БЮЛЕТЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМІСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БЮЛЕТЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМІСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

„БЮЛЕТЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМІСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА“ (Підзаголовки: Bulletin of the Committee on terminology, Publications de la Commission terminologique, Mitteilungen des Terminologischen Ausschusses).— Нью-Йорк, 1958, ч. 1, верес., 3 + 11 с.; 1962, ч. 2, 15 с.— друк. орган Термінологічної комісії НТШ у США. Комісію створено у межах Філологічної секції Т­ва. Співпрацювала з усіма комісіями та секціями НТШ, а також з ін. наук. установами, зокрема з т-вами інженерів та лікарів.

Голова комісії — Василь Лев, заст.— Михайло Пежанський, Анатолій Вовк, секретар — Петро Ґой. Чл. комісії вивчали проблеми укр. наук. термінології. Комісія задекларувала збирання мат-лів до заг. термінолог. словника та публікацію теор. пр. з укр. фахової термінології і номенклатури у спеціально призначеному для цього бюлетені.

„Б.“ належав до серії публікацій НТШ „Доповіді“ („Papers“), що з’являлися зшитками, укр. або англ. мовами. 1-ше ч. вийшло друком 1958. До редколегії входили В. Лев, Е. Жарський та М. Пежанський. У цьому числі опубл. ст. А. Вовка „Правописні проблеми в українській хемічній номенклатурі“, де він критикував укр. рад. термінолог. словники, проте теж відзначав хиби академ. (харків.) правопису 1928, яким користувались у діаспорі, та закликав всебічно вивчити проблему його майбут. реформи.

Термінолог. комісія проводила низку засідань, на яких читалися та обговорювалися пр.: А. Вільшенка „Проблеми нової хемічної термінології“, М. Пежанського „Термінологічні словники, видані Академією наук в Києві в pp. 1922—1930“, В. Лева „Матеріяли до української термінології у виданнях НТШ“; П. Ґой підгот. Словник укр. бібліот. термінології.

У 1962 вийшло 2-ге ч. „Б.“, де вміщено ст. А. Вільшенка „Модерна українська номенклатура неорганічної хемії (проєкт)“ (15 с.).

Згодом діяльність Термінолог. комісії було припинено, Комісію зреформовано в ін. наук. структури.

1965 у Нью-Йорку під егідою НТШ та Укр. академії мист-в і наук створ. Укр. термінолог. центр Америки. Ініціатором став М. Пежанський, першим дир.— В. Давиденко (1965—78), замінив його А. Вовк (1978—92).

Центр ставив своїм завданням розвиток і популяризацію укр. термінології. Базував свою роботу на мікрофільмуванні більшої част. термінолог. словників, опубл. у 1920—30-х рр. Ін-том укр. наук. мови, а також вид. нових, англо-укр. словників термінів.

Літ.: Хроніка НТШ. Париж; Н.-Й.; 1963, ч. 79, с. 23—24; Торонто; Н.-Й.; Сідней; Париж, 1966, ч. 80, с. 19, 52, 55; Вільшенко А. Модерна українська номенклятура неорганічної хемії. Проєкт. Част. І. N.-Y., 1962, 22 с.; Наукове Товариство ім. Шевченка в ЗДА. Н.-Й., 1963, с. 18; Лев В. Сто років праці для науки й нації. Коротка історія Наукового Товариства ім. Шевченка. Н.­Й., 1972, с. 31; Publications of the Shevchenko Scientific Society. 1945—1980. N. Y., 1980, 47 р.; Encyclopedia of Ukraine / Ed. by D. Struk. Toronto; Buffalo; London, 1983, vol. 5, p. 198.

Тетяна Кульчицька

Інформація про статтю

 Автор:

Тетяна Кульчицька

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

БЮЛЕТЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМІСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА / Тетяна Кульчицька // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-488

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я