BEILAGE ZUR ALLGEMEINEN ZEITUNG | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

BEILAGE ZUR ALLGEMEINEN ZEITUNG

„BEILAGE ZUR ALLGEMEINEN ZEITUNG“ — наук. додаток до щоденної газ. „Augsburger Allgemeine Zeitung“, засн. 1798 в Тюбінгені. З 1807 по 1882 видавалася в Ауґсбурзі, де стала однією з провідних політ. німецькомов. газет того часу. З 1882 виходила у Мюнхені, ост. номер з’явився 01. 03. 1925.

З 1820-х рр. „Allgemeine Zeitung“ доповнювалася наук. додатком, у якому опубл. повідомлення та фахові статті про новинки наук. та літ. життя різних народів. Окрім статей та рецензій на нові книжки, у рубриці „Хроніка“ подавалися відомості про діяльність ун­тів, наук. з’їзди, археол. відкриття, тех. винаходи, появу нових літ. творів. Раз на тиждень у додатку публ. докладна бібліографія надісланих до редакції книжок. Серед широкого загалу аналізованої наук. продукції були і слов’ян. праці.

1898 в „Записках НТШ“ І. Франко вмістив рецензію на публікації, надрук. в „B. z. а. Z.“ 1887. Учений докладно розглянув праці, в яких мовилося про слов’ян. та українсько-рус. мат-л. Зокрема, позитивно відгукнувся на дослідження чернів. мовознавця В. Мільковича „?ber die Volksnamen: W?lsche (Italiener), Walach, Wlach (R?mane) und Lach (Pole)“; нім. ученого Л.-К. Геца „Das wunderth?tige H?hlenkloster zu Kiew“ про історію та сучас. стан Києво-Печерської лаври. Укр. тематики стосувалася також розвідка про Слов’ян. конґрес у Празі 1848. 1905 І. Франко прорецензував ст. польс. дослідника О. Брікнера „Mystifikationen I. Die Wahrheit ?ber die „Slavenapostel“ und ihr Wirken“, надрук. в „B. z. а. Z.“

1907 у наук. додатку (Bd. 3) з’явилася розгорнута рец. проф. Мюнхен. ун-ту Р. Штібе на працю М. Грушевського „Історія українського народу“ (Eine Geschichte der Ruthenen (Hru?ev?kyj Michael, Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes. Leipzig, 1906, Bd. 1). Р. Штібе позитивно оцінив працю, наголошуючи на старанному доборі автором джерел і л-ри: „Вже перше враження, яке робить книжка професора Грушевського, вказує на гідну подиву ученість і невтомну працьовитість, у поєднанні з проникаючою швидкістю думки та натхненням до справи. Автор відзначається широким знанням навіть часто недоступної літератури, як це рідко в кого буває, а предмет опановує він сміливою критичною оцінкою. Так, отже, повстало славне діло, якому можна дові ряти щодо передання всіх фактів у найширшім значінню. Тим радісніше підношу вартість праці, позаяк у деяких пунктах не можу погодитися з поглядом автора“. Згадані зауваги критика стосувалися головно притаманної укр. історикові деталізації під час вивчення явищ, що, на думку рецензента, неґативно позначалося на провідній ідеї пошуку. Не погоджувався Р. Штібе і з окресленням М. Грушевським географ. ареалу розселення українців у добу раннього середньовіччя, а також із трактуванням зародження та еволюції держ. форм у сх. слов’ян.

Опубл. в „B. z. а. Z.“, рецензію Р. Штібе пізніше перекладено і надрук. в укр. часоп. „Руслан“ (1907, ч. 201—03).

Літ.: Ф[ранко] І. Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 1897, N 1—226 // Записки НТШ. Львів, 1898, т. ХХІ, кн. І, с. 47—52; його ж. [Рец. на:] Br?kner A. Mystifikationen I. Die Wahrheit ?ber die „Slavenapostel“ und ihr Wirken // Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 1903, 22—23 Juli, S. 145—49 // Там само, 1905, т. LXVI, кн. ІV, с. 164—69; Тельвак В. Німецькомовна „Історія українського народу“ Михайла Грушевського в оцінках сучасників // УІЖ (К.), 2007, № 3, с. 180—81.

Олег Піх

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Піх

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

BEILAGE ZUR ALLGEMEINEN ZEITUNG / Олег Піх // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-224

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я