БАТЬКО Й ДОЧКА (ІЗ ПАПЕРІВ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА) - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БАТЬКО Й ДОЧКА (ІЗ ПАПЕРІВ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА)

 Опубліковано: 2015

„БАТЬКО Й ДОЧКА (ІЗ ПАПЕРІВ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА)“ — стаття І. Франка, опубл. в „Записках НТШ“ (1910, т. XCIII, кн. I, с. 70—89), того ж року вийшла окр. відбитком. Присвячена учасникові процесу польс. конспірацій в Галичині 1841 Олександрові Гіцкевичу, авторові „багатих і важних інформацій про події т. зв. мартових днів у Львові, про які жадні відомі нам джерела не дали так повної і цікавої картини“ (І. Франко), і пам’яті його доньки Олександри. Містить цінні причинки до історії подій польсько-шляхетського руху в Галичині в 1840-х рр.

Стаття написана на основі мат-лів архіву Івана Федоровича (1811—70), учасника руху і посла до Австрій. парламенту і Галицького сейму (1848), зокрема на основі листування О. Гіцкевича та І. Федоровича, а також епістолярію найближчого оточення І. Федоровича.

О. Гіцкевича з І. Федоровичем єднали приятельські взаємини ще зі шкільних літ, що наприкін. 1848 стали ще тіснішими. Тоді І. Федорович як власник с. Вікна Скалатського пов. на Тернопільщині запросив О. Гіцкевича до себе розпорядником маєтку (офіціалістом), згодом, закупивши для брата Аріана с. Клебанівку, вислав туди Гіцкевича як управителя (тут у лип. 1855 Гіцкевич раптово помер). Окр. листи О. Гіцкевича до І. Федоровича І. Франко опубл. у ст. „Причинки до історії 1848 р.“ (уперше опубл. у „Записках НТШ“, 1909, т. LХХХVІІІ).

Розвідки І. Франка про О. Гіцкевича — частина задуманої „великої книги про життя і часи Івана Федоровича“ (І. Франко), над якою письменник особливо інтенсивно працював восени 1882 та взимку 1883, у т. ч. ретельно опрацьовував упродовж кількох місяців багатий архів І. Федоровича (бл. 5 тис. листів та ін. док­тів) у с. Вікні на Тернопільщині.

І. Франко не завершив праці про І. Федоровича. Крім згаданих статей, на основі мат-лів, зібраних у родинному архіві І. Федоровича і в Б-ці Оссолінеум, письменник виголосив дві доповіді на засіданнях Етнографічно-стат. кружка 20. 11. та 02. 12. 1883: „Критичний огляд до подій 1846 року, особливо в Східній Галичині“, „Історія скасування панщини в Галичині 1838—1850“. Мат-ли архіву І. Федоровича також стали основою таких праць І. Франка, як „Панщина і її скасування 1848 р.“ (1-ше вид. 1898; 2-ге, виправлене — 1913), „Гримайлівський ключ в р. 1800“ (1-ша публікація в „Часописі правничій та економічній“ (1900, т. 1, с. 1—51), того ж року вийшла окр. відбитком).

Літ.: Франко І. Причинки до історії 1848 р. // Записки НТШ. Львів, 1909, т. LXXXVIII, кн. II, с. 94—117; його ж. Батько й дочка. Із паперів Івана Федоровича // Там само, 1910, т. XCIII, кн. I, с. 70—89; його ж. Панщина і її скасування 1848 р. Львів, 1913; його ж. Гримайлівський ключ в р. 1800 // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. К., 1985, т. 44, кн. 2, с. 550—60; його ж. Причинки до історії 1848 р. // Там само, 1986, т. 47, с. 364—91; його ж. Лист до Уляни Кравченко від 30 листопада 1883 р. // Там само, т. 48, с. 378—83; його ж. Лист до М. Драгоманова від 4 грудня 1883 р. // Там само, с. 383—86; його ж. Лист до І. Белея. Кінець грудня 1884 р. // Там само, с. 514—15; Купчинський О. Володислав Федорович // Вісник НТШ. Львів, 2004, ч. 31, с. 29—32.

Ярослава Мельник

Покликання на статтю (IEEE)
Ярослава Мельник . "БАТЬКО Й ДОЧКА (ІЗ ПАПЕРІВ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА)", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=215 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я