ВАГАНОВСЬКОГО СТЕФАНА СПІВАНИК | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАГАНОВСЬКОГО СТЕФАНА СПІВАНИК

ВАГАНОВСЬКОГО СТЕФАНА СПІВАНИК — збірник укр. та польс. духовних і світських пісень, у т. ч. істор., таких як „Нещасна та година“ 1750 — про Хотинську війну 1620—21 та ін. пісень другої пол. XVIII ст. В. С. с. містить 165 арк., 16°; без обкладинки; без поч. і кін.; у част. текстів є кіноварні ініціали; подекуди трапляються фраґменти нотних текстів. Збірник писала не одна людина, про це свідчать кілька почерків; у багатьох місцях тексти важко прочитати; 1731 — друга пол. XVIII ст.; покрайні записи: „Anno Domini 1731 Stefan Dozdzanski: BM. Iwanu Wahanowskiemu nale?y od-dac“ (арк. 68 зв.); „Иоан Вагановски“ (арк. 80 зв.); „Stefan Wahanowski, Іоан Вагановскій, Григорій Праха [...]“ (арк. 80); „Stefan Wahanowski, bakalarz maxymowski“ (арк. 80); „Stephanus Wahanowensys skrybere ego [...] композиція на своє имя“ (арк. 119 зв.); „Stefan Wahanowski skrybere ego“ (арк. 121); „1750 D. Martius 20. 1750“ (арк. 126); „Stefan Zynewycz Wahanowski“ (арк. 132 зв.); власником співаника та переписувачем однієї із його част. був бакалавр С. Вагановський зі с. Максимівки у Галичині (сіл із такою наз. є кілька: у Львів., Івано-Франк. та Терноп. обл.); на думку М. Возняка, йдеться про с. Максимівку теперішнього Збаразького р-ну Тернопільщини. У В. С. с. зафіксовано також власну пісню С. Вагановського з його акровіршем „Святителю отче, Барський чудотворче“, св. Миколаю (арк. 118—119 зв.). Тепер збірник зберіг. у фондах Ужгородського нац. ун­ту.

Рукоп. В. С. с. М. Возняк називав також як співаник Федора Шелестинського; збірник віднайшов І. Панькевич та передав до б-ки ужгородської „Просвіти“. Вперше повний інципітарій збірника та джерелозн. дослідження здійснив і опубл. в НТШ М. Возняк.

Арх. дж.: Наук. б-ка Ужгородського нац. ун-ту, 76/56-Д.

Літ.: Возняк М. Два співаники половини і третьої четвертини ХVІІІ в. // Записки НТШ. Львів, 1922, т. CXXXIII, с. 115—72; Die Liederhandschrift F 19-233 (15) der Bibliothek der Litauischen Akademie der Wissenschaften / Eine kommentierte Edition von Dieter Hubert Stern. K?ln; Weimar; Wien, 2000, S. 401; Kyrillische paraliturgische Lieder: Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum von Muka?evo im 18. und 19. Jahrhundert / Cyrilsk? paraliturgick? piesne. Cyrilsk? rukopisn? spevnikov? tvorba v b&valom Muka?evskom biskupstve v 18—19. storo?? / [Hrsg. von Peter ?e?uch]. K?ln; Weimar; Wien, 2006, 982 S.; Медведик Ю. Українська духовна пісня XVII—XVIII століть. Львів, 2006, с. 89, 122; його ж. Рукописний збірник духовних пісень: шлях від укладача до дослідника (соціальний статус переписувача, науково-пошукова місія колекціонера) // Науковий вісник НМАУ ім. П. Чайковського. К., 2009, вип. 88, ч. 2: Старовинна музика — сучасний погляд, с. 215; його ж. Рукописні співаники другої половини XVII — початку ХХ ст. і проблеми джерелознавчо-текстологічних досліджень Почаївського „Богогласника“ // Записки НТШ. Праці Музикозн. комісії. Львів, 2009, т. CCXLVIIІ, с. 455—84.

Юрій Медведик

Інформація про статтю

 Автор:

Юрій Медведик

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВАГАНОВСЬКОГО СТЕФАНА СПІВАНИК / Юрій Медведик // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-490

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я