ВАТАМАНЮК Зиновій | Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ВАТАМАНЮК Зиновій

ВАТАМАНЮК Зиновій (* 22. 12. 1938, с. Загір’я Рогатин. пов. Станіславів. воєв.— † 28. 04. 2008, м. Львів. Похований у с. Грибовичах Жовків. р-ну Львів. обл.) — економіст, географ. Д. чл. НТШ (з 1995).

Н. у селян. родині. Поч. освіту здобув у місцевій школі, серед.— у м. Рогатині Івано-Франк. обл. Навч. на географ. ф­ті ЛДУ (1956—61). З 1961—64 працював на каф. політекономії цього вишу. 1968—71 навч. в аспірантурі. 1971 захистив кандидат. дис. „Проблеми зниження матеріаломісткості продукції“. 1964—78 — асистент, з 1974 —91 — доц., 1991—2008 — проф. і зав. каф. екон. теорії екон. ф-ту. 1983—2002 — декан екон. ф-ту Львів. ун-ту. Стажер Мічиганського (1992) та ім. Дж. Вашингтона (2001) ун-тів США.

Осн. наук. зацікав. В. З.— проблеми підвищення ефективности виробництва та ринкової трансформації економіки перехідних систем, зокрема трансформації власности, розвитку підприємництва та інфраструктури ринку.

Автор бл. 140 пр., у т. ч. 14 монографій та навч. посібників (низка з них у співавт.). Відп. ред. „Вісника Львівського університету“, серія екон., випусків наук. зб. „Трансформація економічної системи в Україні“ та ін.

Керував 13 проектами з перекл. укр. мовою англомов. підручників з економіки і банківництва: двотомника П. Самуельсона, В. Нордгауза „Макроекономіка“ (1995 і 1998); Ф. Р. Рут „Міжнародна торгівля та інновації“ (1998); Г. Манківа (Григорія Маньківа) „Макроекономіка“ (2000); Г. де Блія, П. Муллера, О. Шаблія „Географія: світи, регіони, концепти“ (2004) та ін.

Чл. Президії НМК Мін-ва науки і освіти України.

09. 03. 1995 В. З. обрано д. чл. НТШ на пропозицію Економічної комісії Т-ва.

Пр.: Економіка для учнів 10—11 класів / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. К., 1997, 1999, 286 с.; 2002, 383 с. (стереотип. вид. 2004); Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. 2-ге доп. вид. / За ред. З. Ватаманюка. Львів, 2000, 2005, 408 с. (у співавт.); Вступ до економічної теорії. Підручник. 3-тє доп. вид. / За ред. З. Ватаманюка. Львів, 2000, 2006, 504 с. (стереотип. вид. 2007) (у співавт.); Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / За ред. З. Ватаманюка. Львів, 2000, 2005, 648 с.; Економіка України: 10 років реформ / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. Львів, 2001, 495 с.; Економічна теорія: макро- та мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. К., 2001, 606 с. (стереотип. вид. 2003, 2005); Доходи та заощадження в перехідній економіці України. Львів, 2003 (у співавт.); Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. 2-ге, доп. вид. Част. І. Львів, 2004, 2006, 383 с. (у співавт.)

Літ.: Ватаманюк Зіновій Григорович // Еліта економічної науки міста Лева / За ред. С. К. Реверчука. 2-ге вид., переробл. і доп. Львів, 2007, 240 с.; Ватаманюк Зіновій Григорович // Енциклопедія Львівського національного університету імені І. Франка. Львів, 2011, т. I, с. 270.

Олег Шаблій

Інформація про статтю

 Автор:

Олег Шаблій

 Опубліковано:

2015

 Ліцензія:

Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

 Бібліографічний опис:

ВАТАМАНЮК Зиновій / Олег Шаблій // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія [онлайн]. Київ, Львів: НТШ, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Доступно: https://encyclopedia.com.ua/entry-519

Схожі статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я