АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДИ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЧИНИ, БУКОВИНИ Й УГОРЩИНИ - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДИ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЧИНИ, БУКОВИНИ Й УГОРЩИНИ

 Опубліковано: 2015

„АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДИ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЧИНИ, БУКОВИНИ Й УГОРЩИНИ“ — праця Федора Вовка, опубл. у Львові у серійному вид. НТШ „Матеріяли до українсько-руської етнольоґії“ (1908, т. X, част. 1, с. 1—67 + ХІІ іл. + мапа + табл.). Гол. об’єктом дослідження автор обрав етнограф. групу українців-гуцулів. Вибір території диктувався компактним проживанням людей у трьох гірських адміністративно-територіальних реґіонах кол. Австро-Угорщини (нині — Івано-Франк., Чернів. і Закарп. обл.), що було сприятливим чинником для порівн. аналізу їх антропології, а також у зв’язку з потребою спростування хибних міркувань поодиноких дослідників про етн. походження автохтонів Гуцульщини, передовсім польс. етнографа та антрополога Ізидора Коперницького „O g?ralach ruskich w Galicyi“ (1889). За основу взято антропометричні дані, які Ф. Вовк зібрав під час польових досліджень на теренах галицької (1903—06), буковин. (1904) та закарп. (1905) частин Гуцульщини. Антрополога зацікавили, зокрема, такі дані, як зріст людини у положеннях сидячи і стоячи, колір волосся та очей, довжина рук і ніг за сеґментами, довжина, „широкість і високість голови і лиця, з помірами і зазначенєм форми очий, носа, губ і вуха“. Зіставивши антропол. параметри 187 ос. чол. та жін. статі (90 ос. галицької частини Гуцульщини, 46 — буковин., 51 — закарп.) віком переважно 20—40 років, автор дійшов висновку, що представники цієї етнограф. групи є типовими українцями і „звязують між собою східноукраїнські ґрупи з південними словянами“. Текстову частину праці доповнюють 12 табл. зі світлинами-зображеннями 36 ос. чол. і жін. статі як носіїв типових гуцульських антропол. рис, а також „Антропольоґічна карта Гуцульщини“, що супроводжується поясненнями. Наук. результати цього дослідження Ф. Вовк широко використав у своїй узагальнювальній праці „Антропологическія особенности украинскаго народа“ (1916), а про результати польових студій доповідав чл. Антропол. т-ва в Парижі (1904—05), Рос. географ. т­ва (1906) і популяризував Проведення антропологічних обмірів під час експедиції в Перемишлі. Вересень 1903 в ін. публікаціях — „Rapport sur les voja-vages en Galicie Orientale et en Bukovine en 1903 et 1904“ (1905).

Літ.: Kopernicki I. O g?ralach ruskich w Galicyi. Zarys etnograficzny wed?ug spostrze?e? w podr??y, odbytej w ko?cu lata 1888 r. Krak?w, 1889; Volkov Th. Rapport sur les vojavages en Galicie Orientale et en Bukovine en 1903 et 1904 // Bulletins et M?moires de la Soci?te d’Anthropologie de Paris. Paris, 1905, t. 6, p. 244—89; його ж. Антропологическія особенности украинскаго народа // Украинскій народ в его прошлом и настоящем. Пг., 1916, т. II, с. 427—54 + 3 карти + 5 табл.; Раковський І. Погляди Хведора Вовка на расовість українського народу // ЗМПЛС НТШ. Львів, 1925, т. XXIII—XXIV, с. 181—200; Франко О. Діяльність Федора Вовка в Науковому товаристві ім. Шевченка (До 150-річчя від дня народження) // Народна творчість та етнографія, 1997, № 5—6, с. 15—26; її ж. Етнографічні дослідження Федора Вовка в Галичині, Буковині та Закарпатті // Народознавчі зошити, 1997, № 3, с. 170—74; її ж. Діяльність Федора Вовка в Науковому товаристві ім. Шевченка // З історії Наукового товариства імені Шевченка: Зб. доповідей і повідомлень наук. сесій і конференцій НТШ у Львові. Львів, 1998, с. 84—100; її ж. Федір Вовк — вчений і громадський діяч. К., 2000.

Михайло Глушко

Покликання на статтю (IEEE)
Михайло Глушко . "АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДИ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЧИНИ, БУКОВИНИ Й УГОРЩИНИ", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=105 [дата звернення: 25.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я