АРТИСТИЧНИЙ ВІСТНИК - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АРТИСТИЧНИЙ ВІСТНИК

 Опубліковано: 2015

„АРТИСТИЧНИЙ ВІСТНИК“ — перший укр. мист. журн. у Зх. Україні. Виходив упродовж 1905 у Друкарні НТШ у Львові з ініціативи Союзу співацьких т-в. Відповід. ред.— О. Бережницький, муз. тематикою займався С. Людкевич, а „штуками пластичними“ — І. Труш. Редколегія вже в 1-му зош. задекларувала широку програму часоп., який мав стати гол. вогнищем укр. культури, охопити всі види мист-ва — від музики до артистичного промислу, об’єднати мист. і духовне життя всього сусп-ва. Водночас, як зазначено у вст. статті, часоп. не міг відмежуватися від громадсько-політ. життя. Завданням „А. в.“ було відображати на своїх стор. „і політичну роботу, і суспільні справи, ба, навіть роботу поодиноких громадських груп“ (1905, зош. ІІ—ІІІ, с. 13).

Усього вийшло 10 зош.: 1­й — за січ., 2­й і 3-й об’єднані — лют. і берез., 4-й — квіт., 5-й — трав., 6-й — черв., 7-й і 8-й об’єднані — лип. і серп., спільний 9-й і 10­й — верес. і жовт. Нумерація стор. послідовна, у 10-му зош. всього 148 стор. тексту з іл. Ред. і автор. склад наближені до осн. наук. завдань НТШ. Чимало д. чл. брало участь у підгот. часоп. Про високий фаховий рівень „А. в.“ свідчать як імена авторів, так і тематика публікацій, напр.: Вахнянин Н. Два реформатори церковного співу, зош. І, с. 2—5; Людкевич С. Наші видавництва і музикалії за останні літа, зош. І, с. 5—6; зош. ІІ—ІІІ, с. 21—23; зош. ІV, с. 40—42; його ж. Націоналізм в музиці, зош. VІ, с. 67—69; зош. VІІ—VІІІ, с. 87—89; зош. ІХ—Х, с. 116—21; його ж. Наші шкільні співаники, зош. ІХ—Х, с. 122—23; Бережницький О. Наші музики, зош. ІХ—Х, с. 124—31; Труш І. Естетика людового костюму, зош. ІХ—Х, с. 138—39; Колесса Ф. Кілька слів про збирання і гармонізування Українських народних пісень, зош. ІІ—ІІІ, с. 16—20; зош. ІV, с. 35—39; зош. V, с. 51—53; Франко І. Думки профана на музичні теми, зош. V, с. 56—57; Наша театральна мізерія, зош. VІІ—VІІІ, с. 90—91; його ж.

З лип. 1905 виданням та редагуванням журн. займався І. Труш. Він згуртував найкращі науково-творчі кадри, які провадили вид. справу на фаховому рівні, і водночас провадив широку культурно-осв. роботу серед укр. громадськости. В жовт. 1905 вийшов ост. зошит „А. в.“

Літ.: Франко І. „Артистичний Вістник“ // ЛНВ, 1905, т. 29, кн. 2, с. 151—52; його ж. „Артистичний вістник“, місячник, посвячений музиці і штуці // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. К., 1982, т. 35, с. 335; Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989—1990, с. 199—200; Саноцька Х. Іван Труш — редактор і видавець // Мистецькі студії, 1991, ч. 1, с. 57—62; Коноварт Т. 100-ліття заснування часопису „Артистичний вістник“ // Musica Humana. Зб. ст. Львів, 2005, ч. 2, с. 205—17.

Тамара Коноварт

Покликання на статтю (IEEE)
Тамара Коноварт . "АРТИСТИЧНИЙ ВІСТНИК", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=121 [дата звернення: 25.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я