АРХЕОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ МУЗЕЮ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім.ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АРХЕОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ МУЗЕЮ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім.ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ

АРХЕОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ МУЗЕЮ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ — наук. інституція музейного спрямування у складі Т-ва, яка збирала, упоряд., експонувала та досліджувала археол. пам’ятки з територій України та світу. А. в. м. мав представляти „громадськості національні досягнення у цій галузі науки“. Ініціатором заснування А. в. м. як окр. структурної одиниці НТШ був М. Грушевський. На засіданні Історично-філософічної секції НТШ (07. 06. 1903) він висунув пропозицію „створити і експонувати систематизовану колекцію з археології“. У ній мали б демонструватися типи палеолітної, далі неолітної, бронзової та залізної культур, колекція бронзової й ранньої залізної культур середньодунайських та зх.європ. земель, колекція тих же типів з укр. території. 17. 06. 1903 Виділ (президія) НТШ асигнував кошти на урядження приміщень та придбання експонатів. Їх, згідно з планом експозиції М. Грушевського, закупив Ф. Вовк у Парижі, а під час свого перебування у Львові 1904 попередньо упоряд. мат-ли відділу музею і прочитав курс передістор. антропоархеології. Від поч. ХХ ст. А. в. м. поповнювався новими експонатами, які надходили від різних осіб. 1908 Б. Януш (В. Карпович) подарував А. в. м. викопні пам’ятки зі зх.укр. територій. Цінною була колекція пам’яток епохи неоліту з Овруча, яку музей придбав 1909 за посередництвом М. Біляшівського, який згодом надсилав експонати з Черкаського пов. на Київщині, також Чернігів. губ. 1913 чимало археол. пам’яток до А. в. м. подали І. Раковський та Л. Чикаленко. В А. в. м. була добре представлена княжа доба XI—XII ст. Розмах праці А. в. м. дав можливість Б. Янушу 15. 12. 1907 на засіданні Історично-філос. секції оголосити план опрацювання Археологічної карти Галичини. Історично-філос. секція звернулася до Виділу Т-ва з проханням надати фінансову допомогу для збирання археол. мат-лів для карти.

1909 відділом керував М. Залізняк. Тимчасовий каталог Укр. нац. музею при НТШ (1913) засвідчує, що А. в. м. налічував понад 5 000 експ., 1919 він мав уписаний до інвентарю вже 6 281 експ. у 1920-х рр. поповнювався новими предметами. Наприкін. 1920-х рр. їх дарував НТШ І. Крип’якевич. Усі експонати в А. в. м. інвентаризувалися, відомості про них вносилися до карткового каталогу. Про нові надходження систематично інформувалося у „Хроніці НТШ“ та ін. вид. Т-ва і в пресі. Це робив зав. А. в. м. Я. Пастернак. Друк. найчастіше його „Нові археольоґічні набутки українських музеїв у Львові за 1928 р.“; „Нові археольогічні набутки Музею Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові за час від 1929—1932 р.“; „Нові археологічні набутки Музею Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові за час від 1933—1936 р.“ та ін.

На 1937 А. в. м. став загальновідомою археол. структурою на всіх зх.укр. землях та центром нац. археол. досліджень у Галичині. Експозицією А. в. м. цікавляться різні кола громадськости, а краєзнавці — його науково-консерватор. діяльністю. Доказом цього є щоразу частіші зголошення про пам’ятки давнини від сільс. громад з усіх околиць краю та дарування їх А. в. м. Його популяризації сприяли діяльність чл. НТШ, виклади та семінари давньої історії, археології та музейної справи у Богослов. академії у Львові (І. Крип’якевич, І. Свєнціцький, М. Чубатий). Водночас управа НТШ і А. в. м., незважаючи на фінансові труднощі, завжди намагалися реаґувати на зголошення нових археол. знахідок, рятуючи для науки пам’ятки старовини. А. в. м. (також етнограф.) постійно зіштовхувався із браком виставкових площ, що не давало можливости експонувати всі предмети згідно зі заг. музейними та наук. вимогами. У наук. плані у другій пол. 1930-х рр. на пропозицію Комісії давньої історії України А. в. м. склав мапу княжих городищ та замків усієї Галичини.

Із ліквідацією 1940 НТШ усі експонати А. в. м. передано до Держ. істор. музею у Львові. У 1940 — першій пол. 1941 ними частково опікувався Я. Пастернак. У цій установі НТШівська колекція була злита з ін., тож сьогодні майже неможливо відтворити походження багатьох рідкісних експонатів, що зберігалися в А. в. м.

Літ.: Грушевський М. В справі музея при Науковім Товаристві ім. Шевченка. Відозва до ш[ановних] Земляків // Записки НТШ. Львів, 1901, т. XLІІІ, кн. V, с. 1—3; Тимчасовий катальоґ Українського національного музея при Науковім Товаристві імени Шевченка у Львові. Відділи археольоґії і етнографії. Львів, [б. р.]; Хроніка НТШ. Львів, 1903, ч. 15, с. 10, 16; 1905, ч. 21, с. 6; 1907, ч. 32, с. 9; 1908, ч. 36, с. 38—39; 1909, ч. 40, с. 4; 1913, ч. 54, с. 3; 1920, ч. 63—64, с. 108; 1937, ч. 73, с. 95—97; Януш Б. Справозданє з музея за час від 1 січня до 30 цвітня 1908 р. // Хроніка НТШ. Львів, 1908, ч. 34, с. 19—20; Залізняк М. Музей „Наукового Товариства ім. Шевченка“ у Львові // Діло (Львів), 1909, ч. 202, с. 1—2; Гребеняк В. Нові археольоґічні нахідки на території Східної Галичини // Записки НТШ. Львів, 1915, т. CXXIІ, с. 5—28; Полянський Ю. Нові археольоґічні знахідки з Галичини // Там само. Праці Історично-фільос. секції. Львів, 1928, т. CXLIX, с. 9—30; Pasternak J. Der Stand der ukrainischen arch?ologischen Forschung in Ost-Galizien w?hrend der letzten 10 Jahre // Slavische Rundschau. Praha, 1929, R. I, Heft 7, S. 542—44; його ж. Нові археольоґічні набутки українських музеїв у Львові за 1928 р. // Записки НТШ. Праці Філологічної та Історично-філос. секцій. Львів, 1929, т. CL, с. 229—42; його ж. Нові археологічні набутки Музею Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові за час від 1929—1932 р. // Там само. Праці Історично-філос. секції. 1933, т. CLІІ, с. 113—30; його ж. Нові археологічні набутки Музею Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові за час від 1933—1936 р. // Там само, 1937, т. CLIV, с. 241—68; Піцишин М. Грецькі глиняні вироби з колекції Львівського історичного музею // Наукові записки ЛІМ. Львів, 1993, вип. І, с. 6—14; Станчак Я. Збірка енколпіонів з фондів Львівського історичного музею // Там само, с. 87—95; Оприск В. М. Грушевський і Археологічний відділ Музею НТШ у Львові // Михайло Грушевський і Західна Україна. Львів, 1995, с. 41—44; Петегирич В. Доля археологічної колекції Музею НТШ // Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка: Книги і люди. Матеріали „круглого столу“. Львів, 1996, с. 59—67; Терський С. Археологічні матеріали з розкопок Галича у другій пол. ХІХ — першій пол. ХХ ст. у фондах львівських музеїв: проблема каталогізації // Наукові записки ЛІМ. Львів, 2008, вип. ХІІ, с. 8—21.

Мирослав Мороз, Тарас Романюк

Інформація про статтю

 Автор:

Мирослав Мороз, Тарас Романюк

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АРХЕОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ МУЗЕЮ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім.ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ / Мирослав Мороз, Тарас Романюк // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-131

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я