генрік (Abel Niels Henrik) (* 05. 08. 1802, м. Фінней (Finn?y), Норвегія — † 06. 04. 1829, м. Фроланд (Froland), Норвегія) — норвез. математик. Н. у сім’ї протестант. пастора. Поч. освіту здобув удома. 1815—21 навч. у катедр. школі...


АБРАГАМ Владислав (Abraham W?adys?aw Henryk Franciszek) (* 10. 10. 1860, м. Самбір, Галичина — † 15. 10. 1941, м. Львів) — польс. історик церкви, церк. права; теоретик канон. права. Н. у сім’ї судового урядника. 1878 закінчив Самбір. г-зію. 1878—83 навч. у Яґеллон. ун-ті у Кракові (відділ права й філософії)...


АБРАМОВИЧ Дмитро (* 07. 08 (26. 07). 1873, м-ко Гулевичі Луцького пов. Волин. губ. (нині — с. Гулівка Ковельського р-ну Волин. обл.) — † 04. 03. 1955, м. Вільнюс, Литва) — історик л-ри і мови, чл.-кор. РАН з 1921...


...

АБРАМСОН Генрі (Abramson Henry) (* 25. 06. 1963, м. Ірокез Фолз, пров. Онтаріо, Канада) — історик, славіст...


АБСТРАКЦІОНІЗМ (лат. abstractio — віддалення, відхилення, відокремлення) — модерніст. течія в образотворчому мист-ві, музиці, худож. л-рі та ін. видах мист-ва...


АВАЛІАНІ Симон (* 27. 03. 1881, м. Кутаїсі, Грузія — † (?) 1922, м. Тбілісі, Грузія) — історик...


АВДИКОВИЧ Орест (псевд.: Данило, Троян) (* 16. 02. 1876 (за ін. даними — 1877), с. Сороки, нині Бучацького р-ну Терноп. обл.— † 28. 10. 1918, м. Перемишль (за ін. даними — 30. 10. 1918, м. Відень) — письменник, літературознавець, педагог. Чл. НТШ (з 1910). Навч. в Академічній гімназії у Львові...


АВСТРАЛІЙСЬКІ НАУКОВІ ТА ГРОМАДСЬКІ ІНСТИТУЦІЇ У ЗВ’ЯЗКАХ ІЗ НАУКОВИМ ТОВАРИСТВОМ ім. ШЕВЧЕНКА. Наук. зв’язки НТШ Австралії, як і всіх крайових т-в, згідно зі Статутом...


...

АВСТРІЯ (О?sterreich, Австро-Угорщина (1867), нині — Австрійська Республіка (1918) — держава в Центр. Європі...


АВТОРСЬКИЙ КОМЕНТАР — система пояснень (тлумачень) до тексту, зроблена автором чи автором-упоряд. у наук. виданні, худож. творі, публікації різних джерел, мемуарів, щоденників. Розрізняють переважно два типи А. к. Перший — текстолог....


АГІОГРАФІЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (грец. agios — святий, grafo — пишу) — жанр християн. л-ри...


АГРОНОМІЧНО-НАУКОВА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА — науково-дослід. підрозділ НТШ...


АДАМЧУК Андрій (* 08. 12. 1902, с. Німяч Бродів. пов., Галичина (нині — с. Нем’яч Бродів. р-ну Львів. обл.) — † 1943, Сх. Волинь (нині — Рівненщина) — інженер-агроном, кооператор...


...

АДЕЛАЇДСЬКИЙ ОСЕРЕДОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА — один з осередків Австрал. крайового НТШ, засн. в лют. 1965. Ініціював заснування осередку Є. Завалинський. Першим головою обраний Роман Олесницький (24. 07. 1913—25. 01. 1989), який закінчив Львів. політех. ін-т...


„АДЕЛЬФОТЕС“ (грец. ? •*g8­n`J0H) — перша у слов’ян. народів граматика грец. та церковнослов’ян. мов („Грамматіка доброглаголиваго єллинословенскаго языка. Совэршеннаго искуства осми частэй слова. Ко наказанїю многоименитому Роcсійскому роду“, 1591)...


АДМІНІСТРАЦІЙНІ КОМІСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА — науково-орг. підрозділи Т­ва. У структурі НТШ, згідно зі звітами та „Хронікою НТШ“ за 1905—30...


АДМІНІСТРАЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (Адміністративна група НТШ) — кер. науково-орг. та виконавчий підрозділ Т­ва. Його структура й особ. склад змінювалися відповідно до умов місця і часу праці Т-ва. До Першої світ. війни у склад А. НТШ входили: голова НТШ...


АЗБУКОВНИКИ — рукопис., переважно анонімні словники іншомов. та незрозумілих слів, укладені за алфавітом. Були призначені для вивчення слова та навч. процесу у пізньосередньовічних колегіумах і школах. А. поєднували елементи словникових знань з інозем. мов...


„АЗБУЧНА ВІЙНА“ В ГАЛИЧИНІ — громадсько-культ. рух укр. освічених кіл Галичини у відповідь на дискримінацію органами австрій. влади й польс. елітою укр. населення в культурно-освіт. сфері та на їхні спроби нав’язати укр. писемності лат. алфавіт...


АЙЗЕНГАВЕР Двайт (Eisenhower Dwight David) (* 14. 10. 1890, м. Денісон, шт. Техас, США — † 28. 03. 1969, м. Вашингтон, США) — держ. і військ. діяч, генерал армії...


АЙНШТАЙН Альберт (Ейнштейн, Einstein Albert) (* 14. 03. 1879, м. Ульм, Німеччина — † 18. 04. 1955, м. Прінстон...


...
...

АКАДЕМIЧНИЙ ДIМ У ЛЬВОВІ — будинок НТШ, в якому жила, навч. і проводила різні засідання укр. студент. молодь. Задум відкриття укр. А. д. у Львові виник в НТШ у першi роки ХХ ст....


„АКАДЕМИЧЕСКИЙ КРУЖОК“ („Академічний гурток“) — т-во львів. укр. студент. молоді, яке діяло у Львові впродовж 1870—94. Виник у груд. 1870 після виходу прихильників русофільської орієнтації з т-ва „Академічна бесіда“. Метою „А. к.“ була організація наук....


...
...
...

„АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА“ У ЛЬВОВІ (Нова академічна громада) — укр. студент. т-во, яке виникло у Львові 1896 внаслідок об’єднання студент. т-в „Академічне братство“ (засн. 1882) й „Ватра“ (засн. 1892). Мета т-ва — допомога своїм чл. у здобуванні освіти...


...

„АКАДЕМІЧНА ПОМІЧ“ — укр. студент. т-во, яке діяло у Львові з 1902 спочатку як „Руська академічна поміч“, після 1921 — як „Українська академічна поміч“. 1906 і 1914 т-во спробувало змінити назву на „Українська (Українсько-руська) академічна поміч“...


„АКАДЕМІЧНЕ БРАТСТВО“ — укр. студент. т-во, яке діяло у Львові 1882—96. З’явилося на базі укр. студент. т-в „Академічна бесіда“ і „Дружний лихвар“ (засн. 1870)...


АКАДЕМІЧНИЙ РЕЗЕРВОВИЙ ФОНД НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА — один із перших грошових фондів НТШ. Засн. 1897. Організатором А. р. ф. був спеціально створ. к-т, який збирав грошові складки і надсилав відповідні відозви та листи до громадськости...


AKADEMIA UMIEJ?TNO?CI W KRAKOWIE (Академія наук у Кракові, ПАН) — гол. польс. наук. інституція, яка виникла у Кракові 1871 внаслідок реорганізації Краків. наук. т-ва, засн. 1816. Розпочала працю 1873. Спочатку складалася з трьох відділів: філол....


АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ (АНУ, ВУАН, НАНУ...


...

АКТИ ЗЕМСЬКІ ТА ҐРОДСЬКІ (Akta terrestria et castrensia; Akta ziemskie i grodzkie) — збірки розрізнених чи оформлених у книги актів та док-тів земських і ґродських судів воєводських і повітових міст та містечок укр. земель, що входили до складу Речі Посполитої та ВКЛ. Це акти судів Белзького...


„АКТЫ ЛИТОВСКО-РУССКАГО ГОСУДАРСТВА“ — збірка док-тів, узятих із Литовської метрики. Стосуються переважно соціально-екон. історії ВКЛ. Підгот. вид. М. Довнар-Запольський. Спочатку планувалося як 2-томне вид., але 1899 у Москві опубл. лише 1-й вип....


„АКТЫ ЛИТОВСКОЙ МЕТРИКИ“ — багатотомне вид. док-тів т. зв. Литовської метрики, колекції різноманітних док-тів, які відклалися внаслідок діяльности центр. органів влади й місцевих установ ВКЛ протягом першої пол. XV—XVІІІ ст....


„АКТЫ МОСКОВСКАГО ГОСУДАРСТВА, ИЗДАННЫЕ ИМПЕРАТОРСКОЮ АКАДЕМІЕЮ НАУК“ — 3-томна збірка док-тів із політ., дипломат. та воєнної історії Московії зі сусідніми країнами...


„АКТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ ВИЛЕНСКОЮ КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ“ (Акты Виленской археографической комиссии) — серійне багатотомне вид. док-тів із політ., культ. і соціально-екон. історії Литви...


„АКТЫ, ОТНОСЯЩІЕСЯ К ИСТОРІИ ЗАПАДНОЙ РОССІИ, СОБРАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЮ КОММИССІЕЮ“ — збірка док­тів з історії ВКЛ, Лівонії та укр. земель Польс. королівства XIV—XVII ст., опубл. Петерб. археограф. комісією упродовж 1846—53. Вид. планувалося як 3­томне...


„АКТЫ, ОТНОСЯЩІЕСЯ К ИСТОРІИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССІИ“ — багатотомне вид. док-тів з історії України й Білоруси ХІІІ—ХVІІ ст., здійснене Археограф. комісією у Києві протягом 1863—92 і вид. в Петербурзі у 15-ти т. Ред. 1—9 та 11—13 т. був М. Костомаров, 10, 11 (дод.)...


АКЦIЯ „САРСЕЛЬ“ — дії матеріальної й моральної підтримки Сарселю (у Франції) — крайового НТШ в Європі,— започатковані 1961—62. А. „С.“ зародилася у середовищі Укр. пластового сеньйорату (УПС, курінь „Ті...


АКЦЕНТОЛОГІЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (лат. accentus — наголос) — вчення про наголос, інтонацію та тривалість голосних звуків (часокількість). А. вивчає і характеризує систему словесних наголосів...


„АКЦІЯ „ВІСЛА“ („AKCJA „WIS?A“) — збірник док-тів і мат-лів про військ. діяльність...


АЛЕКСИНАЦ — місто окр. Нішава (Сербія). 1901—02 ред. серб. часоп. „Караџић“ („Караджич“), яка розташовувалася в А., надсилала його до Бібліотеки НТШ у Львові. „Караџић“ — серб. народознавчо-фольклорист. щомісячник...


АЛЕШО Олександр (* 09. 02. 1890, с. Грушки Балтського пов. Подільської губ. (нині — м. Ульянівка Кіровоград. обл.) — † 04. 04. 1922, м. Київ) — антрополог, етнограф. Закінчив Уман. класич. г­зію (1910). Вищу освіту спершу здобував у Київ. ун­ті...


АЛИСЬКЕВИЧ Андрій (крипт.: А. А. Ал.) (* 17. 12. 1870, с. Залуква Галицького пов. Львів. воєв. (нині — Галицького р-ну Івано-Франк. обл.) — † 25. 03. 1949, м. Прага, Чехія) — освітянин, педагог, організатор укр. шкільництва, громад. діяч, учитель нім....


АЛЛЕГАН (Аллегани, Аллеген, Аллегени, Allegeny) — м-ко у шт. Пенсильванія (США). 1910 москвофільська громада, очолювана „Русским православным обществом“ у Пітсбурґу, надсилала до Бібліотеки НТШ свій друк. орган...


АЛМАЗОВ Олександр (* 15. 08. 1859, с. Замартині Лебедянського пов. Тамбовської губ.— † 15. 03. 1920, м. Одеса) — історик церкви і церк. права, джерелознавець...


АЛЬБЕРТИН (Альбэртын) — м-ко поблизу м. Слоніма (Білорусь). 1932—34 редакція місцевого білорус. часоп. „Да злучэньня (Беларуская рэлігійная часопісь)“ і приватні особи, котрі проживали у цьому місті...


...

АМЕРИКАНIСТIВ З’ЇЗД ХVІ МIЖНАРОДНИЙ У ВІДНІ — відбувався у Вiднi 9—14. 09. 1908. НТШ привітало учасників з’їзду. Вiд iмени Т-ва у роботi з’їзду взяв участь З. Кузеля. Вiн пiдгот. доповідь про укр. колонiї у Пн. i Пд. Америці, проте вона не була виголошена...


АМСТЕРДАМ — місто (cтолиця) Нідерландів. Наук. інституції та т-ва міста систематично обмінювалися вид. з НТШ у Львові. Протягом багатьох років до Бібліотеки НТШ надходили книжки та періодика з таких інституцій...


АНВЕР (Anvers, інакше — Антверпен) — місто у Бельгії. З 1909 т-ва й інституції А. обмінювалися вид. з НТШ у Львові. Редакція „Akad?mie Royale d’ Arch?ologie de Belgique — Bulletin“ надсилала до Бібліотеки НТШ однойменний часоп.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1909, ч. 39, с. 47; 1910, ч. 41...


АНГЕЛОВИЧ Антін (Ангеллович Антоній) (* 14. 04. 1756, с. Гринів Львів. землі Рус. воєв. (нині — Пустомит. р-н Львів. обл.) — † 09. 08. 1814, м. Львів, похований на Городецькому цвинтарі...


АНҐЕРС (Ажі, Анжер, Angers) — місто у Зх. Франції, адмін. центр департаменту Maire et Loire. Наук. т­во „Soci?t? d’Etudes scientifiques“, центр якого був в А., з 1901 обмінювалося вид. з НТШ у Львові. У Бібліотеку НТШ надходив „Bulletin de la Sociе?tе? d’Etudes scientifiques d’Angers“...


АНДРЕЙКІВ Олександр (03. 01. 1942...


АНДРЕЙЧИН Андрій (* 02. 09. 1865, с. Устя-Руське Горлицького пов. Краків. воєв. на Лемківщині (нині — Польща) — † 04. 01. 1914, м. Львів. Похований на Янівському цвинтарі) — друкар-літограф, художник-гравер, видавець...


АНДРЕЙЧИН Михайло (22. 02. 1940, с. Веселівка Теребовлян. р-ну Терноп. обл.) — лікар-інфекціоніст, засл. діяч науки і техніки. Д. чл. НТШ (з 2006), голова Терноп. осередку НТШ (з 2003). 1957 закінчив серед. школу у м. Копичинцях Терноп. обл....


АНДРІЄВСЬКИЙ Борис (* 28 (16). 07. 1898, с. Безсали Полтав. губ. (нині — Лохвицького р-ну Полтав. обл.) — † 20. 10. 1962, м. Клівленд, шт. Огайо, США) — лікар-хірург...


АНДРІЄВСЬКИЙ Олександр (* 15 (03). 08. 1869, с. Бирине, нині Новгород-Сіверського р-ну Чернігів. обл.— † 15. 06. 1930, м. Київ) — бібліограф, фольклорист, етнограф, богослов. 1893 закінчив Київську духовну академію. Значну частину свого життя прожив у Росії — працював у Читі...


АНДРІЄВСЬКИЙ Олексій (крипт., псевд.: А. А., А. Т., Ал. Андр., Андр. А., Андр. Ал., Андр-скій, А-р, А-скій А., А­скій Ал., К-ий А., Т-ий А., Т-ый А., Андыбер, Дон-Кихот, Дон-Кихот не-Ламанчский, Каневський А., Канівець Ол., Канівський О., Ласкавий О., Теплый А., Теплий Олекса...


...
Стр. 1 | 2        1    2    Наступна

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я