БЮЛЕТЕНЬ ГОЛОВНОЇ РАДИ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ ім. ШЕВЧЕНКА | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БЮЛЕТЕНЬ ГОЛОВНОЇ РАДИ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ ім. ШЕВЧЕНКА

„БЮЛЕТЕНЬ ГОЛОВНОЇ РАДИ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ ім. ШЕВЧЕНКА“ (пізніше — „БЮЛЕТЕНЬ СВІТОВОЇ РАДИ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ ім. ШЕВЧЕНКА“) — науково-інформ. вид. Головної (Світової) ради НТШ містить короткі, здебільшого афішні повідомлення відомчого характеру, які мають суспільне значення (з 1956 — Світ. ради). З’явився як наступник „Бюлетеня Наукового товариства ім. Шевченка“, органу Головного виділу НТШ, що виходив у Європі (Сарсель, Франція) під кер. В. Кубійовича. Спрямований на програму спільної діяльности всіх НТШ світу не залежно від місця розташування (землі, країни, материка) його управи. Поява „Б.“ стала потребою для координації праці новоствор. крайових т-в та осередків у США, Канаді, Європі й Австралії. Засн. вид. згідно з рішенням Загальних зборів у Нью-Йорку представників НТШ різних країн у 1955. 1-ше ч. вийшло невеликим тиражем 1556. Загалом „Б.“ з’являвся несистематично, особливо після 1958. Його періодичність часто залежала від нагромадження мат­лів і від ред. процесу. Нумерація чисел вид. сягала згаданого „Б.“ 1949—50 і поєднувалася (у дужках) з новою нумерацією „Б.“: рік VII — серп. 1956 з’явилось ч. 1 (18 — від. поч.); рік VIII — серп. 1957 — ч. 2 (19), рік ІХ — серп. 1958 — ч. 3 (20) і т. д.

„Б.“ друк. там, де перебував голова (президент) або секретар (генеральний секретар) Гол. (згодом — Світ.) ради. Більша част. чисел вийшла в Нью-Йорку, після 1989 — у Львові. Розпочав працю над „Б.“ В. Кубійович (Сарсель, Франція), продовжив уперше офіційно обраний президент Гол. ради Р. Смаль-Стоцький зі заст. Є. Вертипорохом (Канада) та Є.­Ю. Пеленським (Австралія) і порівняно значним представницьким складом чл. у Нью-Йорку. Наст. головами Гол. (Світ.) ради були Є. Вертипорох, О.­В. Андрушків, В. Мацьків, Я. Падох, Л. Рудницький (чинний донині).

Зміст „Б.“ стосувався поточного життя Т-ва, окр. увагу звертали на вид. плани, зокрема на видання ЕУ.

Рубрикація „Б.“ не тотожна, автура різна.

Постійної редколегії „Б.“ до 1989 не мав. Видавався укр. мовою. З відновленням НТШ в Україні видання „Б.“ перенесено до Львова. Виходило п. н. „Вісник НТШ“. Нині через брак грошей не видається.

У Сарселі перебували Гол. виділ НТШ і Гол. рада НТШ, яка після 1955 почала його заміняти в адмін. та науково-орг. планах. „Б.“ виходив під кер. В. Кубійовича як голови Гол. ради, за 1955—59 вийшло 5 ч. Фінансувало видання НТШ Європи. Див. „Вісник Наукового товариства ім. Шевченка“.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1949—2011, ч. 1—99; Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі. Львів; Париж, 2000, с. 18 та ін.

Олег Купчинський

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Купчинський

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БЮЛЕТЕНЬ ГОЛОВНОЇ РАДИ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ ім. ШЕВЧЕНКА / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-481

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я