Б - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Статті на літеру «Б»

Загальна кількість статей:  322
...

БЕРЛІН (Berlin) — столиця Німеччини. Наук. та навч. заклади, а також наук. орг-ції і т-ва Б., зокрема Прусська АН, Берлін. т-во антропології, етнографії та археології, Т-во для дослідження й охорони провінції Бранденбургії...


БЕРН (Bern) — столиця Швайцарії. Швайцар. природозн. т-во (Schweizerische naturforschende Gesellschaft) обмінювалося виданнями з НТШ. У Львів надходив період. зб. праць „Verhandlungen“.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1902, ч. 9, с. 27; 1903, ч. 13, с. 39; 1904, ч. 17, с. 30; 1905, ч. 21, с. 30; 1906, ч. 25, с. 29; 1907, ч. 29...


БЕРНЕКЕР Еріх (Berneker Erich) (*?03. 02. 1874, м. Кеніґсберґ, Пруссія (нині — Калінінград, РФ) — † 15. 03. 1937, м. Мюнхен, Німеччина) — нім. мовознавець, дослідник слов’ян. філології...


БЕРНСЬКА УНІЯ (Бернська конвенція про охорону літ. та худож. творів) — міжнар. угода щодо автор. права...


БЕРТЛО П’єр-Ежен-Марселен (Berthelot Pierre-Eugene-Marcelin) (* 28. 10. 1827, м. Париж, Франція — † 18. 03. 1907, там само) — хемік, акад. Франц. АН, громад. діяч.

Серед. освіту здобув у коледжах Парижа, зокрема у Коледжі де Франс. Спочатку вивчав медицину...


БЕРТЬЄ-ДЕЛАГАРД Олександр (*?1842, м. Севастополь — † 13. 02. 1920, м. Ялта, нині — АР Крим) — дослідник історії і культури антич. та середньовіч. Криму, краєзнавець і збирач старожитних пам’яток, нумізмат.

Походив із родини франц. еміґрантів...


БЕРХТЕСҐАДЕНСЬКИЙ НАУКОВИЙ З’ЇЗД НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА — з’їзд чл. відновленого в Європі НТШ та творчої інтеліґенції різних наук. зацікав. Відбувся 5—7. 03. 1948 в м-ку Берхтесґадені (Німеччина). У з’їзді взяло участь бл. 300 ос....


БЕРШАДСЬКИЙ Сергій (*?18. 03. 1850, м. Бердянськ Таврійської губ. (нині — райцентр Бердян. р-ну Запорізької обл.) — † 21. 02. 1896, м. С.-Петербург, Росія) — історик соціально-правових відносин ВКЛ ХIV—XVI ст., дослідник єврей. населення в Україні...


БЕССАРАБІЯ (Басарабія, Бассарабія, Бесарабія) — істор. реґіон між р. Прутом і Дністром, гирлом р. Дунаю та Чорним морем. Нині осн. частина земель Б. розташована на території Молдови...


БЕХТЕРЄВ Володимир (* 01. 02 (20. 01). 1857, с. Соралі В’ятської губ., Росія (нині — с. Бехтерєво Єлабузького р-ну Кіров. обл., РФ) — † 24. 12. 1927, м. Москва, РФ) — рос. невропатолог, психіатр, фізіолог. Д. чл. НТШ (з 1914).

1867—73 навч. у В’ятській г-зії...


БЄЛЬСКО-БЯЛА (Bielsko-Bia?a, Bielitz-Biala) — місто у Польщі. Редакція місцевого вид. „Mitteilungen des Beskidenvereins“ обмінювалася своїми вид. з Бібліотекою НТШ у Львові.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1904, ч. 20...


БЖЕЗІНСЬКИЙ Збіґнєв (Brzezi?ski Zbigniew) (*?28. 03. 1928, м. Варшава, Польща) — амер. політолог, держ. і політ. діяч США. Почес. чл. НТШ (з 2004).

Син польс. дипломата К. Бжезінського...


...

БИБЕЛЬСЬКІ — впливова родина перемишльського боярства герба Корчак...


БИБЛИОТЕКА ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В ПЕТЕРБУРГЕ (Библиотека Российской АН, Библиотека АН СССР...


БИБЛЮК Нестор (16. 06. 1935...


БИДҐОЩ (Bydgoszcz) — місто на Пн. Польщі. Pracownia Rybacka Pa?stwowego Instytutu Gospodarstwa wiejskiego з Б. протягом 1932—1937 обмінювалася окр. виданнями з НТШ у Львові, зокрема надсилала журн. „Rybak Polski“.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1932, ч. 71, с.15; 1935, ч. 72, с. 50; 1937, ч. 73...


БИКОВСЬКИЙ Лев (Биковський Левко, Біковський; крипт., псевд.: Б., Бібл., Мікроб) (* 22 (10). 06. 1895, с. Вільховець Звенигород. пов. Київ. губ.— † 11. 01. 1992, м. Денвер, шт. Колорадо, США) — бібліограф, книгознавець, бібліотекознавець, геополітик...


БИЛИНИ — рус. нар. речитативні епічні (оповідальні) пісенні твори переважно про героїчні подвиги і пригоди богатирів, захисників Київ. землі. Термін „Б.“ у 1840-х рр. у науку ввів Іван Сахаров (1807—63)...


БИРД Тома (Bird Thomas) (* 28. 03. 1935, м-ко Рим, шт. Нью-Йорк, США) — амер. славіст, літературознавець-україніст, білорусист, релігієзнавець. Д. чл. НТШ А (з 1981).

1952—56 — навч. в Сиракузькому ун-ті (шт. Нью-Йорк)...


БИРЧАК Володимир (Бірчак Володимир; крипт., псевд.: В. Б., Володимир Б., Н. А. Коліні) (* 12. 03. 1881, с. Любинці Стрийського пов., Галичина (нині — Стрий. р-н Львів. обл.) — † 21. 09. 1952, Озерний виправно-трудовий табір побл. м. Тайшета Іркут. обл., РРФСР) — письменник...


БІБЛІОГРАФІЧНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ (1909—40) (1934—40 — Бібліологічна комісія НТШ) — науково-дослід. підрозділ НТШ, до завдань якого входило збирати і складати укр. та українозн. бібліографію за межами України інозем. мовами...


БІБЛІОГРАФІЧНА РІДКІСТЬ — термін, який указує на виняткове (рідкісне) видання, що збереглось у поодиноких (одиничних) примірниках і засвідчує суспільно-істор., наук. чи меморіальну цінність; таке вид. часто містить неповторні прикмети...


БІБЛІОГРАФІЧНЕ БЮРО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ — наук. орган, засн. при Бібліотеці НТШ та Бібліографічній комісії НТШ для складання укр. бібліографії і комплектування б-ки виданнями...


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ ТА РУКОПИСІВ У НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ім. ШЕВЧЕНКА. Бібліограф. (бібліотеч....


БІБЛІОГРАФІЯ ТА БІБЛІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ім. ШЕВЧЕНКА ТА ІНШИХ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ УСТАНОВАХ (ДО 1940 РОКУ). Провідна роль у формуванні Б. та Б. д. у Зх. Україні кін. ХІХ — першої пол. ХХ ст. належала НТШ у Львові...


БІБЛІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА — див. БІБЛІОГРАФІЧНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ...


БІБЛІОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В ЄВРОПІ — структурна частина НТШ Є. Створ. за рішенням Виділу (президії) НТШ від 13. 06. 1947 на хвилі відновлення діяльности Т-ва у Мюнхені. Осн. метою Б. і. (подібно...


БІБЛІОЛОГІЧНІ КОМІСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У НІМЕЧЧИНІ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ — науково-дослід. підрозділи Т-ва при крайових НТШ в Європі та Америці, завданням яких було збирати й аналізувати нові укр. та українозн. вид....


„БІБЛІОЛОГІЧНІ ВІСТІ“ („Бібліологичні вісти“) — часоп., присвячений питанням бібліології, бібліографії, бібліотекознавства, бібліофілії...


БІБЛІОТЕКА „СТУДІОНУ“ У ЛЬВОВІ (Книгозбірня Студіону святого Іоанна Хрестителя у Львові, Книгозбірня „Студіон“ у Львові...


...

БІБЛІОТЕКА ІВАНА ФРАНКА — одна з найбагатших приват. б-к у Львові кін. ХІХ — поч. ХХ ст. Наприкін. життя письменника...


...
...

БІБЛІОТЕКА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ — один із осн. підрозділів Т-ва. Згідно зі Статутом НТШ 1892, осн. завданням Т­ва було „плекати та розвивати науки в українсько-руській мові та штуки і збирати та зберігати всякі пам’ятки...


БІБЛІОТЕКА ТА АРХІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА АМЕРИКИ (НЬЮ-ЙОРК) — один із підрозділів крайового НТШ Америки. Засн. 1947, у той час...


БІБЛІОТЕКА ТА АРХІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА ЄВРОПИ (МЮНХЕН, САРСЕЛЬ) — один із підрозділів крайового НТШ Європи. Б. та А. засн. 1947 разом із відновленням Т-ва в Європі. У Cтатуті НТШ Є, ухваленому Загальними зборами Т-ва 09. 04. 1949 у Мюнхені...


„БІБЛІОТЕКА УКРАЇНОЗНАВСТВА“ — серійне наук. вид., започатковане в НТШ в Європі наприкін. 1940-х рр. і продовжуване до 1988 всіма крайовими осередками Т-ва за кордоном, що діяли після війни у Німеччині, Франції, США, Австралії, Канаді...


...

БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ — одне з найбільших зібрань наук., худож., публіцист. україніки на території ФРН...


БІБЛІОТЕКА „УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА“ — серійне книжк. вид., що виходило в укр. вид-ві з однойм. наз. у Берліні 1921—26. Засн. громад. орг-цією „Українська громада в Берліні“...


БІБЛІОТЕКИ ВАСИЛІЯНСЬКИХ МОНАСТИРІВ — книгозбірні, що належали чернечому ордену св. Василія Великого (ЧСВВ), що прийшов на Русь-Україну з візант. Сходу (ХІ ст.).

До Берестейської церковної унії 1596 василіян. монастирі не були пов’язані між собою...


БІБЛІОТЕКИ МЕМОРІАЛЬНІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА. Формування Бібліотеки НТШ почалося після перетворення Товариства ім. Шевченка на Наукове товариство ім. Шевченка (1892). На поч. це були лише поодинокі книжки...


БІБЛІОТЕКИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО. В історії б-ки, у приват. книжк. зібранні Михайла Грушевського відбилася вся велич, драма й трагедія життя вченого. За життя М. Грушевський укомплектував кілька власних б-к...


БІБЛІОТЕЧНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ — науково-інформ. підрозділ НТШ. Належав до адміністраційних комісій Т­ва. Функції комісії були такі: нагляд за роботою б-ки — поступлення книжок (у т. ч. першодруків і рукопис.), опис, реєстрація...


„БІБЛІОТЕЧНИЙ РЕҐУЛЯМІН“ БІБЛІОТЕКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА 1909 — правила роботи б-ки Т-ва. Після перетворення 1892 Товариства ім. Шевченка на Наукове товариство ім. Шевченка, структура якого формувалася за зразком зх.європ. наук. інституцій...


БІБЛІОТЕЧНО-АРХІВНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ (США) (Бібліотечна комісія НТШ в Америці (США), Архівно-бібліотечна комісія НТШ в Америці (США) — науково-дослід. підрозділ НТШ в Америці (США), діяльність якого у своїй основі є самостійною...


БІБЛІЯ (СВЯТЕ ПИСЬМО) В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ І ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА. Б.— священна писемна пам’ятка християнства та юдаїзму, яка складається із книг Старого і Нового Завіту. Обидві наз. пов’язані з центр. ідеєю Б.— ідеєю „завіту“...


БІҐУС Мирослав-Богдан (Бігус М.-Б., М. Бігус) (* 15. 03. 1910, с. Підгородя Рогатин. пов., Галичина (нині — Підгороддя Рогатин. р-ну Івано-Франк. обл.) — † 12. 05. 2006, м. Торонто, Канада; 10. 05. 2007 перепохований у м. Рогатині) — громадсько-культ. діяч, підприємець, меценат...


БІДА Костянтин (* 24. 09. 1916, м. Львів — † 11. 04. 1979, м. Оттава, Канада) — укр. мовознавець, літературознавець. Д. чл. НТШ Канади (з 1977).

Поч. і серед. освіту здобув у Львові. 1939 закінчив гуманіт. ф-т Львів. ун­ту, 1943 у Віден. ун-ті отримав звання д-ра слов’ян. філології...


БІДЛО Ярослав (Bidl Jaroslav, Bidlo Jaroslav, Бідль Ярослав) (* 17. 11. 1868, c. Забожі (Zabo?i) над Лабою, Сх. Чехія — † 01. 12. 1937, м. Прага) — чес. історик, славіст, візантолог, проф. слов’ян. і схід-ноєвроп. історії у Празькому ун-ті. Надзвич. чл. Чес. АН, чл. ПАН...


БІДНОВ Василь (крипт., псевд.: Б-в В., В. Б., К., С-ий В., Ст-ий В., Катеринославець, Поперешній В., Степовий В., Українець, Широчанський В.) (* 14 (02). 01. 1874, м-ко Широке Херсон. пов. Херсон. губ. (нині — райцентр Дніпропетров. обл.) — † 01. 04. 1935, м. Варшава...


БІЛАНЮК Лада (* 29. 01. 1969, м. Філадельфія, США) — антрополог, лінґвіст, громад. діяч. Д. чл. НТШ Америки (з 2008).

Серед. освіту здобула в амер. школі Страт Гейвен та в суботній укр. „Рідній школі“ у Філадельфії.

1986—90 навч. в Єльському ун-ті...


БІЛАНЮК Лариса-Тетяна (*15. 07. 1941, с. Потік Бережан. пов. Терноп. воєв.) — лікар-рентгенолог, громад. діяч. Д. чл. НТШ Америки (з 2002).

Дитиною еміґрувала з батьками в Німеччину. Навч. в Укр. г-зії в м. Берхтесґадені (Баварія). Згодом переїхала у США...


БІЛАНЮК Олекса-Мирон (* 15. 12. 1926, с. Тарнавка, Сяноцьк. пов., Галичина — † 27. 03. 2009, м. Валінґфорд, шт. Пенсильванія, США) — фізик, громад. діяч. Д. чл. НТШ Америки (з 1974), почес. чл. НТШ А (з 2003), віце-президент Світової ради НТШ.

Навчання розпочав у Львові...


БІЛАНЮК Петро (* 07. 07. 1894, с. П’ядики Коломий. пов., Галичина) — † 20. 12. 1977, м. Філадельфія, США) — педагог, географ, громад. діяч. Д. чл. НТШ Америки (з 1960-х рр.).

Закінчив сільс. нар. школу...


БІЛАНЮК Петро-Борис (* 04. 08. 1932, м. Заліщики Терноп. воєв. (нині — райцентр Терноп. обл.) — † 08. 09. 1998, м. Торонто, Канада) — теолог, історик церкви, релігієзнавець. Д. чл. НТШ Канади (з 1978), почес. чл. НТШ К (з 1996).

У дит. віці переїхав до Любліна...


БІЛАШ Олена (Bilash Olena) (* 12. 08. 1954, м. Вінніпег, пров. Манітоба, Канада) — філолог-україніст, мовознавець...


БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ (Акерман, Аккерманъ, Акліба, Белогород, Б±лый городъ, Б±логородъ, Bia?ogrod, Білгород, Білогород, Bi?ogrod, Маврокастро, Монкастро, Офіус, Тіра, Тура, IbD"H, Cetatia Alba) — місто, розташоване на усті Дністра (нині — обл. підпорядкування Одеської обл....


БІЛЕВИЧ Олександр (* 10. 03. 1892, с. Вирів, Камінко-Струмил. пов., Галичина (нині — Кам’янко-Бузьк. р-ну Львів. обл.) — † 11. 01. 1981, м. Львів) — кооператор, спеціаліст із бухгалтер. справи, громад. діяч. Дир. канцелярії...


БІЛЕНЬКИЙ Богдан (* 05. 01. 1931, м. Галич Станіславів. воєв. (нині — Івано-Франк. обл.— † 23. 04. 1999...


...

БІЛЕНЬКИЙ Ярослав (*17. 05. 1883, м. Самбір Львів. воєв. (нині — Львів. обл.) — † весна 1945, там само) — педагог, громадсько-осв. та культ. діяч. Чл. НТШ (з 1911).

Н. в учительській родині. Поч. освіту здобув у м. Самборі...


БІЛЕЦЬКИЙ Володимир (псевд.: Вадим Влад, Володимир Вільнянський, Володимир Запорізький, Володимир Чирва, Петро Плай, Роман Тар’ян) (* 26. 01. 1950, с. Матвіївка Вільнянського р-ну Запорізької обл.) — вчений у галузі гірництва...


БІЛЕЦЬКИЙ Леонід (* 05. 05. 1882, с. Литвинівці Липовецького пов. Київ. губ. (нині — Уман. р-н Черкас. обл.) — † 05. 02. 1955, м. Вінніпег (Канада) — літературознавець. Д. чл. НТШ (з 1923).

Навч. у механіко-тех. школі у Петербурзі, гімназійний курс склав у класич. г­зії м. Києва (1907)...


БІЛЕЦЬКИЙ Степан (* 14. 04. 1904, м. Львів — † 04. 08. 1989, там само) — історик, картограф...


БІЛЕЦЬКОГО СТЕФАНА СПІВАНИК — рукоп. зб. пісень, укладена Стефаном Білецьким (1820—35), церковнослужителем сіл Уїздівці (Рівн. обл.) та Дерно (Волин. обл.).

Б. С. с. укладено за зразком „Богогласника“ (Почаїв, 1790—91). У співанику містяться укр. та польс. духов. пісні...


БІЛИК Олександр (Bilyk Alexander) (* 14. 06. 1921, с. Свистільники Рогатин. пов. Станіславів. воєв. (нині — с. Світанок Рогатин. р-ну Івано-Франк. обл.) — хемік-дослідник, журналіст...


БІЛИНСЬКА Марія (* 28. 11. 1912, м. Чернівці — † 29. 09. 1996, м. Львів. Похована на Янівському цвинтарі) — укр. музикознавець, педагог, муз. критик, публіцист...


БІЛИНСЬКИЙ Борис (* 16. 07. 1933, м. Збараж Терноп. воєв.) — учений-медик, лікар-онколог. Д. чл. НТШ (з 1992).

Н. в родині лікаря Т. Білинського і С. Білинської (з Кордубів). 1950 закінчив Львів. серед. школу № 8...


...
...

БІЛОЗЕРСЬКИЙ Василь (* 1825, х. Мотронівка, нині — у складі с. Оленівки Борзнянськ. р-ну Черніг. обл.— † 03. 03. (20. 02.) 1899, там само) — укр. громад. та літ. діяч, фольклорист, етнограф, педагог, журналіст, видавець.

Поч. освіту здобув у Борзнянському повітовому уч-щі...


БІЛОЗІР Михайло (* 15. 09. 1885, м. Радехів, Галичина — † після 1971) — учитель, ботанік, художник.

Після здобуття поч. освіти навч. в Учительській семінарії у Львові. 1914 обійняв посаду вчителя Нововитківської поч. школи на Радехівщині...


БІЛОКІНЬ Сергій (* 01. 07. 1948, м. Київ) — історик, джерелознавець. Чл. НТШ.

Н. у родині вчених-ботаніків...


БІЛОНІЖКА Петро (* 28. 05. 1935, с. Вишнівчик Перемишлян. пов. Терноп. воєв.) — геохемік, мінералог, дослідник історії науки. Д. чл. НТШ (з 2002).

Серед. освіту здобував спочатку у с. Вишнівчику і с. Чемеринцях...


БІЛОРУСЬ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ВИДАННЯХ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА. Б.— держава у Сх. Європі, розташована в басейні верх. Дніпра...


БІЛОРУСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО У ВІЛЬНІ (Беларускае навуковае таварыства ў Вільні, БНТ) — одна з найбільших наук. орг-цій міжвоєнного періоду...


Стр. 2 | 5        Попередня   1    2    3    Наступна

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я