АКАДЕМІЧНЕ БРАТСТВО | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АКАДЕМІЧНЕ БРАТСТВО

„АКАДЕМІЧНЕ БРАТСТВО“ — укр. студент. т-во, яке діяло у Львові 1882—96. З’явилося на базі укр. студент. т-в „Академічна бесіда“ і „Дружний лихвар“ (засн. 1870), попередником яких була „Академічна руська читальня“ (статут її 1866 розробили укр. студенти ун-ту й Тех. академії у Львові О. Барвінський, М. Бучинський, Й. Дашкевич, Й. Желехівський, І. Заневич, К. Коростенський та ін.). Мета т-ва визначалася статутом „А. б.“, оприлюд-неним 1886: „...бути осередком наукового і громадського життя українських студентів“. Т-во виховало визначних діячів НТШ: О. Барвінського, М. Бучинського, О. Колессу, І. Франка, В. Будзиновського та ін. Серед чл. „А. б.“ поширювалися соціаліст. ідеї, що викликало переслідування чл. т-ва владою. Т-во мало власні б-ку й читальню, організовувало філос., літературно-істор. та етнографічно-статист. гуртки, читання лекцій, літ. й артистичні вечори, присвячені Т. Шевченкові, М. Шашкевичу, Ю. Федьковичу, В. Барвінському, мандрівки краєм (їх організовував „мандрівний комітет“) та ін. З 1881 спробувало вид. власний журн. „Товариш“ (вийшов лише номер). З 1891 „А. б.“ вид. серію „Ювілейна бібліотека“, в якій вийшли твори В. Будзиновського, М. Ганкевича, О. Маковея та ін., вид. зб. „Писання М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. Головацького“, твори І. Франка, О. Колесси „В пам’ять Осипа Федьковича“, Ф. Шіллера „Вільгельм Телль“, Г. Гайне „Вибір поезій“. Діяльність т-ва в Галичині була спрямована проти нац. переслідувань. Це була одна з форм активізації укр. студент. молоді, яка іноді переходила в розмаїті, часто приховані форми політ. боротьби. „А. б.“ разом із Т­вом ім. Шевченка 1884 і 1889 брало участь в організації віч із вимогами рівноправности укр. мови й відкриття кафедри укр. історії у Львів. ун­ті. 1896 „А. б.“ увійшло до складу т-ва „Академічна громада“. Акт. чл. т-ва був І. Франко. З „А. б.“ співпрацювали укр. професори Львів. ун­ту. Після створення т-ва „Ватра“ „А. б.“ почало занепадати і 1896 злилося з „Академічною громадою“.

Арх. дж.: ДАЛО, ф. 26, оп. 12, спр. 225; ф. 297 (Т-во „Академічне братство“ у Львові), оп. 1, спр. 4, 6.

Літ.: Франко І. З історії української молодіжи в Галичині, 1871—1884. Історичний очерк розвою Товариства академічного „Дружний Лихвяр“ опісля „Академічне Брацтво“ від часу єго заснованя себ то 21 цьвітня 1871 р. по Загальні Збори Товариства з дня 1 падол. 1885 // Записки НТШ. Львів, 1903, т. LV, кн. IV, с. 1—26; Возняк М. Іван Франко в добі радикалізму // Україна, 1926, № 6, с. 115—63; Якимович Б. Іван Франко — видавець: Книгознавчі та джерелознавчі аспекти. Львів, 2006, с. 124—25, 139, 142—44, 148—49, 155, 157, 160.

Іван Сварник

Інформація про статтю

 Автор:

Іван Сварник

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

АКАДЕМІЧНЕ БРАТСТВО / Іван Сварник // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-36

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я