БЕЗУШКО Володимир | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БЕЗУШКО Володимир

БЕЗУШКО Володимир (* 22. 08. 1894, c. Корчин Стрийського пов. (нині — Сколівського р-ну Львів. обл.) — † 24. 06. 1980, м. Філадельфія, США) — філолог, літературознавець, педагог. Д. чл. НТШ А (з 1962). Серед. освіту здобув 1914 у польс. г­зії у Стрию. Під час Першої світ. війни служив в австрій. армії, пізніше перейшов до корпусу УСС (1915—18) і воював на рос. та італ. фронтах. 1918 вступив до Львів. ун-ту, продовжив навчання в ун­тах Праги (1919—20), Граца (1920—21) та Відня (1921—22), де вивчав англ. мову і славістику. 1922—25 вчителював на Закарпатті.

1925 здобув ступінь д-ра філософії з англ. та слов’ян. мов у Грацькому ун-ті, а 1926 повернувся в Україну і до 1939 працював учителем у поч. школах, учительських семінаріях та г-зіях у Стрию, Самборі, Бережанах, Коросному, Криниці, Перемишлі та Яворові (директором), викладав мову і л-ру у семінарії для виховательок дошкільних класів. 1929—31 у Краків. ун­ті здобув диплом маґістра педагогіки (1931). З 1940 — асистент Львів. ун-ту. Під час Другої світ. війни до 1944 учителював у Галичині.

1944 виїхав у Німеччину, де 1944—47 перебував у таборах для переміщених осіб (Ді-Пі) і працював учителем. З 1946 — викладач Українського вільного університету в Мюнхені: 1947—64 — приват-доц. (з 1953 — габіліт. д-р, доц.), 1965—75 — надзвич. проф., 1976—80 — звич. проф. педагогіки філос. ф-ту цього вишу. 1947 еміґрував у США, де викладав нім. мову й л-ру в Ун-ті Ксав’єр (м. Цинцинат, шт. Огайо) та ін. приват. ун­тах та колегіях. 1967—70 одночасно читав лекції у Пенсильванському ун-ті (м. Філадельфія). Пізніше (до виходу на пенсію) працював в Ун-ті Ратгерс (м. Кемден, шт. Нью-Джерсі), водночас дописував до укр. газ. „Америка“, „Свобода“, „Гомін України“, „Новий шлях“ та англомов. часоп. „Ukrainian Quarterly“.

Осн. наук. зацікав.— історія укр. л­ри. Вивчав і писав про творчість інозем. письменників. У 1920-х рр. друк. у журн. і газ. „Учитель“, „Рідна школа“, „Діло“. Автор монографій про життя і творчість І. Франка, Лесі Українки, Б. Лепкого, М. Гоголя, В. Шекспіра („Віл’єм Шекспір — республіканець?“), та понад 200 статей на літературознавчі та пед. теми, зокрема „Чому школа має бути діяльна“ (1931), „Хмельниччина в кореспонденції Терлова, секретаря Кромвела“ (1931), „Нова школа“ (1933), „Т. Шевченко в англійському перекладі“ (1937), „Шекспір і Шевченко“ (1948), „Мігуель Сервантес і І. Франко“ (1957), „Леся Українка“ (1958), „До взаємин Б. Лепкого з О. Кобилянською“ (1964), „Студія П. Дебречені про М. Гоголя“ (1967). Вивчав творчість В. Шекспіра і переклав укр. мовою окр. його сонети, також творчість Дж. Голсуорсі, Ґ.­Е. Лессінґа. Досліджував походження наз. „Україна“. Серед ненадрук. статей Б. В.: „І. Франко: життя і творчість“, „Джон Дюї — філософ і педагог“, „Мистецтво виховання“. Рукопис ст. Б. В. „Шевченко в англомовних перекладах“ зберігається у фонді НТШ в ЦДІА України у Львові.

Листувався з Д. Донцовим (1924—29), М. Черкавським, І. Коровицьким, І. Раковським (про транскрипцію англ. слів у Заг. укр. енциклопедії) та В. Левицьким (про видання своїх праць).

Чл.-засн. Українсько-амер. асоціації університет. професорів (1961), чл. Амер. асоціації викладачів слов’ян. та сх.європ. мов у рамках Манітоб. асоціації філологів (Канада), чл.-кор. УВАН у США.

З 08. 10. 1962 — д. чл. НТШ А (на пропозицію Філологічної секції НТШ). Працював в осередку Т-ва у Філадельфії, у Літературознавчій комісії. Виступав із доповідями на наук. конференціях НТШ: „В 10-ліття смерті Б. Лепкого“ (1953, засідання Літературозн. комісії НТШ); „Повісті Шевченка“ (04. 04. 1964, Наук. конференція НТШ до 150-річчя народження Т. Шевченка); „Генрі IV“ В. Шекспіра — значення драми і завваги до перекладу Т. Осьмачки“ (05. 12. 1964, щорічна конференція НТШ); „Мистецтво і виховання“ (27. 03. 1965, засідання Мистецтвознавчої комісії НТШ, Нью-Йорк); „Шевченкова ювілейна література“ (дві доповіді: 04 та 11. 12. 1965, щорічна конференція НТШ); „Останній твір Богдана Лепкого „Крутіж“ (23. 11. 1973, засідання Філол. секції Ювілейного наук. конґресу для відзначення 100-ліття НТШ, Нью-Йорк). Автор друк. праць у „Записках НТШ“: про В. Шекспіра (1935), І. Франка (1963, 1968), Т. Шевченка (1965) і Б. Лепкого (1976). Чл. ред. зб. „Дрогобиччина — земля І. Франка“ (1973, т. 1) (серія „Український архів НТШ“ (т. 25).

Пр.: Віл’єм Шекспір — республіканець? // Записки НТШ. Праці Філол. секції. Львів, 1935, т. СLІІІ, с. 99—163; І. Франко: до 90-ліття з дня народин і 30-ліття смерти. Ашафенбург, 1946; Т. Шевченко, 1814—1861. Швайнфурт, 1946; О. Ольжич-Кандиба // Голос молоді, 1951, т. 5, № 1, с. 33—34; Богдан Лепкий. Філадельфія, 1952; Видання УВАН у першому десятилітті, 1945—1955. Вінніпег, 1955 ( у співавт.); Микола Гоголь: літературна студія. Вінніпег, 1956; Nicholas Gogol and Ukrainian literature // Ukrainian Quarterly, 1960, vol. 16, N 3, p. 263—68; Переклади Івана Франка // Записки НТШ. Н.-Й; Париж; Сідней; Торонто, 1963, т. CLXXVII, с. 181—84; Леся Українка і Ольга Кобилянська. Обидві визначні письменниці // Промінь (Вінніпег), 1963, ч. 12, с. 7—8; Повісті Тараса Шевченка. Доповідь, виголошена на Науковій Конференції Філологічної секції НТШ в квітні 1964 // Записки НТШ. Збірник Філол. секції. Н.-Й.; Париж; Торонто, 1965, т. CLXXX, с. 135—46; [Рец. на:] Jedrzejewicz J. Noce ukrai?skie, albo rodow?d geniusza. Opowie?? o Szewczence (Warszawa, 1966) // Canadian Slavic Studies, 1967, vol. 1, N 3, p. 516—18; Оповідання Івана Франка // Записки НТШ. Збірник Філол. секції. Н.-Й.; Париж; Торонто, 1968, т. CLXXXIV, с. 77—87; [Рец. на:] Bojko J., Koschmieder E. (Red.). Taras ?ev?enko: sein Leben und sein Werk (Wiesbaden, 1965) // Canadian Slavic Studies, 1968, vol. 2, N 1, p. 135—36; Останній твір Богдана Лепкого „Крутіж“ // Записки НТШ. Філол. секція. Доповіді Ювілейного Наукового Конґресу для відзначення сторіччя НТШ. Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1976, т. CLXXXVII, с. 21—26.

Арх. дж.: ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 253, арк. 1—12; спр. 2454, арк. 16—16 зв., 17; спр. 1076, арк. 1—19.

Літ.: Рудницький Я. Б. Слово й назва „Україна“. Вінніпег, 1951, с. 116—17; Хроніка НТШ. Париж; Н.-Й.; Торонто; Сідней, 1954, ч. 77, с. 28; Торонто; Н.-Й.; Сідней; Париж, 1966, ч. 80, с. 17, 18, 20, 27; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 68, 173; Романенчук Б. Безушко Володимир // Романенчук Б. Азбуковник. Енциклопедія української літератури. Філядельфія, 1969, т. 1, с. 279; Остапяк М. Огляд праці Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Філядельфії за 15 років існування. З нагоди 100-літнього ювілею Наукового товариства ім. Шевченка. Філядельфія, 1973; Ukrainians in North America / Ed. D. M. Shtohryn. Champaign (IL), 1975, p. 17—18; Besoushko Walter // Men of Achievement. Cambridge (MA), 1978, vol. 5, p. 47—48; Лужницький О. Володимир Безушко — літературознавець і педагог // Записки НТШ. Філол. секція. Філядельфія; Н.-Й., 1982, т. CXCV, с. 53—58; Melnyk M. Ukrainian-American Association of University Professors // The Ukrainian Heritage in America / Ed. W. Dushnyck, N. L. Fr.-Chirovsky. N. Y., 1991, p. 608; Сварник Г. Архівні та рукописні збірки НТШ в Національній бібліотеці у Варшаві. Варшава; Львів; Н.-Й., 2005, с. 104; Universitas Libera Ucrainensis: 1921—2006 / Упоряд. М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2006, с. 116; Качкан В. Хай святиться ім’я твоє (історія української літератури і культури в персоналіях). Львів; Івано-Франківськ, 2006, кн. 8, с. 58; В. Л., Л. Р. Безушко Володимир // ЕУД. Н.-Й.; Чікаґо, 2009, т. 1: США, кн. 1, с. 48.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БЕЗУШКО Володимир / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-223

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я