БЕЛГРАД - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БЕЛГРАД

БЕЛГРАД (Belgrad, Беоґрад) — столиця Сербії. Наук. заклади та т-ва, що діяли на території міста (Серб. королівська академія, Археологічне т-во та ін.), обмінювалися виданнями з НТШ у Львові. Протягом багатьох років у Бібліотеку НТШ надсилали книжки та період. вид. такі серб. інституції:

Српска Кралевска Академиja — „Глас“, „Годишньак“, „Споменик“, „Српски етнографски зборник“, „Зборник за историjy, jeзик и книжевност српского народа“, „Посебна изданьа“, „Bulletin“, „Српски диjалектолошки зборник“, „Збирке уметничких радова“, „Стари jугословенски уметнички споменици“, неперіод. вид.;

Српско археолошко друштвo— „Старинар“, „Управа државне статистике“, „Државопис Србje“, „Статистика Кральскои Србje“, „Статистически годишньак Кральской Србиje“, „Претходни результати пописа Становништва и домашне стоке“, „Статистика цена польопр. произвоза“, „Прилози за статистику“, неперіод. вид.;

SociеÆtеÆ de GеÆographie — окр. вид.; Ред. Бранича— „Бранич — часоп. за правне и државне науке“. Обмінювалися з Т-вом Министерство Воjске и Морнарице, Воjни географски институт, який надсилав мапи. З Б. пов’язана наук. діяльність закордонних д.чл. НТШ О. Белича, І. Ерделяновича, Л.Мілетича, Б.Поповича (Філологічна секція НТШ), С. Бошковича, Ж. Джорджевича, Б. Милоєвича, М. Петровича (Математично-природописно-лікарська секція НТШ).

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1900, ч.4, с. 23; 1901, ч. 5, с.30; 1902, ч.9, с.26; 1903, ч. 13, с.38; 1904, ч. 17, с.30; 1905, ч.21, с.30; 1906, ч.25, с.29; 1907, ч.29, с. 31; 1908, ч. 33, с. 34; 1909,ч.37, с. 38; ч. 38, с. 45; 1910, ч. 41, с. 44; 1911, ч.45, с. 38; 1913, ч. 53, с. 36; 1914, ч. 57, с.35; 1918, ч.60—62, с. 148; 1922, ч.65—66, с.77;1926, ч. 67—68, с.161; 1930, ч.69—70, с.25; 1935, ч. 72, с. 47; 1937, ч. 73, с.87; 1939, ч.74, с.66; ГнатюкВ. Наукове товариство ім.Шевченка у Львові. 2-ге вид. Мюнхен; Париж, 1984, с. 163.

Оксана Гнатишин

Стаття створена: 2015