АДМІНІСТРАЦІЙНІ КОМІСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
АДМІНІСТРАЦІЙНІ КОМІСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

АДМІНІСТРАЦІЙНІ КОМІСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА — науково-орг. підрозділи Т­ва. У структурі НТШ, згідно зі звітами та „Хронікою НТШ“ за 1905—30, діяли комісії під спільною наз. „Адміністраційні“. До них належали Комісія „для заряду“ каменицею на вул. Чарнецького, 26; Комісія для будови Академічного дому; Друкарняна комісія; Книгарняна комісія; Бібліотечна комісія; Комісія (к-т) для роздавання допомог із фонду літераторів. Із часом кількість їх усталилась і налічувала 6, пізніше — 7, а в 1920-х рр.— 5 і 3. Названі комісії не завжди виконували свої завдання. Через нереґулярне виконання А. к. відведених їм функцій під час засідання Виділу (президії) НТШ 27. 02. 1912 на пропозицію С. Томашівського ухвалено створити посаду адміністратора, який би об’єднував їх і відповідав за діяльність А. к. перед Виділом. У його руках планувалося зосередити всі організаційно-адмін. функції названих комісій. Проте така посада не була створена, немає інформації про неї у подальших звітах та „Хроніці НТШ“. А. к. діяли до поч. 1930­х рр.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1902, ч. 9, с. 24; 1903, ч. 13, с. 36; 1904, ч. 17, с. 28; 1905, ч. 21, с. 27; 1906, ч. 25, с. 26; 1907, ч. 29, с. 27—28; 1908, ч. 33, с. 31; 1909, ч. 37, с. 35; 1910, ч. 41, с. 40—41; 1911, ч. 45, с. 34—35; 1912, ч. 49, с. 39; ч. 50, с. 3; 1913, ч. 53, с. 31; 1914, ч. 57, с. 31; 1918, ч. 60—62, с. 46—47; 1920, ч. 63—64, с. 40; 1922, ч. 65—66, с. 50; 1926, ч. 67—68, с. 69; 1930, ч. 69—70, с. 69.

Олег Купчинський

Стаття створена: 2015