БАБ’ЯК Августин - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БАБ’ЯК Августин

БАБ’ЯК Августин (* 17. 10. 1959, с.Харитани Ярославського пов. Жешувського воєв. (нині — Підкарпат. воєв., Польща) — священик, історик УГКЦ. Д.чл. НТШ Є (з 2004). Н. на Перемишльщині в селянській родині. Серед. освіту здобув у с.Хаританах 1966—74. 1974—77 навч. у професійно-тех. школі механіків у м. Ярославі, а 1977—80— у технікумі механіків у Перемишлі, де здобув ступінь бакалавра.

1980—86 студіює у вищій духовній семінарії (Папський богослов. відділ) у Перемишлі й у Катол. ун-ті в Любліні. 1986 здобув ступінь маґістра богослов’я. 21. 06. 1986 отримав єрейські свячення. 1994—98 навч. у Катол. ун-ті в м.Ліоні (Франція), де 1999 захистив докт. дис. зпасторального богослов’я на тему „Le Métropolite André Cheptytskyi et les synodes de Lviv de 1940 `а 1944“. 2004—05 навч. на Постулаційному курсі при Конґрегації до справ святих (Рим, Італія).

1986—92 — катехит парафій лат. перемишльської дієцезії. 1992 переїхав у Францію. 1992—2002 проводив душпастирську місію для укр. гр.-католиків парафії м.Ліона. З 2002 за скеруванням глави УГКЦ кард. Л.Гузара призначений душпастирем для місійної праці у м.Тренто іБольцано (пров. Верх. Адідже, Італія). З 2006 — викладач пасторального богослов’я Сх. церков в Ін-ті реліг. наук у м.Больцано, промотор справедливости беатифікаційного процесу о. М. Борцаґа, катехита П.Хйожа і о. Е. Бернарді (2006—11), заст. гол. постулатора беатифікаційного процесу А.Шептицького та укр. мучеників ex urbe в Римі (з 2009).

Чл. пресвітерської Ради архиєпархії Ліона (1997—2002), з 2003 — чл. К-ту досліджень історії польсько-укр. взаємин Пд.-сх. наук. ін-ту (Перемишль). Осн. наук. зацікав.— історія УГКЦ, ут. ч. дослідн. діяльність митр. А.Шептицького. Автор праць італ. і франц. мовами на ці теми, багато з яких перевид. укр.: „Протоколи засідань львівських архіепархіальних соборів 1940—1944 рр.“ (2000), „Нові українські мученики ХХстоліття“ (2002) та „Легітимність українського патріархату“ (2005); готується до друку „J.V.Rutskyj, métropolite ukrainien (1574—1637), son oeuvre et sa vie `а partir de ses lettres“.

Б. А.— організатор наук. конференцій під егідою Катол. ун-ту в Ліоні: „Quatri`еme centenaire du synode d’Union de Brest-Litovsk, 1596—1996“ до 400-ліття Берестейсько-Литовської унії (січ. 1996), „André Cheptytskyi (1865—1944), Métropolite ukrainien, novateur en oecuménisme“ до 55­річчя від смерти митр. А. Шептицького (січ. 1999), „Visite de Jean-Paul II en Ukraine. Entre espoirs et incertitudes“ з нагоди візиту Папи Римського в Україну (січ. 2001). З 23.06.2000— чл. НТШ Є. На пропозицію Історично-філософської секції НТШ 02.06. 2004 Б. А. обрано д. чл. НТШ Є. 09.09. 2000—02. 04. 2011— чл. управи НТШ Є (27. 01. 2005 і 14. 03. 2009 переобраний 2000 виголосив доповідь на конференції „Християнство і Україна“, організованій НТШ Є та УВУ під патронатом владики М. Гринчишина (Мюнхен, 06—08. 12. 2000). 2007 під грифом НТШ Є вийшла друком кн. Б. А. „Des Ukrainiens aux Congr`еs de Velehrad (1907—1936)“ про участь українців у Велеградських конґресах.

Пр.: André Cheptytskyj (1865—1944), Métropolite ukrainien, novateur en oecuménisme (actes du colloque du 19 janvier 1995 `a l’Université Catholique de Lyon). Львів, 1995; Quatri`еme сentenaire du synode d’Union de Brest-Litovsk, 1596—1996. Львів, 1996; Le Métropolite André Cheptytskyj et les synodes de Lviv de 1940 `а 1944, couronnement d’une oeuvre pastorale au service de Dieu et du peuple ukrainien. Lyon, 1999; Andre Cheptytskyj, artisan de l’unité // Choisir, 2001, N 6, p.22—26; Les nouveaux martyrs ukrainiens du XXe si`еcle (сonfesseurs et témoins de la foi). Universitas Catholicae Ucrainorum. Rome, 2001; Un patriarcat interconfessionnel? La vision prophétique d’André Cheptytskyj // Choisir, 2001, N 10, p. 14—18; De la légitimité d’un Patriarcat ukrainien. Lyon, 2004; André Cheptytskyj, Métropolite ukrainien (1900—1944) // Істина, 2006, т. LI, с. 125—45; Conférence internationale `а l’occasion du XVe anniversaire du retour des basiliens `а Vilnius // Bulletin Connaître l’Ukraine (Institut de la Recherche Scientifique du Sud-Est, Przemyśl), 2006, vol. XII, p. 343—49; Des Ukraniens aux Congr`еs de Velehrad (1907—1936). Lyon; Paris, 2007; Il synodo de Lviv/Leopoli (8—10 Marzo 1946)// Forum teologico Bressanone, 2007, vol. 3, p.294—314; Слідами міжнародної наукової конференції на Литовській землі // Благовіст, 2007, т.XVII, №1, с. 1—4; Centenaire des Congr`еs de Velehrad (1907—2007). André Cheptytskyj instigateuret promoteur d’une action unioniste // O’odigos, 2008, vol.XXVII, N 1—3, p. 21—31; Centenaire des Congr`еs de Velehrad (1907—2007) // The Harp, 2009, vol. XX (part II), p.235—60; Holodomor: fare memoria del genocidio per fame in Ucraina 1932—1933 // La Voce, 2009, vol. LIII, N 1, p. 18—20; Holodomor, il „genocidio per fame“ // Missioni, 2009, vol. 3, p.35—37; Monachisme et oecuménisme selon André Cheptytskyj // Mikhtav, 2009, vol. 55, p.6—21; Monachesimo ed ecumenismo secondo Andrea Szeptyckyj // Rivista di Teologia ecumenico-patristica Nicolaus, 2009, vol.XXXVI, N1—2, p. 153—62; On part and role of Catholic Church in Velehrad congresses (1907—1936) // The Ethnology Notebooks, 2009, N 5—6 (89—90), p.729—42; Le comuni persecuzioni e l’ecumenizmo// Studi cattolici, 2010, N 7—8, p. 510—15; Митрополит Йосиф Веліямин Рутський та його духовно-просвітницькі зусилля в ім’я церкви та українського народу // Господь і я, 2010, № 2 (10), с.46—50; Il Metropolita A. Szeptyckyj, nel suo incarico di visitatore apostolico (1920—1923). Trento; Bolzano, 2012, 256 p.

Літ.: Polska-Ukraina, 1000 lat sąsiedztwa: katolickie unie kościelne w Europie środkowej i wschodniej / Red. S. Stе|pienÆ. Przemyśl, 1990, t. 4, s.423; Ponfilly de R. Guide russe, ukrainien, biélorusse de France. Paris, 1994, p. 159; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто, 2001, ч. 92, с.208—09; Львів; Н.-Й., 2003, ч. 94, с.236; Кияк С. Ідентичність українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи. Івано-Франківськ, 2006, с. 218; Бурім Д., Кучерук О., МавринО. Наукова тавидавнича діяльність Наукового товариства ім. Шевченка в Європі. К., 2007, с.40—41; ManerH.-Ch., Spannenberger N. Konfessionelle Identität und Nationsbildung (die griechisch-katholischen Kirchen in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert). Stuttgart, 2007,S.72; Жуковський А. [Рец. на:] Баб’як А. Участь українців у Велеградських конгресах (1907—1936). Париж, 2007, 202 с.// УІЖ, 2008,№6, с.223—25; Стех Я. З вірою і молитвою// Бористен (Дніпропетровськ), 2011, № 4, с.22.

Юрій Ковалів

Стаття створена: 2015