АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ КОМИССИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ КОМИССИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

 Опубліковано: 2015

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ КОМИССИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (Археологічна імператорська комісія в Санкт-Петербурзі) — держ. установа в структурі Мін-ва імператорського двору, створ. в Санкт-Петербурзі 02. 02. 1859 на базі Комісії для дослідження давнини. Відповідно до статуту, займалася археол. розкопками на території Рос. імперії. Згідно з царським указом від 11. 03. 1889, на А. к. СПб. також покладено обов’язок розглядати проекти перебудови й реставрації пам’яток архітектури і видавати дозволи на проведення відповідних робіт. 1901 при А. к. СПб. створ. Реставраційну комісію, після чого вона перетвор. на провідну держ. установу з проведення експертизи проектів і методики реставрації архітектур. пам’яток.

Другим важливим завданням А. к. СПб. були контроль і проведення археол. розкопок. Щорічно комісія друкувала „Отчеты Императорской Археологической комиссіи“ (1862—81, 1890—1918), „Изв±стія Императорской Археологической коммиссіи“ (1866, 1901—18), „Матеріалы по археологіи Россіи, издаваемые императорскою археологическою комиссіею“ (1866, 1873, 1888, 1890—1918), а також книжки. Головами А. к. СПб. були гр. Сергій Строганов (1859—82), Олександр Васильчиков (1882—86), гр. Олексій Бобринський (1886—1917). Щороку комісія отримувала 10—20 тис. крб. держ. фінансування на археол. дослідження. Наприкін. 1917 А. к. СПб. перетвор. в Рос. держ. археол. комісію, а 1919 — в Рос. академію історії матеріальної культури, яка 1937 увійшла в структуру АН СРСР п. н. „Інститут історії матеріальної культури“, який із 1957 став Ін-том археології АН СРСР (від 1991 — РАН).

У 1860—70-х рр. А. к. СПб. активно досліджувала антич. та скіфські пам’ятки Пн. Причорномор’я та басейну Дніпра. В одній із рец. М. Грушевський писав: „Петербурзька археологічна комісія, маючи велику запомогу урядову, єсть головним ініціатором археологічних дослідів в Росії. Давнішими часами майже виключно цікавилась вона класичною культурою чорноморського берега, аж останнім часом уділяє кошти на висліди і в інших краях“ (1894). Наприкін. ХІХ — поч. ХХ ст. чл. А. к. СПб. проводили археол. розкопки на території сучас. України, у Волин., Київ., Катеринослав., Херсон., Таврій. губ., у процесі яких виявлено низку пам’яток матеріальної культури, які висвітлюють історію етносів, що проживали на цих теренах у дописемний період.

Чл. НТШ друк. у вид. А. к. СПб., на стор. „Записок НТШ“ рецензували період. вид. А. к. СПб. „Отчеты...“ та „Изв±стія...“, а також окр. дослідження, які в них публ. (В. Антоновича, О. Лаппо-Данилевського, В. Мальмберга, В. Сизова, Б. Фармаковського, М. Веселовського, О. Бобринського, В. Шкорпила, Б. Тураєва, Л. Мойсеєва, Е. Ленца). Рец. для „Записок НТШ“ писали М. Грушевський (1894, т. IV; 1897, т. ХХ; 1904, т. LXI), Ю. Сицінський (1902, т. XLVI—XLVII, XLІХ), О. Грушевський (1907, т. LXXV), М. Залізняк (1909, т. XCI; 1911, т. CV) та В. Гребеняк (1912, т. CX—СХІІ).

Літ.: Г[рушевський] М. [Рец. на:] Антонович В. Б. Раскопки в стран± Древлян // Матеріалы по археологіи Россіи, издаваемые императорскою археологическою коммиссіею, № 11, Древности Юго-Западного края. СПб., 1893, 78 с. + 7 карт-планов // Записки НТШ. Львів, 1894, т. IV, с. 170—71; його ж. [Рец. на:] Отчет Императорской Археологической коммиссіи за 1891 г. СПб., 1894, 188 с. // Там само, с. 171; його ж. [Рец. на:] Лаппо-Данилевскій А., Мальмберг В. Курган Карагодеуашх // Матеріалы по археологіи Россіи, издаваемые императорской археологической коммиссіей. Древности Южной Россіи. СПб., 1894, II + 191 c. + IX табл. // Там само, 1897, т. ХХ, кн. VІ, с. 7; його ж. [Рец. на:] Сизов В. И. Курганы Смоленской губерніи. Вып. I: Гн±здовскій могильник близ Смоленска // Материалы по археологии России, изд[аваемые] имп[ераторской] археологическою коммиссиею. СПб., 1902, № 28, 136 с.+ 14 табл. // Там само, 1904, т. LXI, кн. V, с. 1—2; С[ицінський] Ю. [Рец. на:] Отчет Императорской Археологической Комиссіи за 1892 г. СПб., 1894, 2 л. + 173 с.; Отчет Императорской Археологической Комиссіи за 1893 г. СПб., 1895, 2 л. + 121 с.; Отчет Императорской Археологической Комиссіи за 1894 г. СПб., 1896, 2 л. + 171 с.; Отчет Императорской Археологической Комиссіи за 1895 г. СПб., 1897, 2 л. + 201 с. // Там само, 1902, т. XLVI, кн. ІІ, с. 1—5; його ж. [Рец. на:] Отчет Императорской Археологической Комиссіи за 1896 г. СПб., 1898, 2 + 251 с.; Отчет Императорской Археологической Комиссіи за 1897 г., 1900, 2 + 191 с. // Там само, т. XLVII, кн. ІІІ, с. 1—3; його ж. [Рец. на:] Изв±стія Императорской Археологической Комиссіи. СПб., 1901, вып. I, 4 + 111 c. + 2 табл. // Там само, т. XLIX, с. 3—5; Г[рушевський] О. [Рец. на:] Изв±стія Императорской Археологической Комиссіи. СПб., 1906, вып. XIII: Раскопки в Ольвіи в 1902—1903 гг. Б. В. Фармаковскаго. 306 с. + XII табл.; 1906, вып. XVIII, 164 c. + IX табл.; вып. XIX, 174 c. + XV табл.; Прибавление к выпуску XIX (Хроника и библиография, вып. 10), 44 с. // Там само, 1907, т. LXXV, кн. І, с. 167—68; З[алізняк] М. Изв±стія Императорской Археологической Комиссіи, вып. 26—28 // Там само, 1909, т. XCI, кн. V, с. 181—82; його ж. [Рец. на:] Веселовскій Н. И. Алебастровыя и глиняныя статуэтки до-микенской культуры в курганах Южной Россіи и на Кавказ± // Известия Императорской археологической комиссии, 1910, в[ып.] 35, 11 с. + 4 табл. + 11 карт // Там само, 1911, т. CV, кн. V, с. 206—07; його ж. [Рец. на:] Бобринской А. А., граф. Изсл±дованія в Чигиринском у[езде] Кіевской губ[ернии] в 1907 г. // Известия Императорской археологической комиссии, 1910, вып. 35; Бобринской А. А., граф. Отчет о раскопках в Чигиринском у[езде] Кіевской губ[ернии] в 1908 г. // Известия Имп[ераторской] археолог[ической] комиссіи, 1910, вып. 35 // Там само, с. 208; Гребеняк В. [Рец. на:] Отчет императорской Археологической комиссіи за 1907 год з 134 рис[унками] в тексті. СПб., 1910, 157 с. // Там само, 1912, т. CX, кн. ІV, с. 193—98; його ж. [Рец. на:] Шкорпил В. В. Отчет о раскопках в г. Керчи в 1908 г. // Известия археологической комиссии, 1911, т. XL, с. 62—91 // Там само, т. СХІ, кн. V, с. 169—70; його ж. [Рец. на:] Тураев Б. А. Скаравеи с о. Березани // Известия Императорской археологической комиссии, 1911, т. XL, с. 118—20; Енман Н. А. Навкратійскій кубок найденный на о. Березани // [Известия Императорской археологической комиссии], [1911], [т. XL], с. 142—58; Моисеев Л. А. „Типос“ из Ольвіи // [Известия Императорской археологической комиссии], [1911], [т. XL], с. 121—29 // Там само, т. СХІІ, кн. VІ, с. 195—96; його ж. [Рец. на:] Ленц Е. Е., Веселовскій Н. И. По поводу статьи Е. Е. Тевяшова // Известия Императорской археологической комиссии, т. XL, с. 159—64 // Там само, с. 201—02; Хартанович М. Ф. Императорская Археологическая комиссия. XIX век // Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. Годичная научная конференция 2004 г. М., 2004, с. 699—701; Щенков А. С. Археологическая комиссия // Православная энциклопедия. М., 2008, т. 3, с. 499.

Андрій Фелонюк

Покликання на статтю (IEEE)
Андрій Фелонюк . "АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ КОМИССИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=126 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я