АКАДЕМИЧЕСКИЙ КРУЖОК - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
АКАДЕМИЧЕСКИЙ КРУЖОК

„АКАДЕМИЧЕСКИЙ КРУЖОК“ („Академічний гурток“) — т-во львів. укр. студент. молоді, яке діяло у Львові впродовж 1870—94. Виник у груд. 1870 після виходу прихильників русофільської орієнтації з т-ва „Академічна бесіда“. Метою „А. к.“ була організація наук., культ. і товариського життя рус. (укр.) студентства Львів. ун­ту й Тех. академії, надання їм моральної і матеріальної підтримки. Раніше укр. студенти (І.Винницький, О.Іскрицький, А.Левицький, М.Товарницький, М.Федорович та ін.) входили до загальноуніверситет. „Академічної читальні“, засн. 1860, а ін. (А. Гриневецький, Р.Пилят, В.Федорович та ін.)— до аналог. читальні, створ. 1866. Того ж року укр. студенти ун-ту йТех. академії (Д. Гладилович, Т.Грушкевич, І.Дашкевич, Й.Желеховський, Д. Заневич, К. Коростенський, Т.Ревакович та ін.) звернулися до Відня зпроханням заснувати „Академічно-руську читальню“ за зразком празької, однак дістали відмову. Більшість прохачів була чл. пізніше створ. Т­ва ім. Шевченка (1873), а Д.Гладилович — двічі (1887—89, 1891—92) обраний його головою.

„А.к.“ мав власні б-ку й читальню, організовував гуртки, читання лекцій, літ. й мист. вечори, вистави, наук. мандрівки Галичиною. „А. к.“ діяв при Народному домій початково дотримувався москвофільської орієнтації. Друк. органом т-ва був журн. „Друг“ (1874—77), в якому публ. відомі організатори та співпрацівники НТШ: І.Белей, М.Драгоманов, М.Павлик, І. Франко (у журн. „Друг“ опубл. вірші І. Франка, перекл. частини роману М.Чернишевського „Що робити?“, твори європ. авторів). 1876 „А.к.“ вид. календар-альманах „Дністрянка“, до якого увійшли твори І.Франка, повість Марка Вовчка „Інститутка“ та ін., а згодом „Повісті й оповідання“ (у 3т.) В. Хиляка. 1876—77 ред. к­т„Друга“ і т-во очолювали І. Белей, М.Павлик (чл. „А. к.“ з 1874), А.Дольницький, І.Франко, які під впливом листів М.Драгоманова перейшли на нац. і соціаліст. позиції.

„А.к.“ влаштовував літ. вечори, присвячені І.Тургенєву, М. Устияновичу, М. Шашкевичеві, Т. Шевченкові. Після арешту 1877 М. Павлика, І.Франка, І.Мандичевського, О. Терлецького та ін. студентів, звинувачених у пропаґанді соціалізму, „А.к.“ знову перейшов на москвофільські позиції. Після процесу проти О.Грабар і товаришів, серед яких був і чл.„А. к.“ В. Лагола (1882), т­во втратило провідні позиції серед студентства, його очолили радикальні русофіли. 1884 головою „А. к.“ був А. Луцик, чл. правління— Р.Мокрицький, К. Павликів, Ф. Давидчак та ін. „А. к.“ і надалі зазнавав переслідувань поліції: з листоп. 1884 по трав. 1885 проти нього тривала „дисциплінарна справа“ за організацію муз. вечора на користь артистки І.Стефурак. Навесні 1894 Галицьке намісництво розпустило „А. к.“, мотивуючи своє рішення (підтримане МВС Австро-Угорщини 03.08. 1894) тим, що т-во „занимало непатриотичне, а затим небезпечне для держави становиско“. 1894 „А. к.“, змінивши статут, реорганізували на т-во „русских“ студентів „Друг“ у Львові, що діяло до 1939. Його осідком залишився Народний дім (вул.Театральна, 22). Ост. головою „А. к.“ був В.Труш, першим головою „Друга“ (1894)— Я. Вербицький, пізніше: 1899— М.Глушкевич, 1901— С.Гладкий, з груд. 1902 — Є. Бачинський. Метою т-ва була моральна й матеріальна підтримка своїх чл., допомога їм у здобутті освіти. „А. к.“ мав свою бурсу, їдальню, б­ку, читальню, видавав часоп. „Разсвет“ та ін., організовував наук., літ., муз. вечори, вистави, гуртки, надавав позики своїм чл. На поч. Першої світ. війни австрій. влада розпустила т­во. Спроби його відновлення у 1921—23, які організовували І.Брич, П.Гарасимчук, Я. Кміцикевич, С.Крушинський, С. Тихович, В.Труш, Г.Чемерис та ін., увінчалися успіхом щойно 1925, коли новий статут т-ва „Друг“ затвердило МВіО Польщі. У міжвоєнний період т-во мало виразне москвофільське спрямування, намагалося вести документацію рос. мовою. Т-во ліквідували у верес. 1939, а його майно було націоналізовано. „А. к.“ упродовж короткого періоду (1874—77) перебував під впливом майбутніх чл. НТШ І. Белея, М. Павлика та І.Франка. У той час т-во влаштовувало літ. вечори, присвячені Т. Шевченкові.

Арх. дж.: ДАЛО, ф. 26, оп. 12, спр. 225, 593—94, 634, 744; оп. 13, спр. 69, арк. 19; спр. 237, арк. 3—10; ЦДІА України у Львові, ф. 506, оп.1, спр. 1—186.

Літ.: Іван Франко у спогадах сучасників. Львів, 1956, с. 112—13; Друг. 1874—1877. Систематичний покажчик змісту / Склав О. Д. Кізлик. Львів, 1967, 70 с.; Грицак Я. „Молоді“ радикали в суспільно-політичному житті Галичини // Записки НТШ. Праці Історико-філос. секції. Львів, 1991, т. ССХХІІ, с. 71—110; Якимович Б. Іван Франко — видавець: Книгознавчі та джерелознавчі аспекти. Львів, 2006, с. 31—38, 40—41, 48, 50, 54.

Іван Сварник

Стаття створена: 2015