ATENEUM POLSKIE - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ATENEUM POLSKIE

 Опубліковано: 2015

„ATENEUM POLSKIE“ — літературно-крит. щомісячник, виходив у Львові протягом 1908 за ред. С. Закшевського. До редколегії „А. Р.“ входили С. Ґрабський, Я. Каспрович, Е. Порембович, М. Раціборський і Т. Соболевський. Вийшло 4 т. (ост. за груд.), по 3 зошити в кожному. Часоп. мав такі розділи: Ориґінальні статті, Огляди й звіти, Факти й док-ти, Огляд преси й бібліограф. замітки. З-поміж авторів були Ф. Буяк, Ю. Захаревич, С. Кутшеба, М. Павліковський, Т. Смоленський, А. Шельонґовський та ін. М. Залізняк подав крит. рец. на ст. Ф. Равіти-Ґавронського „Sp??niona mi?o??. Epizod z ?ycia Mazepy“, опубл. в „А. Р.“ 1908 (Записки НТШ, т. LXХХVІ). Він звинувачував автора не лише в традиційній для польс. історіографії тенденційності, а й у неповному знанні л­ри про Мазепу (М. Костомаров, Уманець). І. Кревецький оглянув зміст усіх чисел „А. Р.“, звертаючи увагу на згадану статтю Ф. Равіти-Ґавронського та цікаву для укр. дослідників публікацію Й. Бузека „Rozsiedlenie ludno?ci polskiej i ruskiej Galicyi“, що, на його думку, потребує детального обговорення (Записки НТШ, т. ХСІ). З ін. заслуговує на увагу публ. А. Кринського „J?zyki s?owia?skie, ich rozw?j i stosunki wzajemne“ (габілітаційна доповідь у Львів. ун-ті) та „Pessymizm i optymizm w historiografii polskiej“ В. Собеського (про краків. і варшав. школи польс. історіографії). Інозем. д. чл. НТШ О. Брікнер опубл. в „A. P.“ ст. „Kultura pierwotna. Drogi jej bada?“ (1908, т. І, № 2).

Літ.: Залізняк М. [Рец. на:] Rawita-Gawro?ski F. Sp??niona mi?o??. Epizod z ?ycia Mazepy // Ateneum Polskie, 1908, t. II, N 3 (czerwiec) // Записки НТШ. Львів, 1908, т. LXXXVI, кн. VІ, с. 232; Кревецький І. Ateneum Polskie // Там само, 1909, т. XCI, кн. V, с. 188; Chrzanowski I. W?r?d zagadnie? ksi??ek i ludzi. Wroc?aw, 1922, s. 254; його ж. Literatura a nar?d. Wroc?aw, 1936, s. 30; Wojciechowski A. Polskie ?ycie artystyczne w latach 1890—1914. Wroc?aw, 1967, s. 92; Jakubowska U. Prasa Narodowej Demokracji w dobie zabor?w. Warszawa, 1988, s. 104; Adamczyk D. Polskie spo?eczne plac?wki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej. Kielce, 1996, s. 238; Jarowiecki J. Krak?w, Lw?w: ksi??ki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. Krak?w, 2001, t. 5, s. 407.

Іван Сварник

Покликання на статтю (IEEE)
Іван Сварник . "ATENEUM POLSKIE", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=152 [дата звернення: 27.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я