БЕРЕСТ Осип-Ярослав | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БЕРЕСТ Осип-Ярослав

БЕРЕСТ Осип-Ярослав (* 21. 09. 1900, м. Львів — † 15. 04. 1970, м. Клівленд, шт. Огайо, США) — лікар-терапевт, дослідник нар. медицини, журналіст, письменник. Д. чл. НТШ А (з 1960-х рр.).

Серед. освіту здобув в Академічній гімназії у Львові (іспит зрілости — 04. 06. 1918). Навч. в Українському таємному університеті у Львові, пізніше у Празькому, Віден. та Львів. ун-тах (1923—28). Після отримання диплома про вищу мед. освіту (21. 12. 1928) працював терапевтом у „Народній лічниці“ ім. митр. А. Шептицького у Львові, а згодом лікарем в Укр. г-зії в Тернополі. 25. 04. 1926 став головою управи відновленого т-ва „Медична громада“ у Львові (громад. об’єднання укр. студентів медицини, створ. 1910). З 1929 — чл. Українського лікарського товариства у Львові, виступав на пленарних засіданнях і з’їздах цього т-ва з доповідями: „Вегетативна система і внутрішні хвороби“ та „Про агранулоцитоз“ (1931), „Отруєння оловом у світлі нових дослідів“ (1932), „Ґудз мозкового додатку з розладами росту, статевого розвитку і обміну речовин“ (1932). У 1933 розпочав читати лекції про внутр. хвороби, зокрема про туберкульоз на санітарно-гігієн. курсах Укр. гігієн. т-ва у Львові.

1940—41 — зав. відділу внутр. хвороб заг. шпиталю в м. Тарнові (Польща). 1944 виїхав в Австрію, де працював лікарем у таборі для укр. еміґрантів УНРРА в м. Інсбруку. 16—17. 02. 1946 брав участь у з’їзді укр. лікарів, фармацевтів і ветеринарів Австрії, на якому було створ. Т­во укр. лікарів і аптекарів у Тіролі й Форальберзі. Згодом (у 1953) виступав в Інсбрукському ун-ті з лекціями про антропологію та історію культури і про давні амер. цивілізації.

1955 еміґрував у США, де працював до виходу на пенсію терапевтом у психіатричній лікарні в м. Лайма (шт. Огайо). Чл. УЛТПА, доповідав на ІІІ („Мітичний світогляд і підсвідомість“, 28—29. 05. 1960, м. Торонто, Канада) і IV („Світла й тіні модерної медицини“, 26—27. 05. 1962, м. Детройт, США) наук. з’їздах цього т­ва; доповідь Б. О.-Я. на тему „Стрес чи спадковість?“ включено й у програму V Наук. з’їзду УЛТПА (20. 06. 1964, Нью-Йорк).

Осн. наук. зацікав.— лікування внутр. хвороб, засоби укр. нар. медицини, психіатрія, психоаналіз, проблеми статевого виховання. Громадсько-політ. діяч у Галичині та в еміґрації, автор понад 50 мед. статей і публікацій про нар. медицину в періодиці, зокрема: „На дорозі великих відкрить в медицині“ („Свобода“, 1948, ч. 45), „Рентген“ (там само, ч. 152), „Нові антибіотики проти бактерій“ (там само, 1949, ч. 78), „Чудеса і чари в медицині“ (там само, ч. 269), „Чуда в медицині“ (там само, 1951, ч. 69, 71—73), „Ріміфон — новий „чудесний“ лік проти туберкульози“ (там само, 1952, ч. 69), „Леонардо да Вінчі“ (там само, ч. 110), „Над вертепом звізда ясна“ (там само, 1953, ч. 5), „Слідами первісної людини“ (там само, 1956, ч. 26), „Світла й тіні модерної медицини“ (там само, 1962, ч. 108), „Розлучення — епіде-мічна хвороба Америки“ („Нове життя“ ( Філадельфія), 1963), а також рукоп. книг „Короткий начерк анатомії людини“ та „Лікування зелами“. Крім того, був автором неопубл. літ. творів. У фонді НТШ в ЦДІА України у Львові зберігаються рукоп. оповідань Б. О.-Я.: „Міст“, „Молитва“, „Блакитна птиця“, „З життя низин“ та „Містерії“.

З 1954 — чл. НТШ Є, з 1960-х рр.— д. чл. НТШ А (від Математично-природописно-лікарської секції). Автор наук. статей у „Лікарському віснику“ (вид. Лікарської комісії НТШ та УЛТПА). Доповідав на ІІІ та IV з’їздах укр. природників, лікарів та інженерів у Львові, організованих під егідою НТШ („Сучасний стан дослідів над туберкульозом“ і „Огляд методів лікування туберкульозу легенів“, 24—25. 05. 1931; „Базедов і гіпертиреози“, 07. 05. 1932). 18—19. 12. 1953 на Римській сесії 2­ї Наук. конференції НТШ Є (Італія) виголосив доповідь „Українська народна медицина у світлі нових дослідів“. У „ Записках НТШ“ (1962) опубл. працю про лікувальні засоби традиційної нар. медицини України.

Пр.: Туберкульоза дитячого віку. Львів, 1931; Сучасний стан дослідів над туберкульозою // Лікарський вістник (Львів), 1932, ч. 1—2, с. 26—33; Прентіс Мульфорд як психоаналітик // Там само, (Н.-Й.), 1957, ч. 2, с. 15—17; Лікарські засоби в українській народній медицині // Записки НТШ. Праці Філол. та Історично-філос. секцій. Париж; Н.-Й.; Мюнхен; Торонто; Сидней, 1962, т. CLIX, с. 156—63; Слідами первісної людини (археологічний огляд) // Альманах Українського національного союзу. Джерсі-Сіті, 1963, с. 147—48; Психіатрія в українській народній медицині // Лікарський вісник (Чикаго), 1963, ч. 3, с. 16—19; Чудотворні лікарі, пророки і шарлатани // Там само, 1964, ч. 1, с. 19—24; Напруга чи спадковість (причинок до психоаналізи т. зв. психосоматичних захворювань) // Там само, ч. 3—4, с. 36—39; Medico-legal aspects of incest // Journal of Sex Research, 1968, vol. 4, N 3, p. 195—205; Report on a case of sadism // Там само, 1970, vol. 6, p. 210—19; Вагітність і роди в українській народній медицині // Лікарський вісник (Н.-Й.), 1970, ч. 4, с. 57—60; Fetishism — three case histories // Journal of Sex Research, 1971, vol. 7, N 3, p. 237—39.

Арх. дж.: ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 1089, арк. 1—43.

Літ.: Справозданя з ІІІ з’їзду українських природників, лікарів та інженерів // Лікарський вістник (Львів), 1932, ч. 1, с. 31; Беч Л. З. Начерк історії Медичної Громади // 25­ліття Українського лікарського товариства і Медичної громади. Львів, 1935, с. 68; Хроніка сходин УЛТ в 1931 р. // Там само, с. 47—48; Бюлетень НТШ [у Європі]. Сарсель, 1954, ч. 1 (15), с. 22; Хроніка НТШ. Париж; Н.­Й.; Торонто; Сідней, 1954, ч. 77, с. 42—43; Олесницький Б. З історії „Медичної Громади“ у Львові // Лікарський вісник (Н.-Й.), 1957, ч. 1, с. 38; Сушків О. Товариство українських лікарів у Тиролі й Форальберзі (спогад) // Там само, 1958, ч. 10, с. 36; [б. а.] Біографічні нотки авторів. Збірник на пошану Зенона Кузелі // Записки НТШ. Праці Філол. та Історично-філос. секцій. Париж; Н.-Й.; Мюнхен; Торонто; Сідней, 1962, т. CLIX, с. 555; Сочинський Р. Наукові з’їзди УЛТПА за 20 років існування товариства // Матеріали до історії української медицини / За ред. В. Плюща. Н.­Й.; Мюнхен, 1975, т. І, с. 214, 245, 317, 320, 324; Ювілейна книга І Української академічної гімназії у Львові (на 100-річчя першого українського іспиту зрілості, 1878—1978) / Упоряд. Б. Романенчук. Філадельфія; Мюнхен, 1978, с. 564; Решетило Т. Українські лікарі в Австрії по Другій світовій війні // Матеріали до історії української медицини. Чикаго, 1988, т. ІІ / За ред. П. Джуля, с. 94; Пундій П. Українські лікарі. Кн. 1 (Лікарський збірник НТШ (нова серія), т. ІІ). Львів; Чикаго, 1994, с. 31—32, 292; Жуковський А. Нарис історії НТШ в Європі. Львів; Париж, 2000, с. 93.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БЕРЕСТ Осип-Ярослав / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-237

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я