ВАСИЛЬЇВ Микола | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАСИЛЬЇВ Микола

ВАСИЛЬЇВ Микола (Василіїв) (* 22. 06. 1901, с. Ходорків Київ. губ. (нині — Попільнян. р-ну Житомир. обл.) — † 19. 03. 1961, м. Оберамерґау, Німеччина) — економіст. Д. чл. НТШ Європи (з 1947).

1922 закінчив екон., 1924 — юрид. ф­ти Київ. комерц. ін-ту. 1927—30 навч. в аспірантурі цього вишу і захистив наук. пр. на тему: „Постачання молоком великих міст Зх. Европи та Америки“. Учень акад. К. Воблого. Працював ст. наук. співробіт., доц. каф. економіки промисловости і вченим секретарем Київ. НДІ харчової промисловости (1930—41), наук. співробіт. Київ. дослід. ін-ту краєзнавства (1941—43).

Наприкін. Другої світової війни еміґрував у Німеччину, де 1945—52 викладав політ. економію на посаді доц. Укр. технічно-госп. ін-ту в Реґенсбурзі (УТГІ). Одночасно став викладачем Українського вільного університету в Мюнхені, де пра-цював доц. (з груд. 1945), надзвич. (27. 11.

1946—06. 1947), звич. (10. 07. 1947—51) проф. економіки, заст. декана ф-ту права й суспільно-екон. наук (1947—49), проректором (1951—52, 1953—54, 1958—60) та ректором (1955—58) УВУ.

Осн. наук. зацікав.— політ. економія, історія доктрин і проблем нар. госп-ва й економіки промисловости. Автор низки наук. праць, присвячених теор. проблемам політ. економії та соціальним темам у галузі економіки промисловости. Д. чл. УВАН у Європі.

З 30. 12. 1947 — д. чл. НТШ Є (від Історично-філософської секції Т-ва), був секретарем Комісії права та суспільних наук НТШ. 17. 10. 1947 доповідав на тему „Структурні зміни в сільському господарстві“ в межах „Академічних вечорів“ НТШ у Мюнхені. 11—12. 10. 1953 виступав із доповідями на пленарному засіданні („Основи майбутнього економічного устрою України в світлі економічної еволюції капіталістичного суспільства за останніх 100 літ“) та в секції точних і екон. наук („Основні проблеми і методологія їх вирішення при складанні 5-річних плянів“) на Наук. конференції НТШ Є у Мюнхені. Упродовж 1949—52 активно співпрацював із гол. ред. Енциклопедії українознавства, разом із В. Кубійовичем редагував для неї відділ „Народне господарство“. Спеціально для ЕУ написав чимало статей, зокрема: „Народне господарство українських земель після Першої світової війни“, „Огляд української промисловості“, „Промисловість України в 1941—50 рр.“, „Внутрішня торгівля України“, „Районовий огляд господарства України“, „Сучасний матеріяльний стан українського населення“ тощо.

Пр.: Принципи географічного розміщення харчової промисловості. К., 1932; Макаронна промисловість України. К., 1933; Історія плодоовочевої промисловости України. К., 1940; Розрив і поновлення світових господарських зв’язків // Наук. збірник УВУ. Мюнхен, 1948, т. 5, с. 13—17; Вступ до економічних наук з особливою увагою до критики марксизму. Мюнхен, 1949, 167 с.; Сучасні проблеми світового господарства // Науковий бюлетень. Український технічно-господарський інститут. Regensburg, 1949, ч. 1, с. 48—50; Методологія визначення оптимального розміру підприємства харчової промисловости в СССР // Наук. збірник УВУ. Ювілейне видання. Мюнхен, 1956, т. 6, с. 34—39; Чи може існувати за колективного господарства наука політичної економії? // Наук. записки УВУ / Ред. Ю. Бойко. Мюнхен, 1959, ч. 3, с. 5—9; Вступ до економічних наук. Мюнхен, 1985, 213 с.

Арх. дж.: Архів УВУ (м. Мюнхен). Особ. спр. В. М.

Літ.: Сьогочасне і минуле. Мюнхен, 1948, вип. 2, с. 90, 93; Хроніка НТШ. Мюнхен, 1949, ч. 75, с. 14, 18, 33; Париж; Н.-Й.; Торонто; Сидней, 1954, ч. 77, с. 41—42; Ніщеменко К. Економічний факультет // Український технічно-господарський інститут (Подєбради, Реґенсбурґ, Мюнхен), 1932—52. Н.-Й., 1962, с. 124; Злупко С. Економічна думка України: від давнини до сучасності. Львів, 2000, с. 421; його ж. Українська економічна думка: постаті і теорії. Львів, 2004, с. 352—55; Винар Б. Економічний колоніялізм в Україні та інші праці. Н.-Й.; Львів; Париж, 2005, с. 221—22; Universitas Libera Ucrainensis. 1921—2011 / Ред. М. Шафовал, У. Пацке, Р. Яремко. Мюнхен, 2011, с. 188—89, 192, 194, 196—99, 316.

Роман Яремко

Інформація про статтю

 Автор:

Роман Яремко

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВАСИЛЬЇВ Микола / Роман Яремко // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-515

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я