БАРВІНСЬКИЙ Ярослав - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БАРВІНСЬКИЙ Ярослав

БАРВІНСЬКИЙ Ярослав (* 15. 10. 1926, с. Тустоголови Зборів. повіту (нині— Зборів. р-ну Терноп. обл.) — лікар-кардіохірург. Д. чл. НТШ К (з 1983). 1944 здобув серед. освіту в Укр. г-зії в Тернополі і вступив до Львів. мед. ін-ту, але студентом 1-го курсу еміґрував у Німеччину, де продовжив навчання на мед. ф-ті Мюнхен. ун-ту (1946—48). 15. 10. 1948 переїхав у Канаду, де навч. в Манітобському ун-ті (1949—50 — ф-т природн. наук; 1951—55— мед. ф-т). Після одержання диплома д­ра медицини (1955) пройшов спеціалізацію зі серцево-судинних захворювань та кардіохірургії, працюючи інтерном (1955—57) та ст. інтерном (1957—58) у Лікарні св. Боніфатія і Заг. міській лікарні (обидві — м. Вінніпег). 1958—61 — резидентура з торакальної хірургії у Центр. лікарні заг. профілю в м.Клівленді (США). 1959 одержав диплом спеціаліста-хірурга, а 1961 — сертифікат зі заг. і торакальної хірургії Королівського коледжу лікарів та хірургів Канади. Крім того, здобув звання спеціаліста Пн.амер. хірургічної асоціації (1962) та Пн.амер. асоціації торакальних хірургів (1963). З 1964 — чл. Українського лікарського товариства Пн. Америки, чл. контрольної комісії осередку УЛТПА у Вінніпезі (засн. 22. 02. 1964), виступав із доповіддю „Хірургічне лікування хворіб серцевих клапанів“ на VІ Наук. з’їзді УЛТПА (28—29. 05. 1966, м. Чикаго).

З 1961 і до виходу на пенсію 31. 12. 1998 працював у Манітоб. ун-ті: 1961—66— демонстратор, 1967—76— асистент, 1977—84 — доц., 1985—89 — проф. каф. серцево-судинної і торакальної хірургії (одночасно— кер. університет. програм післядипломної спеціалізації із торакальної хірургії). 1984—89 — зав. відділу серцево-судинної і торакальної хірургії лікарні св.Боніфатія (1962—73 — зав. хірургічної лабораторії цієї лікарні). 1983—88— провідний серцево-судинний хірург реґіону (затверджений МОЗ провінції Манітоба). 1997—98 — проф.-гість біолог. ф-ту Чиказького ун-ту (США).

Осн. наук. зацікав.— серцева хірургія, аорто-коронарне шунтування, протезування клапанів серця, застосування штучного кровообігу в кардіохірургії, дослідження метаболізму серцевого м’яза, лікування ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда.

Чл. Канад. і Амер. хірургічних т-в (1964), Амер. т-ва торакальних хірургів (1969), чл.-кор. Британ. мед. асоціації (1969—84), чл. Амер. т-ва кардіологів (1978), чл. ради Манітоб. кардіол. фундації (1981—96), Канад. т-ва кардіохірургів (1988—89), Міжнар. т-ва пересадки серця. Почес. чл. УЛТПА (1991), почес. чл. Укр. асоціації кардіохірургів (1996), почес. проф. хірургії НМУ ім. О. О. Богомольця (1997), засл. чл. Канад. мед. асоціації (квіт.1998), пожиттєвий чл. Канад. т-ва серцево-судинних спеціалістів (1999). Д.чл. УВАН у Канаді. Почес. проф. (1999), проф.-емерит (31. 05. 2001) Манітоб. ун­ту, засл. випускник цього вишу (18. 10. 2001).

Б. Я. бере акт. участь у роботі громадсько-культ. орг-цій: чл. Ліги українців Канади, Ліги визволення України, фундації „Свята Софія“ у Канаді (1981—90), чл. дирекції Шевченківської фундації у Канаді (1970—81— віце-президент), президент Канадсько-укр. фундації (1996—97), голова СУМ у Вінніпезі. У жовт. 1983 ухвалою ХIVКонґресу українців Канади за довголітню наук. та сусп. працю і внесок у розвиток укр. культури вКанаді Б. Я. нагороджено Шевченківською медаллю. 1990 був співорганізатором 3-го Конґресу Світ. федерації укр. лікарських т-в (К.; Львів, 03—17. 08. 1990).

06. 11. 1983 обраний д. чл. НТШ К (на пропозицію Хемічно-біологічно-медичної секції НТШ). Зкін. 1990­х рр.— голова Відділу НТШ у Манітобі і Саскачевані у м.Вінніпезі, в якому в різні роки працювали д.чл. НТШ О. Баран, О. Гавалешка, О. Герус, Ю.Книш, М. Марунчак, Я.Розумний, І.Тарнавецька та М. Шкандрій. 1989—2001— представник НТШ К у КУК, брав участь у всіх його щорічних з’їздах, зокрема 06—07. 10. 2001 був делегатом від НТШ на XX Конґресі КУК у Вінніпезі. Як представник НТШ, входив до складу Наук. комісії при КУК, створ. 01. 12. 2001 на зборах Дирекції КУК на пропозицію голови НТШ К Д.Даревич.

Пр.: The cardiac output in response to surgical trauma. A comparison between patients who survived and those who died // Archives of Surgery, 1960, vol. 81, p. 212—22 (у співавт.); Results of open surgical correction of mitral valvular insufficiency and description of technique for approach from left side // Surgery, 1962, vol. 51, p. 138—54 (успівавт.); Total prosthetic valve replacement: clinical experience in 70 cases // Canadian Journal of Surgery, 1966, vol. 9, N 2, p. 131—37 (у співавт.); Coronary arterioplasty in the management of occlusive coronary disease // Там само, N 3, p. 221—26 (успівавт.); Multiple prosthetic cardiac valve replacement // Manitoba Medical Review, 1966, vol.46, N 1, p. 13—19 (у співавт.); Late failure of the ball-valve (Starr) aortic prosthesis // Canadian Journal of Surgery, 1968, vol. 11, N 2, p. 144—50 (успівавт.); Daily in vivo functional studies of internal mammary artery implants with metabolic and hemodynamic myocardial alterations // Annals of Thoracic Surgery, 1970, vol. 10, N 6, p. 533—47 (успівавт.); Ventricular septal defects due to penetrating injuries of the heart // Canadian Medical Association Journal, 1972, vol. 107, N 12, p. 1182—85 (у співавт.); Depression of the effective to total coronary blood flow ratio as an index in ischemic heart disease // Recent Advances in Studies on Cardiac Structure and Metabolism / Ed. N. S. Dhalla. Winnipeg, 1973, vol. 3, p. 693—705 (у співавт.); Role of mitochondrial calcium transport in failing heart // Там само / Ed.: A. Fleckenstein, N. S. Dhalla. Baltimore, 1975, vol. 5, p. 177—87 (у співавт.); Alterations in energy metabolism and ultrastructure upon reperfusion of the ischemic myocardium after coronary occlusion // American Journal of Cardiology, 1975, vol. 36, N 2, p. 234—43 (у співавт.); Arterio-venous difference in lactate levels in myocardial ischemia and reperfusion // Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 1978, vol. 56, N 6, p.1059—63 (у співавт.); Unusual vascular complications of dissecting thoracic aortic aneurysms // Cardiovascular Radiology, 1978, vol. 1, N 2, p. 95—100 (у співавт.); Risks and benefits of open-heart surgery in patients 70 years of age and older // Canadian Journal of Surgery, 1984, vol. 27, N 2, p.150—52 (у співавт.); Fifteen years experience with Bjork-Shiley cardiac valve prostheses // Proceedings of the Cardiac Prostheses Symposium III. Montreux, 1985, p. 259—70 (у співавт.); 25years of cardiac valve surgery in Canada // Canadian Journal of Cardiology, 1988, vol. 4, N 6, p. 307; Bjork-Shiley cardiac valves long term results: Winnipeg experience// Там само, N 7, p. 366—71 (успівавт.); Cardiac valve replacement: Canadian review 1978—86 // Там само, N 8, p.422—24; Repair of a false aneurysm of the aortic arch // Там само, 1989, vol. 5, N 3, p. 136—38 (успівавт.); Experimental congestive heart failure due to myocardial infarction: sarcolemmal receptors and cation transporters // Basic Research in Cardiology, 1991, vol. 86 (Suppl. 3), p.13—23 (успівавт.); Characteristics and mechanisms of tachyphylaxis of cardiac contractile response to insulin // International Journal of Cardiology, 1993, vol. 38, N 2, p. 119—30 (успівавт.); Manitoba. The History of Cardiac Surgery in Winipeg // Heart Surgery in Canada / Ed.: B. S. Goldman, S. BeÆlanger. Toronto, 2009, p.384—405.

Літ.: Осінчук Р. Професор доктор Я. Барвінський // Пропам’ятна книга з нагоди 25-ліття УЛТПА (1950—1975). Н.-Й., 1975, с. 358—60; Сочинський Р. Наукові з’їзди УЛТПА за 20 років існування товариства // Матеріали до історії української медицини / За ред. В. Плюща. Н.-Й.; Мюнхен, 1975, т.І, с. 327; Ukrainians in North America / Еd. D. Shtogryn. Champaign (IL), 1975, р.12; Men of achievement. Melrose (MA), 1980, vol.7, p. 44; Зборівщина. Над берегами Серету, Стрипи і Золотої Липи. Історико-мемуарний ілітературний збірник / За ред. Б. Гошовського таін. Торонто; Н.-Й.; Париж; Сідней, 1985 („Укр. архів“ НТШ, т. 38), с. 914; Марунчак М. Г. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпег, 1986, с. 44; Пундій П. Українські лікарі. Кн. 2 (Лікарський збірник НТШ (нова серія), т. V). Львів; Чикаго, 1996, с.28—29; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 19—20; Львів; Н.-Й.; Торонто, 1997, ч. 88, с. 125; Львів; Н.-Й., 2002, ч.93, с. 200; 2004, ч. 95, с. 259; Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі, 1898—1998 / Заред. С. Яреми. Тернопіль; Львів, 1998, с. 570; Ганіткевич Я. Історія української медицини вдатах та іменах. Львів, 2004, с. 166, 184.

Юрій Ковалів

Стаття створена: 2015