БОЛЮБАШ Володимир | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОЛЮБАШ Володимир

БОЛЮБАШ Володимир (* 01. 09. 1927, с. Ремезівці Золочів. пов. Терноп. воєв.— † 28. 04. 2005, м. Торонто, Канада) — політолог, публіцист, освітянин, громад. діяч. Чл.-кор. НТШ Канади (з 1996), секретар управи НТШ К.

Поч. освіту здобув у сільс. школі. 1949 еміґрував у Канаду, де в Торонто 1956 заснував аптекарське підприємство „Northtown Pharmacy“, яке очолював упродовж 15 р. Був слухачем Ін-ту заочного навчання при Українському вільному університеті в Мюнхені (28. 07. 1952 склав іспит на право викладання на курсах українознавства у США/Канаді). Згодом навч. на філос. ф-ті/ф-ті україністики цього вишу, де здобув наук. ступені маґістра (28. 08. 1974, наук. тема „Від несвідомості до особовості“) та д-ра філософії в галузі антропол. психології (11. 08. 1976, дис. на тему „Глибинна психологія К. Г. Юнга. Підстава філософсько-антропологічної концепції людини“). З 1976 викладав у цьому виші: асистент (1976—92), викладач (1993—96) психології та укр. і сх.європ. політології.

Для поглиблення знань з історії Сх. Європи студіював курс з історії України в Гарвард. ун-ті (м. Бостон, США). 1978—80 навч. на філос. від-ні Йорк. ун-ту (м. Торонто). Наприкін. 1990-х рр. був проф.-гостем ЛДУ, в якому читав спецкурс „Персоналізм як вияв філософської антропології“.

Осн. наук. зацікав.— політ. процеси і ситуація в Україні, дослідження історії Голодомору в Україні, філос. проблематика. Автор статей на психол. теми та про орг. структуру громад. життя. Відвідуючи Україну в часи СРСР, виконував завдання зв’язківця між діаспорою та державницькими націоналіст. колами і підпільною УГКЦ в Україні, передаючи їм необхідну допомогу.

Б. В. проводив реґулярні виступи у канад. радіопрограмі „Пісня України“, працював над збірником почес. докторів, сенаторів, кол. студентів і науковців УВУ, був багаторічним дописувачем газ. „Гомін України“ (м. Торонто) і за посередництва цього вид. провів акцію фінанс. допомоги газ. Спілки письменників України „Літературна Україна“.

Організатор широкомасштабної стипендіальної програми в ЛНУ, меценат каф. українознавства в ін. ун­тах. Багаторічний фундатор Українського католицького університету у Львові, брав участь у діяльності Укр. катол. осв. фундації в Канаді, ініціатор відновлення Золочів. замку (Львів. обл.) і побудови каплиці пам’яті жертв більшовицької окупації в Золочеві.

Чл. низки громад. орг-цій укр. діаспори: „Пласту“, ЛВУ, дирекції Фундації каф. укр. студій Торонт. ун-ту, управи Клубу укр. підприємців і професіоналістів Канади (м. Торонто), голова фінанс. референтури УВУ в Канаді (та ініціатор надання УВУ статусу благодійної орг-ції за рішенням Мін­ва фінансів Канади).

З 22. 11. 1996 — чл.-кор. НТШ К (від Історично-філософської секції). 20. 12. 1981—15. 12. 1985 — чл. Контрольної комісії НТШ К. 1995—98 — кореспонд. секретар управи НТШ К. 1974 виступав із доповідями на наук. сесіях НТШ К і Т-ва прихильників УВУ в Канаді. Теми доповідей: „Концепція людини за Юнгом“ (8. 11. 1974), „Український визвольний процес у світлі доглибинної психології“ (10. 11. 1974). Упоряд. і ред. реґіон. зб. в серії „Український архів НТШ“ „Золочівщина: її минуле і сучасне“ (Н.-Й.; Торонто; Канберра, 1982, т. XXV), перевид. 2006 у Львові Фундацією енциклопедії України (м. Торонто).

Пр.: Націодинаміка визвольного процесу у світлі філософської психології // Пластовий шлях (Торонто), 1977, ч. 2 (53), с. 4—13; Переживання буття нації з погляду екзистенціальної феноменології // Науковий збірник УВУ на пошану проф. д-ра В. Янева / Ред.: О. Горбач, Г. Васькович, І. Качуровський, К. Митрович, Б. Осадчук, Л. Рудницький, З. Соколюк. Мюнхен, 1983, т. 10, с. 189—203; Причини і наслідки ядерної катастрофи в Чорнобилі // Визвольний шлях (Лондон), 1986, кн. 8, с. 960—67; В тенетах лакейства і реакційности // Там само, 1988, кн. 6, с. 713—19; Інвазія визвольного націоналізму // Там само, кн. 7, с. 806—15; Черговий монументальний обман: рефлексії з приводу XIX конференції КПСС // Там само, 1989, кн. 2, с. 163—86; Штурм до самогубства: четвертий з’їзд народних депутатів Верховної Ради СССР // Там само, 1991, кн. 4, с. 425—35; Як світ оцінює розвиток подій в Україні // Там само, кн. 7, с. 790—97; кн. 8, с. 927—34; Масштабність московського злочину // Там само, 1996, кн. 4, с. 396—97.

Літ.: Курси. Н.-Й., 1953, с. 20; Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпег, 1986, с. 75; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 110, 119, 124; Львів; Н.-Й.; Торонто, 1996, ч. 87, с. 122, 125; 2000, ч. 91, с. 193; Гнатюк І. Бездоріжжя. Х., 2002, с. 28; [б. а.] Володимир Болюбаш — громадський діяч, освітянин, політолог // Свобода (Джерсі Ситі; Н.-Й.), 2006, 28 квіт., рік CXІІІ, ч. 17, с. 30; Закрівецький М. Болюбаш Володимир // Українська журналістика в іменах / Ред. М. М. Романюк. Львів, 2006, вип. 13, с. 54—55; Золочівщина: її минуле і сучасне / Ред. М. Дубас. Львів, 2006, с. 17—22; Universitas Libera Ucrainensis: 1921—2006 / Упоряд. М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2006, с. 117, 191, 423.

Юрій Ковалів

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Ковалів

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БОЛЮБАШ Володимир / Юрій Ковалів // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-381

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я