АРХЕОЛОГІЧНІ КОНҐРЕСИ - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
АРХЕОЛОГІЧНІ КОНҐРЕСИ

АРХЕОЛОГІЧНІ КОНҐРЕСИ — міжнар. з’їзди вчених, що відбувалися до Першої світ. війни у ряді міст Європи, зазвичай у центрах археол. досліджень (Париж, Женева). А. к. відбувалися з участю вчених нац. академій Європи, різних об’єднань науковців, т-в. На А. к. 1900 (Міжнар. конґрес праісториків, антропологів та археологів) у Парижі НТШ представляв Ф. Вовк (виголосив доповідь про передмікенську культуру, а також оприлюднив доповідь М. Грушевського „Похоронні поля в Чехах“). У 1912 у Женеві в „Археологічно-антропологічному міжнародному конґресі“ від НТШ брав участь Ф. Вовк. Він виголосив доповідь про нові знахідки палеоліт. стоянки у с. Мізині на Чернігівщині. Про участь в А. к. Ф. Вовк звітував 23. 09. 1912 на засіданні Історично-філософічної секції НТШ. Осн. тези доповіді опубл. у „Хроніці НТШ“ (1912).

Арх. дж.: ЦДІА України у Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 42, арк. 126—126 зв.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1903, ч. 16, с. 8—9; 1912, ч. 52, с. 6.

Андрій Фелонюк

Стаття створена: 2015