ATENEUM - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ATENEUM

 Опубліковано: 2015

„ATENEUM“ — польс. часоп. (місячник), присвячений літ. критиці, виходив у Варшаві. Засн. 1876 В. Спасовичем і А. Павінським. Першим ред. „А.“ був Г. Бенні, з 1881 — П. Хмельовський, із другої пол. 1897 — В. Спасович і С. Виджґа, з 1899 — Я. Кшановський. Перестав виходити 1901. Щороку видавалося 4 т. (загалом вийшло 104 т.), кожен із яких містив 3 зошити. „А.“ мав такі розділи: історія, сусп. та актуальні питання, соціологія та економіка, л-ра і белетристика, бібліографія, мист-во, огляди, звіти та некрологи,— а також непостійні рубрики: природн. науки, філософія, географія, естетика.

Окр. томи „А.“ стосувалися укр. історії та культури, їх рецензовано у „Записках НТШ“ (т. ІХ, XIV, ХХVІ, ХХХІІІ, ХХХІХ, ХLIII, ХLVІ, L, LVІ). Рецензентами та оглядачами часоп. були О. Терлецький (Jab?onowski A. „Handel Ukrainy w XVI w.“, річник 1895), О. Маковей (річник 1897), С. Томашівський (річники 1899, 1900, 1901), І. Франко (Zdziarski S. „Ze study?w nad „Szko?? ukrai?sk?“. Kierunek ludowy w poezуi“, річник 1900) та ін. І. Франко рецензував працю Я. Карловича „Badania poda? i ich zbiory“ (річник 1883) і непідписану ст. „Zarysy ruchu literackiego rusin?w“ (річник 1885), автором якої був О. Кониський (І. Франко у рец. вступив із ним у полеміку). Ці рец. вперше опубл. у журн. „Зоря“ (1884, 1885). Крім того, І. Франко листувався зі В. Спасовичем. У листі зі Львова, датованому кін. 1880-х рр., він просив редакцію обмінюватися часоп. із редакцією журн. „Світ“, „вважаючи [...] журнал одним з найвиразніших представників думок передової часті польської суспільності...“

В „А.“ публ. свої дослідження польс. й укр. вчені, д. чл. НТШ Я. Бодуен де Куртене („Note glotto logiche intorno alle lingue slave e questioni di morfologia ario-europea“, 1881; „Несколько слов о сравнительной грамматике индоевропейских языков“, 1882; „?bersicht der slavischen Sprachenwelt im Zusammenhange mit den anderen ario-europeischen Sprachen“, 1884); О. Бальцер („Pocz?tek s?d?w kapturowych“, 1885; „Adolf Pawi?ski“, 1897), І. Франко („Jeden dzie? z ?ycia ulicznik?w Lwowskich“, 1889) та ін. Польс. історики рецензували в „А.“ праці д. чл. НТШ: рец. А. Каліни (1880) на кн. „Історія літератур слов’янських“ А. Пипіна і В. Спасовича, рец. О. Шимановського (1884) на ст. О. Бальцера „Beitrag zur Geschichte des Adels in Polen“, рец. К. Ліске (1886) на ст. О. Бальцера „Akta grodzkie i ziemskie z czas?w Rzeczypospolitej Polski z archiwum t. zw. Bernardy?skiego we Lwowie“ та ін. Часоп. уміщає також огляди вид., що їх редаґували д. чл. НТШ: „Archiv fu?r slavische Philologie“ за ред. В. Яґича (1876) та „Internationale Zeitschrift f?r allgemeine Sprachwissenschaft“ за ред. Я. Бодуена де Куртене (1884).

Літ.: Materyaly do historyi // Ateneum, 1889, t. III, zesz. II, s. 72, 75, 83; zesz. III, s. 101—02; Терлецький О. [Рец. на:] Jab?onowski A. Handel Ukrainy w XVI w. // Ateneum, 1895, t. II, s. 232—58 // Записки НТШ. Львів, 1896, т. IX, кн. І, с. 12—14; його ж. Ateneum // Там само, т. XIV, кн. VI, с. 24—25; М[аковей] О. Ateneum // Там само, 1898, т. XXVI, кн. VI, с. 24; Т[омашівський] С. Ateneum // Там само, 1900, т. XXХІІІ, кн. I, с. 44—45; його ж. Ateneum // Там само, 1901, т. XXХІХ, кн. I, с. 71; його ж. Ateneum // Там само, 1902, т. XLVI, кн. ІІ, с. 11; його ж. Ateneum // Там само, т. L, кн. VI, с. 11; Франко І. [Рец. на:] Zdziarski S. Ze study?w nad „Szko?? ukrai?sk?“. Kierunek ludowy w poezyi // Ateneum, 1900, t. IV, s. 335—62 // Там само, 1901, т. XLIII, кн. V, с. 24—26; його ж. Зібр. тв.: У 50 т. К., 1980, т. 26, с. 317—19, 352—56; 1986, т. 48, с. 730; Кр[евецький] І. Ateneum // Записки НТШ. Львів, 1903, т. LVI, кн. VI, с. 33; Przelaskowski R. Historiografia polska w dobie pozytywizmu 1865—1900. Warszawa, 1968, s. 221; Galster B. Zwierciad?o prasy: czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej. Wroc?aw, 1978, s. 261; Kmiecik Z. Czasopismo „Ateneum“ 1876—1901 oraz jego oblicze spo?eczne i naukowe. Wroc?aw, 1985; Bachуrz J., Kowalczykowa A. S?ownik literatury polskiej XIX wieku. Vademecum polonisty. Wroc?aw, 1991, s. 46.

Іван Сварник

Покликання на статтю (IEEE)
Іван Сварник . "ATENEUM", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=151 [дата звернення: 27.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я