БАРВІНСЬКИЙ Ярослав - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БАРВІНСЬКИЙ Ярослав

 Опубліковано: 2015

БАРВІНСЬКИЙ Ярослав (* 15. 10. 1926, с. Тустоголови Зборів. повіту (нині — Зборів. р-ну Терноп. обл.) — лікар-кардіохірург. Д. чл. НТШ К (з 1983). 1944 здобув серед. освіту в Укр. г-зії в Тернополі і вступив до Львів. мед. ін-ту, але студентом 1-го курсу еміґрував у Німеччину, де продовжив навчання на мед. ф-ті Мюнхен. ун-ту (1946—48). 15. 10. 1948 переїхав у Канаду, де навч. в Манітобському ун-ті (1949—50 — ф-т природн. наук; 1951—55 — мед. ф-т). Після одержання диплома д­ра медицини (1955) пройшов спеціалізацію зі серцево-судинних захворювань та кардіохірургії, працюючи інтерном (1955—57) та ст. інтерном (1957—58) у Лікарні св. Боніфатія і Заг. міській лікарні (обидві — м. Вінніпег). 1958—61 — резидентура з торакальної хірургії у Центр. лікарні заг. профілю в м. Клівленді (США). 1959 одержав диплом спеціаліста-хірурга, а 1961 — сертифікат зі заг. і торакальної хірургії Королівського коледжу лікарів та хірургів Канади. Крім того, здобув звання спеціаліста Пн.амер. хірургічної асоціації (1962) та Пн.амер. асоціації торакальних хірургів (1963). З 1964 — чл. Українського лікарського товариства Пн. Америки, чл. контрольної комісії осередку УЛТПА у Вінніпезі (засн. 22. 02. 1964), виступав із доповіддю „Хірургічне лікування хворіб серцевих клапанів“ на VІ Наук. з’їзді УЛТПА (28—29. 05. 1966, м. Чикаго).

З 1961 і до виходу на пенсію 31. 12. 1998 працював у Манітоб. ун-ті: 1961—66 — демонстратор, 1967—76 — асистент, 1977—84 — доц., 1985—89 — проф. каф. серцево-судинної і торакальної хірургії (одночасно — кер. університет. програм післядипломної спеціалізації із торакальної хірургії). 1984—89 — зав. відділу серцево-судинної і торакальної хірургії лікарні св. Боніфатія (1962—73 — зав. хірургічної лабораторії цієї лікарні). 1983—88 — провідний серцево-судинний хірург реґіону (затверджений МОЗ провінції Манітоба). 1997—98 — проф.-гість біолог. ф-ту Чиказького ун-ту (США).

Осн. наук. зацікав.— серцева хірургія, аорто-коронарне шунтування, протезування клапанів серця, застосування штучного кровообігу в кардіохірургії, дослідження метаболізму серцевого м’яза, лікування ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда.

Чл. Канад. і Амер. хірургічних т-в (1964), Амер. т-ва торакальних хірургів (1969), чл.-кор. Британ. мед. асоціації (1969—84), чл. Амер. т-ва кардіологів (1978), чл. ради Манітоб. кардіол. фундації (1981—96), Канад. т-ва кардіохірургів (1988—89), Міжнар. т-ва пересадки серця. Почес. чл. УЛТПА (1991), почес. чл. Укр. асоціації кардіохірургів (1996), почес. проф. хірургії НМУ ім. О. О. Богомольця (1997), засл. чл. Канад. мед. асоціації (квіт. 1998), пожиттєвий чл. Канад. т-ва серцево-судинних спеціалістів (1999). Д. чл. УВАН у Канаді. Почес. проф. (1999), проф.-емерит (31. 05. 2001) Манітоб. ун­ту, засл. випускник цього вишу (18. 10. 2001).

Б. Я. бере акт. участь у роботі громадсько-культ. орг-цій: чл. Ліги українців Канади, Ліги визволення України, фундації „Свята Софія“ у Канаді (1981—90), чл. дирекції Шевченківської фундації у Канаді (1970—81 — віце-президент), президент Канадсько-укр. фундації (1996—97), голова СУМ у Вінніпезі. У жовт. 1983 ухвалою ХIV Конґресу українців Канади за довголітню наук. та сусп. працю і внесок у розвиток укр. культури в Канаді Б. Я. нагороджено Шевченківською медаллю. 1990 був співорганізатором 3-го Конґресу Світ. федерації укр. лікарських т-в (К.; Львів, 03—17. 08. 1990).

06. 11. 1983 обраний д. чл. НТШ К (на пропозицію Хемічно-біологічно-медичної секції НТШ). З кін. 1990­х рр.— голова Відділу НТШ у Манітобі і Саскачевані у м. Вінніпезі, в якому в різні роки працювали д. чл. НТШ О. Баран, О. Гавалешка, О. Герус, Ю. Книш, М. Марунчак, Я. Розумний, І. Тарнавецька та М. Шкандрій. 1989—2001 — представник НТШ К у КУК, брав участь у всіх його щорічних з’їздах, зокрема 06—07. 10. 2001 був делегатом від НТШ на XX Конґресі КУК у Вінніпезі. Як представник НТШ, входив до складу Наук. комісії при КУК, створ. 01. 12. 2001 на зборах Дирекції КУК на пропозицію голови НТШ К Д. Даревич.

Пр.: The cardiac output in response to surgical trauma. A comparison between patients who survived and those who died // Archives of Surgery, 1960, vol. 81, p. 212—22 (у співавт.); Results of open surgical correction of mitral valvular insufficiency and description of technique for approach from left side // Surgery, 1962, vol. 51, p. 138—54 (у співавт.); Total prosthetic valve replacement: clinical experience in 70 cases // Canadian Journal of Surgery, 1966, vol. 9, N 2, p. 131—37 (у співавт.); Coronary arterioplasty in the management of occlusive coronary disease // Там само, N 3, p. 221—26 (у співавт.); Multiple prosthetic cardiac valve replacement // Manitoba Medical Review, 1966, vol. 46, N 1, p. 13—19 (у співавт.); Late failure of the ball-valve (Starr) aortic prosthesis // Canadian Journal of Surgery, 1968, vol. 11, N 2, p. 144—50 (у співавт.); Daily in vivo functional studies of internal mammary artery implants with metabolic and hemodynamic myocardial alterations // Annals of Thoracic Surgery, 1970, vol. 10, N 6, p. 533—47 (у співавт.); Ventricular septal defects due to penetrating injuries of the heart // Canadian Medical Association Journal, 1972, vol. 107, N 12, p. 1182—85 (у співавт.); Depression of the effective to total coronary blood flow ratio as an index in ischemic heart disease // Recent Advances in Studies on Cardiac Structure and Metabolism / Ed. N. S. Dhalla. Winnipeg, 1973, vol. 3, p. 693—705 (у співавт.); Role of mitochondrial calcium transport in failing heart // Там само / Ed.: A. Fleckenstein, N. S. Dhalla. Baltimore, 1975, vol. 5, p. 177—87 (у співавт.); Alterations in energy metabolism and ultrastructure upon reperfusion of the ischemic myocardium after coronary occlusion // American Journal of Cardiology, 1975, vol. 36, N 2, p. 234—43 (у співавт.); Arterio-venous difference in lactate levels in myocardial ischemia and reperfusion // Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 1978, vol. 56, N 6, p. 1059—63 (у співавт.); Unusual vascular complications of dissecting thoracic aortic aneurysms // Cardiovascular Radiology, 1978, vol. 1, N 2, p. 95—100 (у співавт.); Risks and benefits of open-heart surgery in patients 70 years of age and older // Canadian Journal of Surgery, 1984, vol. 27, N 2, p. 150—52 (у співавт.); Fifteen years experience with Bjork-Shiley cardiac valve prostheses // Proceedings of the Cardiac Prostheses Symposium III. Montreux, 1985, p. 259—70 (у співавт.); 25 years of cardiac valve surgery in Canada // Canadian Journal of Cardiology, 1988, vol. 4, N 6, p. 307; Bjork-Shiley cardiac valves long term results: Winnipeg experience // Там само, N 7, p. 366—71 (у співавт.); Cardiac valve replacement: Canadian review 1978—86 // Там само, N 8, p. 422—24; Repair of a false aneurysm of the aortic arch // Там само, 1989, vol. 5, N 3, p. 136—38 (у співавт.); Experimental congestive heart failure due to myocardial infarction: sarcolemmal receptors and cation transporters // Basic Research in Cardiology, 1991, vol. 86 (Suppl. 3), p. 13—23 (у співавт.); Characteristics and mechanisms of tachyphylaxis of cardiac contractile response to insulin // International Journal of Cardiology, 1993, vol. 38, N 2, p. 119—30 (у співавт.); Manitoba. The History of Cardiac Surgery in Winipeg // Heart Surgery in Canada / Ed.: B. S. Goldman, S. Be?langer. Toronto, 2009, p. 384—405.

Літ.: Осінчук Р. Професор доктор Я. Барвінський // Пропам’ятна книга з нагоди 25-ліття УЛТПА (1950—1975). Н.-Й., 1975, с. 358—60; Сочинський Р. Наукові з’їзди УЛТПА за 20 років існування товариства // Матеріали до історії української медицини / За ред. В. Плюща. Н.-Й.; Мюнхен, 1975, т. І, с. 327; Ukrainians in North America / Еd. D. Shtogryn. Champaign (IL), 1975, р. 12; Men of achievement. Melrose (MA), 1980, vol. 7, p. 44; Зборівщина. Над берегами Серету, Стрипи і Золотої Липи. Історико-мемуарний і літературний збірник / За ред. Б. Гошовського та ін. Торонто; Н.-Й.; Париж; Сідней, 1985 („Укр. архів“ НТШ, т. 38), с. 914; Марунчак М. Г. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпег, 1986, с. 44; Пундій П. Українські лікарі. Кн. 2 (Лікарський збірник НТШ (нова серія), т. V). Львів; Чикаго, 1996, с. 28—29; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 19—20; Львів; Н.-Й.; Торонто, 1997, ч. 88, с. 125; Львів; Н.-Й., 2002, ч. 93, с. 200; 2004, ч. 95, с. 259; Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі, 1898—1998 / За ред. С. Яреми. Тернопіль; Львів, 1998, с. 570; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах. Львів, 2004, с. 166, 184.

Юрій Ковалів

Покликання на статтю (IEEE)
Юрій Ковалів . "БАРВІНСЬКИЙ Ярослав", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=207 [дата звернення: 25.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я