БІЛАНЮК Лада - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІЛАНЮК Лада

 Опубліковано: 2015

БІЛАНЮК Лада (* 29. 01. 1969, м. Філадельфія, США) — антрополог, лінґвіст, громад. діяч. Д. чл. НТШ Америки (з 2008).

Серед. освіту здобула в амер. школі Страт Гейвен та в суботній укр. „Рідній школі“ у Філадельфії.

1986—90 навч. в Єльському ун-ті, 1990—91 — в Мічиган. ун-ті. 1998 здобула наук. ступінь д-ра філософії з антропології в Мічиган. ун-ті, захистивши дис. на тему „Мовна політика та ідентичність в Україні“. 1992 заснувала філію IREX в Україні, була консультантом зі стипендійних програм Б. Франкліна для України і сусідніх країн. 1993—94 — чл. археол. експедиції Сіткалідак (о. Кодіак, шт. Аляска, США). 1998—2006 — асистент каф. антропології, з 2001 — позаштатний асистент каф. лінґвістики, з 2006 — доц. каф. антропології, позаштатний доц. каф. лінґвістики і каф. слов’ян. мов та л-р Ун-ту шт. Вашингтон (м. Сіетл).

Нагороди і відзнаки: стипендія Нац. наук. ф. США (Мічиган. ун-т, 1991—94), Міжнар. ради наук. обмінів (Україна, 1994—95, 2002, 2008), Фулбрайта (Україна, 1994—95, 2002), Нац. наук. ф. США (Україна, 1995), Меллона (Мічиган. ун-т, 1995—96), Рекгема (Мічиган. ун-т, 1996—97), Є. та Д. Шклярів (Гарвард. ун­т, 2001—02), відзнака ф-ту мист-в і наук Ун­ту шт. Вашингтон за серію міждисциплінарних колоквіумів на тему „Мова/культура/влада“ (2004) та за розробку нової навч. програми з нар. культури (2004), нагорода Амер. асоціації вчителів слов’ян. і сх.європ. мов (AATSEEL) за найкращу книжку зі слов’ян. лінґвістики (2007), ґрант програми Фулбрайта для досліджень на тему „Політика в галузі нар. культури в Україні: музика, „активізм“, мова“ (Україна, 2009).

Осн. наук. зацікав.— антропологія, дослідження мов., гендерної і нар. культури українців; громад. діяльність. 1991—92 досліджувала мов. проблеми в Україні після здобуття незалежности; 1994—95 проводила анкетування респондентів, брала інтерв’ю на тему мов. динаміки у пострад. Україні; 1996—2002 проводила аналіз електронних і друк. ЗМІ України, архів. дослідження; 2002 вивчала мов., гендерну і нар. культуру українців з допомогою анкетування, інтерв’ю і запису телепрограм; 2002—08 збирала та аналізувала дані про нар. культуру України і мов. законодавство у сфері ЗМІ, реклами та освіти, 2009 — про держ. політику у сфері нац. культури: музики, традиції нар. госп-ва, мови.

Брала участь у наук. конференціях із доповідями „Соціальне життя суржика: суперечки на тему українсько-російської мішаної мови“ (Ін-т Гарімана, Колумб. ун-т, Нью-Йорк, 2001); „Гендерні і етнічні проблеми в сучасній Україні: дослідження мовних звичок і мовної політики“ (семінар із українозн. досліджень, НДІ українознавства, Гарвард. ун-т, 2001), „Ідеологічні, історичні та соціальні аспекти в аналізі суржика“ (колоквіум зі слов’ян. лінґвістики, Гарвард. ун-т, 2002), „Мовна політика в українській народній культурі“ (Центр рос., сх.європ. і євразійських досліджень, Стенфорд. ун-т, 2003), „Соціолінґвістика українсько-російської змішаної мови“ (лінґвіст. колоквіум, Ун-т шт. Вашингтон, 2004), „Приховані протиріччя Української помаранчевої революції“ (клуб „Сансет“, Ун-т шт. Вашингтон, 2005), „Мова у збалансованості: політика непримирення в Україні“ (Ін-т Гарімана, Колумб. ун-т, Нью-Йорк, 2006), „Політика ідентичності у двомовних телевізійних шоу в Україні“ (робоча конференція з посткомуніст. укр. культури, Ун-т м. Вікторії (пров. Британ. Колумбія, Канада), 2008), „Соціолінґвістичні підходи до явища суржика“ (наук. читання до 100-річчя Ю. Шевельова, Києво-Могилянська академія, Україна, 2009), „Перемикання коду як соціально-мотивований вибір“ (конференція „Міжлінґвістична взаємодія в культурному житті соціуму“, Ін-т лінґвістики ім. О. Потебні НАНУ, Київ, 2009) і „Мовна політика та ідеологія у сфері рок-музики в Україні“ (конференція „Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві“, там само, 2009).

Чл. Амер. антропол. асоціації, Т-ва лінґвіст. антропології, Амер. етнол. т-ва, Асоціації культ. антропології, Амер. асоціації розвитку слов’ян. досліджень, Амер. асоціації українозн. досліджень. 02. 08. 2008 на пропозицію Секції суспільних наук НТШ А Б. Л. обрано д. чл. Т­ва. 13. 10. 2006 доповідала на тему „Дилеми білінгвізму“ на церемонії відкриття осередку НТШ в Оттаві (Канада). Автор розділу у кн. „Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe“ (2009), вид. НТШ у США.

Пр.: Diglossia in flux: language and ethnicity in Ukraine // Texas Linguistic Forum (Austin, TX), 1993, vol. 33, p. 79—88; Post-Soviet anthropological perspectives: an introduction // Post-Soviet Eurasia: anthropological perspectives on a world in transition / Eds. A. M. Khazanov, K. Lyon, L. Bilaniuk, B. Fitzhugh. Ann Arbor (MI), 1996 (Michigan Discussions in Anthropology, 1996, vol. 12), p. 1—5; Matching guises and mapping language ideologies in Ukraine // Texas Linguistic Forum (Austin, TX), 1997, vol. 37, p. 298—310; Speaking of surzhyk: ideologies and mixed languages // Harvard Ukrainian Studies (Cambridge, MA), 1997, vol. 21, N 1/2, p. 93—117; Purity and power: the geography of language ideology in Ukraine // Michigan Discussions in Anthropology, 1998, vol. 13, p. 165—89; Мовна критика і самовпевненість: ідеологічні впливи на статус мов в Україні // Мат-ли Міжнар. конференції „Державність української мови і мовний досвід світу“. К., 2000, с. 131—38; Картина мовного світогляду в Україні // Мовознавство. К., 2001, № 4—5, с. 44—51; Підсвідоме ставлення до мов: дзеркало мовної політики // Урок української. К., 2001, № 7, с. 5—8; Gender, language attitudes and language status in Ukraine // Language in Society (Cambridge), 2003, vol. 32, p. 47—78; A typology of surzhyk: mixed Ukrainian-Russian language // International Journal of Bilingualism (London), 2004, vol. 8, N 4, p. 409—25; Contested tongues: language politics and cultural correction in Ukraine. N. Y., 2005, 256 p.; Anthropology, Linguistic // International Encyclopedia of the Social Sciences / Ed. W. A. Darity (Jr.). Detroit, 2008, vol. 1, p. 129—30; A tense and shifting balance: bilingualism and education in Ukraine // Multilingualism in Post-Soviet countries / Ed. A. Pavlenko. Toronto, 2008, p. 66—98; International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2008, vol. 11, N 3/4, p. 340—72 (у співавт.); Non-accommodating bilingualism in Ukraine // Ottenheimer H. J. The Anthropology of language: an introduction to linguistic anthropology. Belmont (CA), 2008, p. 304—05; Criticism and Confidence: Reshaping the Linguistic Marketplace in Post-Soviet Ukraine // Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe / Eds. L. M. Zaleska-Onyshkevych, M. G. Rewakowicz. Armonk (NY), 2009, p. 336—58.

Літ.: Гумецька А. Українська мова сьогодні й завтра // Укр. історик. Н.-Й.; К.; Львів; Торонто; Париж, 2001, № 1—4, с. 207; Демська-Кульчицька О. [Хроніка] // Мовознавство. К., 2003, № 1, с. 93; Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. К., 2004, с. 60; Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: соціальна диференціація української мови. К., 2005, с. 108; Тарасенко Б. В. До питання про дефініцію мішаного українсько-російського мовлення // Наукові записки Національного університету „Києво-Могилянська академія“. К., 2006, т. 60 (Філол. науки), с. 63; American Anthropological Association Guide 2008—09: a guide to programs, a directory of members. Arlington (VA), 2007, p. 378; [б. а.] Відзначено Ладу Біланюк // Свобода (Джерсі Ситі; Н.-Й.), 2008, 14 берез., рік CXV, ч. 11, с. 26.

Юрій Ковалів

Покликання на статтю (IEEE)
Юрій Ковалів . "БІЛАНЮК Лада", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=296 [дата звернення: 25.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я