БЕРТЬЄ-ДЕЛАГАРД Олександр | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БЕРТЬЄ-ДЕЛАГАРД Олександр

БЕРТЬЄ-ДЕЛАГАРД Олександр (*?1842, м. Севастополь — † 13. 02. 1920, м. Ялта, нині — АР Крим) — дослідник історії і культури антич. та середньовіч. Криму, краєзнавець і збирач старожитних пам’яток, нумізмат.

Походив із родини франц. еміґрантів, що прийняли рос. підданство 1829 й оселились у Севастополі. Почат. освіту здобув удома, а 1853 прийнятий у кадет. корпус. Навч. у С.­Петерб. Константинівському військ. уч-щі. 1864 закінчив Інженерну академію й був призначений на службу на Пд. України. Брав участь у буд-ві портів у Севастополі, Одесі, Ялті, Феодосії, Ростові-на-Дону. Мав звання генерал-лейтенанта інженерних військ. Під впливом знайомства з віце-президентом Одес. т-ва історії і старожитностей М. Мурзакевичем захопився історією та археологією Пд. України. 1880 обраний д. чл. Одес. т-ва історії і старожитностей, а 1899 — його віце-президентом. Дарував музеєві Одес. т-ва історії і старожитностей нумізматичні пам’ятки, склав їх наук. каталог, що залишився у рукоп. Його роботи стосуються вивчення нових типів монет антич. полісів і проблем дослідження стародав. грошових систем та ваг антич. і середньовічних монет. Йому належить перероблення атласу антич. монет Пн. Причорномор’я П. Бурачкова, який мав чималий вплив на історію всієї пн.причорноморської нумізматики. Б.-Д. О. зробив значний внесок у вивчення нумізматики Херсонеса. Власним коштом проводив археол. розкопки (ранньосередньовічний могильник Суук-Су в Криму) і реставраційні роботи (Судацька фортеця). Був акт. чл. багатьох тогочас. т­в та інституцій: Таврійської вченої архів. комісії, Одес. від-ня Рос. тех., Слов’ян. благодійного, Крим. гірського клубів, Моск. нумізмат. т-ва, Рос. археол. ін­ту в Константинополі. Зібрав колекції антич. монет, творів ювелірного мист-ва й торевтики (антич. та середньовічного періодів, бл. 200 предметів), кримсько-татар. старовини. Нумізмат. частину своїх зібрань мав намір подарувати музеєві Одес. т-ва історії і старожитностей, однак цьому перешкодили революц. події й громадян. війна.

Контакти Б.-Д. О. з НТШ унеможливили його радикально великодерж. погляди. Однак із НТШ його пов’язують наук. діяльність та професійні дослідження. У „Записках НТШ“ уміщені дві рецензії М. Грушевського на праці дослідника, присвячені проблемі хрещення Руси. У них рецензент досить прихильно оцінює Б.-Д. О. як видатного кримознавця та знавця старожитностей Пд. України. Найбільш тісні зв’язки з-поміж чл. НТШ Б.-Д. О. підтримував із О. Шахматовим, з яким його пов’язувала спільна наук. проблематика. Праці Б.-Д. О. про історію середньовічного Криму, зокрема проблеми, пов’язані з хрещенням Руси, використовувало багато дослідників — чл. НТШ, напр., Д. Багалій, М. Брайчевський, Д. Дорошенко, Я. Ісаєвич.

Пр.: Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма // Записки ИООИД, 1886, т. ХIV, с. 166—279; О бахчисарайском ханском дворце // Записки ООИД, 1906, т. XXVI, с. 104—07; Несколько новых или малоизвестных монет Херсонеса // Там само, c. 213—27; К истории христианства в Крыму. Мнимое тысячелетие. Вымысел и реальность в истории Георгиевского Балаклавского монастыря // Записки ИООИД, 1910, т. ХХVIII, с. 1—71 (приложение с. 72—108); Как Владимир осаждал Корсунь // Известия ОРЯС АН. СПб., 1910, т. XIV, кн. 1—2, с. 241—307.

Літ.: Грушевський М. [Рец. на:] Бертье-Делагард А. Л. К исторіи христіанства в Крыму. Мнимое тысячел±тіе. Одесса, 1909, 113 с. (відбиток: Записки ИООИД, т. ХХVIII) // Записки НТШ. Львів, 1911, т. СІV, кн. ІV, с. 207; його ж. [Рец. на:] Бертье-Делагард А. Л. Как Владимир осаждал Корсунь // Известия ОРЯС АН, 1910, [кн.] 1—2, [c.] 241—307 // Там само, 1912, т. СІХ, кн. ІІІ, с. 178—81; Спицин А. Бертье-Делагард Александр Львович // Русский исторический журнал. Пг., 1921, кн. 7, с. 230—31; Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. К., 1988, с. 231; Боплан Г. Л. де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн / Пер. з франц. Я. І. Кравця, З. П. Борисюк, передм. Я. Д. Ісаєвича, В. А. Смолія. К.; Кембрідж (МА), 1990, 256 с.; Багалій Д. Нарис історії України на соціально-економічному ґрунті. К., 1994 (перевид. книги 1928 року), с. 52; Избаш Т. А. А. Л. Бертье-Делагард и Одесское общество истории и древностей // Древнее Причерноморье: Пятые чтения памяти профессора П. О. Карышковского. Одесса, 2003, с. 45—49; Линниченко И. А. Патриарх крымоведения: Александр Львович Бертье-Делагард / Публикация Т. А. Избаш // Невский археолого-историографический сборник. СПб., 2004, с. 167—75; Непомнящий А. А. Александр Львович Бертье-Делагард: библиографические штудии // Боспорские исследования. Симферополь; Керчь, 2004, вып. V, с. 476—94.

Олександр Музичко

Інформація про статтю

 Автор:

Олександр Музичко

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БЕРТЬЄ-ДЕЛАГАРД Олександр / Олександр Музичко // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-246

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я