ATENEUM POLSKIE - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
ATENEUM POLSKIE

„ATENEUM POLSKIE“ — літературно-крит. щомісячник, виходив у Львові протягом 1908 за ред. С. Закшевського. До редколегії „А. Р.“ входили С. Ґрабський, Я. Каспрович, Е. Порембович, М.Раціборський і Т. Соболевський. Вийшло 4 т. (ост. за груд.), по 3 зошити в кожному. Часоп. мав такі розділи: Ориґінальні статті, Огляди йзвіти, Факти й док-ти, Огляд преси йбібліограф. замітки. З-поміж авторів були Ф. Буяк, Ю. Захаревич, С. Кутшеба, М. Павліковський, Т. Смоленський, А.Шельонґовський та ін. М. Залізняк подав крит. рец. на ст. Ф. Равіти-Ґавронського „Spóźniona miłość. Epizod z życia Mazepy“, опубл. в „А. Р.“ 1908 (Записки НТШ, т.LXХХVІ). Він звинувачував автора не лише в традиційній для польс. історіографії тенденційності, а й у неповному знанні л­ри про Мазепу (М.Костомаров, Уманець). І. Кревецький оглянув зміст усіх чисел „А.Р.“, звертаючи увагу на згадану статтю Ф. Равіти-Ґавронського та цікаву для укр. дослідників публікацію Й. Бузека „Rozsiedlenie ludności polskiej i ruskiej Galicyi“, що, на його думку, потребує детального обговорення (Записки НТШ, т. ХСІ). З ін. заслуговує на увагу публ. А.Кринського „Języki słowiańskie, ich rozwój i stosunki wzajemne“ (габілітаційна доповідь у Львів. ун-ті) та „Pessymizm i optymizm w historiografii polskiej“ В. Собеського (про краків. і варшав. школи польс. історіографії). Інозем. д. чл. НТШ О.Брікнер опубл. в „A. P.“ ст. „Kultura pierwotna. Drogi jej badań“ (1908, т. І, № 2).

Літ.:Залізняк М. [Рец. на:] Rawita-Gawroński F. Spóźniona miłość. Epizod z życia Mazepy// Ateneum Polskie, 1908, t. II, N 3 (czerwiec) // Записки НТШ. Львів, 1908, т. LXXXVI, кн. VІ, с.232; Кревецький І. Ateneum Polskie // Там само, 1909, т. XCI, кн. V, с. 188; Chrzanowski I. Wśród zagadnień książek i ludzi. Wrocław, 1922, s. 254; йогож. Literatura a naród. Wrocław, 1936, s. 30; Wojciechowski A. Polskie życie artystyczne w latach 1890—1914. Wrocław, 1967, s. 92; Jakubowska U. Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów. Warszawa, 1988, s. 104; Adamczyk D. Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej. Kielce, 1996, s. 238; Jarowiecki J. Kraków, Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. Kraków, 2001, t. 5, s. 407.

Іван Сварник

Стаття створена: 2015