АНТРОПОЛОГІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ ПЕРЕДІСТОРИЧНОЇ МІЖНАРОДНИЙ КОНҐРЕС У ПАРИЖІ 1900 - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
АНТРОПОЛОГІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ ПЕРЕДІСТОРИЧНОЇ МІЖНАРОДНИЙ КОНҐРЕС У ПАРИЖІ 1900

АНТРОПОЛОГІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ ПЕРЕДІСТОРИЧНОЇ МІЖНАРОДНИЙ КОНҐРЕС У ПАРИЖІ 1900. На конґресі від НТШ виступив д. чл. Т-ва Федір Вовк, який виголосив реферат про індустрію трипільської культури в стоянках неолітичного типу в Україні. Скороч. виклад доповіді опубліковано у вид. конґресу 1902, а розширений її варіант — у зб. Етнографічної комісії НТШ „Материяли до українсько-руської етнольоґії“ (1905).

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1903, ч. 16, с. 8—9; Volkov Fh. Industrie (L’) premycenienne dans les stations neolithiques del’Ukraine (Resume de la communication) // Congres international d’Anthropologie et la d’Archeologie prehistoriques. Compte rendu de la 12-me Session, Paris 1900. Paris, 1902, р. 401—04; його ж. Вироби передмікенського типу у неолітичних становищах на Україні // Материяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1905, т. VІ, с. 1—27.

Андрій Фелонюк

Стаття створена: 2015