БІБЛІОТЕКА ТА АРХІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА АМЕРИКИ - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІБЛІОТЕКА ТА АРХІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА АМЕРИКИ

 Опубліковано: 2015

БІБЛІОТЕКА ТА АРХІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА АМЕРИКИ (НЬЮ-ЙОРК) — один із підрозділів крайового НТШ Америки. Засн. 1947, у той час, коли почав діяти амер. відділ НТШ з осідком у Нью-Йорку. Створення і діяльність Б. та А. передбачено статутами. Cпочатку Б. складалася зі збірки В. Дорошенка, яку він привіз іще з Німеччини (табір Ді-Пі „Орлик“ у м-ку Берхтесґадені), а згодом — із Філадельфії, і В. Міяковського, який із зібраної ним власної книжк. колекції виділив по одному примір. для НТШ. Осн. масу книжок Б. та А. становили пожертви. Найбільші із них такі: Неоніли Пелехович-Гайворонської (682 кн. з б-ки композитора М. Гайворонського); Лева Чапельського — 560; Матвія Стахова — 268; Богдана Загайкевича — 160; Антона Маланчука — 490; Богдана Лепкого (дар Лева Лепкого), Костя Паньківського та багатьох ін. жертводавців. Через брак на початках власного приміщення у Нью-Йорку бібліот. фонди розміщалися у Філадельфії, у бібліот. референта НТШ А В. Дорошенка, в канцелярії НТШ А у Нью-Йорку та в будинку голови відділу НТШ А М. Чубатого (Нью-Джерсі). 1952 НТШ А придбало триповерховий будинок на вул. Вест, 13, у Мангетені, в якому розташувалися Б. та А.

На поч. 1950-х рр. обсяг Б. збільшувався повільно. Зазначивши, що „майже всі впливи бібліотеки походять з дарів або обміну“, референт Б. В. Дорошенко у своїх звітах систематично подавав стат. дані поповнення бібліот. фонду. За 1953—54 він такий:

Упродовж 1958—88 референтом з питань Б. НТШ А був В. Лев, 1960—82 бібліотекарем стає Анна Кобринська. Водночас із 1958 діяльність Б. координувала спец. Бібліотечна (Бібліологічна) комісія, створ. при Філологічній секції НТШ А. Головою комісії був В. Лев, чл. — Юрій Фединський, Олександр Соколишин, Петро Ґой, Михайло Палій. Ост. наголошував: „Які книжки в бібліотеках — такі і знання чужинців про Україну. Наявність об’єктивно написаних книжок про Україну в американських бібліотеках — то одне із головних завдань української еміґрації“.

Книжки і мат-ли для архіву, крім приват. ос., пересилали для Б. НТШ А установи: Болгарська АН, Музей у Свиднику (Словаччина), Баварська АН (Мюнхен), Український вільний університет, Український католицький університет ім. св. Климентія в Римі тощо. Заг. динаміка росту Б. за окр. роками така: 1983 НТШ А придбало новий будинок, куди перенесено Б. та А.

Упродовж 1960—80-х рр. НТШ А подарували свої книгозбірні Осип Андрушків, Володимир Калина, Василь Лев, Антін Маланчук, Іванна Мудра (архів і б-ку Василя Мудрого), Євген Онацький, Роман Осінчук, Галина Островерха (б-ку Михайла Островерхи), Ярослав Падох, Роман Смаль-Стоцький (рідкісні вид. про Україну), Матвій Стахів, Василь Стецюк, Вікентій Шандор. Значне місце у фондах б-ки належить посмертному дарові Никифора Щербини (понад 5 тис. кн.).

В ост. десятиліття ХХ — на поч. ХХІ ст. значні дари Б. зробили Василь Вергун, Йосип Гірняк (театрознавство), Тамара Гординська, Михайло Гук (медицина), Тарас Гунчак, Леся Ґой, Святослав Караванський, Степан Карваш, Іван Когут, Осип Кравченюк, Іван Майстренко, Нора Мейсон (спадок батька Миколи Кульчицького), Лариса Онишкевич, Ірена Падох (правознавство), Євген Паранюк, Джоанна Пачовська (особиста б-ка Бориса Пачовського), Орест Попович, Богдан Ричок, Богдан Романенчук (літературознавство), Володимир і Наталія Савицькі, Ярослава Саламаха, Наталія Соневицька (музикознавство), Микола Турецький, Володимир Харук, Авґустин Штефан (карпатознавство), Дмитро Штогрин (кілька десятків річників „Літературно-наукового вістника“), Андрій Шуль та ін.

Найстаріша книга в Б.— видана лат. мовою 1694 у Лейпциґу „Історія Лютеранської церкви“ Вейта Людовика фон Секендорфа (Viti Ludovici a Seckendorf Equitis Franc. Confiliarii intimi Saxonici &Branderburgici Commentarius Historicus et Apologeticus. Libri Tres, 1412 р.). З-поміж раритетів, які пов’язані з Україною, Б. має прикрашений ґравюрними зображеннями Богдана Хмель- ницького та Івана Мазепи 48-й т. багатотомної світ. історії „Uebersetzung der Algemeinen Welthistorie durch eine Gesellschaft von Gelehrten in Deutschland und England ausgefertiget“, який містить відому працю про історію України та укр. козаків Й. Х. Енґеля (1796, Галле, Саксонія). Серед ін. численних рідкісних вид. у Б. є 1-ше вид. Шевченкового „Кобзаря“ (1840), „Русалки Дністрової“ (1837), 6-те ч. журн. „Основа“ (1861) з окр. підгот. Т. Шевченком до друку його творами, збірка перекл. франц. мовою оповідань Марка Вовчка „Maroussia“ у паризькому вид. 1878, коректор. примір. 1918 першої збірки Павла Тичини „Соняшні кларнети“ (із власноручною правкою автора) тощо. Цінною складовою фонду Б. є засн. Михайлом Пежанським колекція термінол. словників, укладених в Україні у другій пол. 1920-х — першій пол. 1930-х рр.; налічує 52 лексикограф. праці, більша част. з яких є винятковими бібліограф. раритетами. У відділі періодики представлено осн. част. річників журн., що їх видавала амер. укр. діаспора у ХХ ст., окр. підшивки укр. газ. та часоп., які виходили в міжвоєнній Польщі, тощо.

У 1990—2012 головою Бібліот. комісії НТШ А була Т. Кейс. Вона перевела бібліот. каталог на електронні носії. Їй допомагала Н. Соневицька. Від 2012 діяльність Б. координує Бібліотечно-архів. комісія НТШ А (голова — Ю. Добчанський. Працівниками А. були Ю. Навроцький (пом. 2008), К. Давиденко (2009—12), а від 2012 — О. Кінь.

Книжки і архів. мат-ли каталогізували С. Андрушків, Н. Соневицька, Л. Чабан, Ю. Навроцький, В. Махно, М. Ревакович, С. Панько (від 2007).

1997 каталог перевели на Інтернет М. Пизюр та Г. Кріль. Він доступний для всіх охочих за адресою: www.shevchenko.org. 2000 електронний комп’ютер. каталог осучаснено з тех. кер. В. Василакія.

На кін. 2012 Б. складається з понад 35 000 т. та А., який має понад 200 каталогізованих фондів. Тематично охоплює всі українознавчі дисципліни та мат-ли з життя українців діаспори. Містить збірку звукових касет (понад 500 од.) з різних конференцій і наук. доповідей та відеоархів (бл. 400 касет).

НТШ А продовжує шукати й збирати фонди поодиноких діячів та інституцій. Б. НТШ А є установою дослід. профілю.

Б. видала „Бюлетень Бібліотечної Комісії“ НТШ у ЗДА (Нью-Йорк, жовт.-груд. 1959), „Матеріали до української бібліографії“ (Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1978, т. 8: нумерація тому наскрізна стосовно однойм. період. вид. Бібліографічної комісії НТШ у міжвоєнному Львові). Б. користуються науковці та студенти.

Сергій Панько

Архів. А. НТШ А налічує понад 200 фондів. За тематикою архів. фонди стосуються всіх ділянок україністики, а також життя українців у Європі, Пн. та Пд. Америці. Серед літ. фондів — фонд Марка Вовчка, в якому зберіг. рукопис. ориґ. тексти 10-ти оповідань із власноручними правками; Пантелеймона Куліша; Богдана Лепкого та його родини; Василя Пачовського та його родини; Петра Карманського; Василя Барки; Івана Керницького; Михайла Островерхи; Никифора Щербини та ін. Серед політично-істор. колекцій — фонд Степана Ріпецького, який містить велику збірку ориґ. фотографій УСС; фонд Айталя Вітошинського, легаційного радника в укр. дипломат. місії УНР у Празі та правничого дорадника екзильного уряду ЗУНР у Відні; фонд політ. діяча, полковника Армії УНР Володимира Кедровського; фонд військ. історика й основоположника УГВР Лева Шанковського; фонд голови Сойму Карпат. України й суспільно-політ. діяча Авґустина Штефана; фонд політично-дипломат. діяча Яна То-кажевського-Карасевича; фонд міністра закордонних справ в Укр. держ. правлінні 1941 Володимира Стахова; фонд громад. діяча, журналіста та ред. газ. „Діло“ Василя Мудрого; фонд журналіста Івана Кедрина-Рудницького; фонд журналістки та письменниці Любові Коленської; фонд журналіста й громадсько-політ. діяча Євгена Онацького та ін. Серед фондів, дотичних до гуманістики, зберіг., зокрема, фонд мовознавця Святослава Караванського та його дружини Ніни Строкатої; фонд Костя Кисілевського; фонд славіста й ред. часоп. „Київ“ Богдана Романенчука; фонд художника і карикатуриста Едварда Козака; фонд композитора Антона Рудницького; фонд хореографа Василя Авраменка; фонд юриста Юрія Старосольського; фонд інженера Михайла Пежанського, фонд Літературно-мист. клубу; фонд К-ту пам’ятника Шевченкові у Вашингтоні; фонд Об’єднання укр. письменників „Слово“.

Окремо зберіг. фонди таборів для „переміщених осіб“ (Ді-Пі), зокрема у Берхтесґадені, Байройті, Ауґсбурґу, Корнберґу та в ін. містах Німеччини й Австрії. В А. також зберіг. особ. фонди кол. голів НТШ А: фонд Романа Смаль-Стоцького, фонд Осипа Андрушкова, фонд Лариси Залеської-Онишкевич, фонд Ореста Поповича. Також зберіг. фонд колективізації — р-ни Кам’янський, Криничанський, Солом’янський та Васильківський Дніпропетровської окр. (1928—35), який містить док-ти Голодомору 1933; фонд Посольства УНР 1919—22, у т. ч. й уряду в екзилі, який розташовувався в Берліні, та док-ти укр. уряду в еміґрації 1922—53; зберіг. фонди різних орг-цій, як-от фонд К-ту оборони політ. в’язнів у СРСР, фонд Мист. групи „Yara“, фонд Приятелів руху Пн. Нью-Джерзі, фонд Т-ва українсько-єврей. відносин, фонд Укр. дем. руху, фонд Т-ва укр. правників у США.

Від 2010 в „Бюлетені НТШ А“ реґулярно ведеться рубрика про новини А. НТШ А, де подається інформація про найновіші архів. надходження. 2012 в „Бюлетені НТШ А“ було започатковано рубрику „З архівних фондів НТШ А“, де друк. вибрані мат-ли, що зберіг. в депозитарії НТШ А. Архів. фондами НТШ А послуговуються дослідники, науковці, студенти з України, США, Канади, Польщі й ін. країн світу.

Літ.: Бібліотека НТШ // Хроніка НТШ. Мюнхен, 1949, ч. 75, с. 29; Париж; Н.-Й., 1954, ч. 77, с. 20; Огляд праці за час від 7. 3. 1948 до 1. 3. 1949 // Там само, ч. 76, с. 4; Новини з бібліотеки (постійна рубрика) // Бюлетень Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці, 1952—2012, ч. 1—4, 7, 10—32, 34—49; Лев В. Бібліотечна комісія при НТШ та її завдання // Бюлетень Бібліотечної комісії, 1959, жовт.—груд., с. 2—4; Палій М. Українські книжки й американські бібліотеки // Там само, с. 9—10; Соколишин О. Історія заснування Бібліотечної комісії при НТШ з осідком у Нью-Йорку // Там само, с. 4—6; Бібліотека і архів // Хроніка НТШ. Торонто; Н.-Й., 1966, с. 53—54; Львів; Н.-Й., 1996, ч. 81, с. 34—35; Загальні збори НТШ у Сполучених Штатах Америки (15. 12. 1990) // Там само. Львів, 1993, ч. 82, с. 155; Андрушків С. Нові поповнення бібліотеки та архіву НТШ-А // Там само. Львів; Н.-Й., 1995, ч. 86, с. 107—10; Галів М. Стан бібліотеки НТШ // Там само, Львів; Н.-Й., 1996, ч. 81, с. 50—51; Андрушків С., Махно В. Бібліотека НТШ-А — осередок української культури // Свобода, 2003, 24 жовт.

Остап Кінь, Сергій Панько

Покликання на статтю (IEEE)
Сергій Панько Остап Кінь, Сергій Панько . "БІБЛІОТЕКА ТА АРХІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА АМЕРИКИ", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=279 [дата звернення: 25.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я