ААРНЕ Антті-Аматус | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ААРНЕ Антті-Аматус

ААРНЕ Антті-Аматус (Aarne Antti Amatus) (* 05. 12. 1867, м. Порі (Бйорнеборґ), Фінляндія — † 05. 02. 1925, м. Гельсінкі, Фінляндія) — фін. фольклорист. 1893—98 навч. у C.-Петербурзі (Росія). Працював у різних наук. т-вах, з 1922 — проф. Гельсінкського ун­ту. Представник фін. історично-географ. школи в галузі фольклористики. Осн. наук. зацікав.— застосування порівн. методу досліджень різних жанрів усної нар. творчости, зокрема до вивчення казок, загадок і пісень. В. Пропп звернув увагу на хиби методу А. А.-А. щодо функціональности „казкових мотивів“. Деякі фолькл. школи критикували теор. засади його класифікації казок та ін. жанрів усної нар. творчости як „формалістичні“ та „схематичні“. Методика А. А.-А. поступово входила у світ. наук. обіг. М. Андреєв, застосовуючи теор. та класифікаційні засади А. А.-А., уклав рос. „Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне“ (1929, рукоп.). Cистему класифікації А. А.-А. доповнили амер. дослідник С. Томпсон (1964) і нім. учений Г.­Й. Утер (2004). Нині її успішно застосовують у світ. фольклористиці.

Досліджував усну нар. творчість, зокрема Фінляндії. Осн. праці: „Vergleichende M?rchenforschungen“, 1908; „Verzeichnis der M?rchentypen“, 1910; „Die Zaubergaben. Eine vergleichende M?rchenuntersuchung“, 1911; „Leitfaden der vergleichenden M?rchenforschung“, 1913; „?bersicht der M?rchenliteratur“, 1914; „Der reichе Mann und sein Schwiegersohn. Vergleichende M?rchenforschungen“, 1916; „Vertailevia arvoitustutkimuksia“, 1917; „Estnische M?rchen- und Sagenvarianten. Verzeichnis der zu den Hurt’schen Handschriftsammlungen geh?renden Aufzeichnungen“, 1918; „Vergleichende R?tselforschungen“, 1918—20.

У 1920-х рр. А. А.-А. опрацював збірку доповнень до своїх поперед. праць про фін. казки „Finnische M?rchenvarianten. Erg?nzungsheft I. Verzeichnis der in den Jahren 1908—1918 gesammelten Aufzeichnungen“ (1920), разом із Карлом Кроном і Генрі Еріксоном підгот. монографію про фін. усну нар. творчість „Suomen kansan arvoituksia. Valikoima suomalaisen kirjallisuuden seuran k?sikirjoituskokoelmista poimineet“ (1922). В одній із перших своїх праць „Несколько паралелей финских сказок с русскими и другими славянскими“ (1898) А. А.-А. використовує укр. фольклор: подає зразки укр. казок за зб. Б. Грінченка, М. Драгоманова, П. Чубинського, О. Кольберґа та ін. На поч. ХХ ст. А. А.-А. контактує з НТШ у Львові, передусім із В. Гнатюком, можливо, й З. Кузелею. У „Записках НТШ“ В. Гнатюк опубл. рец. на його „Каталог казкових типів...“ („Verzeichnis der M?rchentypen mit H?lfe von Fachgenossen ausgearbeitet von Antti Aarne“). В. Гнатюк відзначив, що ця праця А. А.-А. слугуватиме зразком для укладачів каталогів творів усної нар. творчости і підкреслив значення засн. у Гельсінкі 1907 з ініціативи фін. (і сканд.) фольклористів, насамперед К. Крона (важливу роль відігравав також А. А.-А.), Міжнар. спілки (федерації) дослідників фольклору п. н. „Folklore Fellows, Folkloristischer Forscherbund, F?d?ration des Folkloristen“. А. А.-А. сприяв вступові В. Гнатюка до цієї федерації, метою якої було „улекшити доступ до всяких [насамперед фолькл.] матеріялів — видавати систематичні і одностайні їх каталоги, видавати матеріяли [...] бути посередником у вишукуванню, переписуванню та перекладанню потрібних тем“ і т. д. В. Гнатюк був готовий до акт. співпраці, планував навіть підгот. нац. каталогу з укр. фольклору за цією програмою (як це зробили німці чи естонці), для якого мав зібраний мат-л і до роботи над яким, на пропозицію самого вченого, „повинна причинитися й Етнографічна комісія НТШ“. Відомо, що під егідою спілки друк. за програмою А. А.-А. нац. каталоги різних народів у журн. „Folklore Fellows Communications“. У кожній країні вона стимулювала створення місцевих філіалів. Від НТШ представниками спілки фе-(федерації) були В. Гнатюк і З. Кузеля. Проте каталог казок та ін. творів за програмою А. А.-А. через поч. Першої світ. війни і несприятливі умови наук. праці в НТШ у 1920-х рр. не вийшов. У 1970-х рр. частково використано цю програму під час укладання покажчика укр. казкових сюжетів (на основі рукопис. праці М. Андреєва) для укр. частини вид. „Восточнославянская сказка...“ (1979). Каталог А. А.-А. (з доповненнями С. Томпсона) також використовується в Україні (з 1984) у посиланнях „Бібліотеки української усної народної творчости“.

Збереглося листування А. А.-А. з В. Гнатюком (1909—12), зміст якого переважно стосується співпраці вчених у галузі фольклористики. Щодо В. Гнатюка, то воно містить цінну інформацію про укр. фолькл. зб. Львова, Києва, Кракова (1912). З кін. ХІХ ст. (не без уваги А. А.-А.) Бібліотека НТШ веде взаємообмін л-рою з Гельсінґфорсом, у Львів надходять журн. „Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakavskirja“, „Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia“ (зберігся за 1897, т. 15; 1939, т. 50), „F?rhandlingar“, а від 1908 у „Літературно-науковому вістнику“ (за сприяння НТШ) реґулярно з’являються перекл. худож. творів фін. авторів укр. мовою (К. Альквіста, Вуорінена, К. Гемма та ін.).

Пр.: Vergleichende M?rchenforschungen // Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Helsingfors, 1908, Bd. XXV; Verzeichnis der M?rchentypen // FFC (Helsinki), 1910, Bd. III, Vol. I, III; Die Zaubergaben. Eine vergleichende M?rchenuntersuchung // Там само, 1911, Bd. XXVII, Vol. [II]; Leitfaden der vergleichenden M?rchenforschung // Там само, 1913, Bd. XIII; ?bersicht der M?rchenliteratur // Там само, 1914, Bd. XIV, Vol. ІІ, І; Der reichе Mann und sein Schwiegersohn. Vergleichende M?rchenforschungen // Там само, 1916, Bd. XXIII, Vol. III; Vertailevia arvoitustutkimuksia // Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakavskirja, 1917, Bd. XXXIV, Vol. 1; Estnische M?rchen- und Sagenvarianten. Verzeichnis der zu den Hurt’schen Handschriftsammlungen geh?renden Aufzeichnungen // FFC, 1918, Bd. XXV, Vol. III; Vergleichende R?tselforschungen. Helsinki, 1918—1920, Bd. I—III // Там само, Bd. XXVI—XXVIII; Finnische M?rchenvarianten. Erg?nzungsheft I. Verzeichnis der in den Jahren 1908—1918 gesammelten Aufzeichnungen // Там само, 1920, Bd. XXIII, Vol. V; Suomen kansan arvoituksia. Valikoima suomalaisen kirjallisuuden seuran k?sikirjoituskokoelmista poimineet. Helsinki, 1922.

Арх. дж.: Архів НТШ Європи (Сарсель) (Лист В. Гнатюка до А. Аaрне від 17. 09. 1909); ЛННБ України, від. рукоп., ф. 34 (В. Гнатюк), спр. 4, арк. 1; спр. 675, арк. 1—4.

Літ.: Гнатюк В. [Рец. на:] Verzeichnis der M?rchentypen mit H?lfe von Fachgenossen ausgearbeitet von Antti Aarne // Folklore Fellows Communications, N 3. Helsinki, 1910, Х + 66 S. // Записки НТШ. Львів, 1912, т. СІХ, кн. ІІІ, с. 203—05; Андреев Н. К методологии и технике изучения народной словестности // Новое дело (научно-педагог. вестник рабочего ф-та Казанского гос. ун-та), 1922, № 3, с. 17—45; його ж. Antti Aarne // Художественный фольклор, 1926, № 1, с. 105—06; Никифоров А. И. Финская школа перед кризисом // Советская этнография, 1934, № 4, с. 141—44; Конкка У. Финская школа о сказке // Труды Карельского филиала АН. Вопросы литературы и народного творчества. Петрозаводск, 1959, вып. 20, с. 3—29; Померанцева Э. В. Аарне (Aarne), Антти Аматус // КЛЭ. М., 1962, т. 1, с. 21; Восточнославянская сказка. Сравнительный указатель сюжетов / Сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л., 1979, с. 2—12; Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фолкльористики, літературознавства та мовознавства. Париж; Н.-Й.; Сідней; Торонто, 1987, с. 86—87, 112 (Записки НТШ. Праці Філол. секції, т. ССVІІ); Володимир Гнатюк. Документи і матеріали (1871—1989) / Упоряд. Я. Дашкевич, О. Купчинський, М. Кравець та ін. Львів, 1998, с. 233—35.

Олег Купчинський

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Купчинський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ААРНЕ Антті-Аматус / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-3

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я