БІЛАНЮК Петро-Борис - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІЛАНЮК Петро-Борис

 Опубліковано: 2015

БІЛАНЮК Петро-Борис (* 04. 08. 1932, м. Заліщики Терноп. воєв. (нині — райцентр Терноп. обл.) — † 08. 09. 1998, м. Торонто, Канада) — теолог, історик церкви, релігієзнавець. Д. чл. НТШ Канади (з 1978), почес. чл. НТШ К (з 1996).

У дит. віці переїхав до Любліна, потім перебував з батьками на Холмщині, Львівщині та Перемишльщині, а наприкін. Другої світової війни виїхав у Німеччину. 1949 еміґрував у Канаду, де закінчив Духовну семінарію в Монреалі (1953) та Монреал. ун-т (бакалавр із теології, 1955). Навч. в Папському ун-ті у Римі (1955—65). 1961 у Мюнхен. ун-ті захистив докторат із теології та історії церкви, а 18. 08. 1972 в Українському вільному університеті (м. Мюнхен) — докторат із філософії (тема дис. „П’ятий Латеранський собор (1512—1517) і Східні Церкви“). Викладав богослов’я та церк. історію: з 1962 — проф. Ун­ту св. Михайла (м. Торонто), з 1978 — проф. Ін­ту Івана ХХІІІ у Нью-Йорку. Проф.-гість (1973—74), звич. проф. (1975—97) УВУ (філос. ф-т), де викладав історію церкви.

Чл. Укр. істор. т-ва, Укр. генеалог. та геральдичного т-ва, Канад. теолог. т-ва, Амер. катол. теолог. асоціації, Міжнар. т­ва політ. психології, Середньовічної академії Америки, Амер. асоціації ім. П. Т. де Шардена, Пн.-Амер. академії екуменістів, Асоціації з наук. досліджень релігії, Пн.-Амер. т-ва ім. К. Барта. Д. чл. УВАН у Канаді (1980).

Осн. наук. зацікав.— історія церкви, теологія, богослов’я. Автор низки праць з історії укр. церкви та культури. 1966—72 — ред. часоп. „За рідну церкву“.

Від 1962 — чл. НТШ К, з 1978 — д. чл. НТШ К. З 10. 09. 1970 — чл. управи НТШ К (чл. контрольної комісії), голова редколегії вид. НТШ К (з 02. 02. 1974). Багаторічний наук. секретар НТШ К (листоп. 1977—груд. 1996). Автор ст. у зб. зі серії „Праці НТШ Канади“ (1972, т. 12), співред. „Ювілейного збірника наукових праць з нагоди 100-річчя НТШ і 25-річчя НТШ у Канаді“ (серія „Праці НТШ Канади“, 1977, т. 19). Головував на багатьох наук. конференціях НТШ К (08. 11. 1974, 10. 11. 1974, 16. 03. 1975, 06. 04. 1975, 28—29. 11. 1983). Виступи на наук. конференціях НТШ К (м. Торонто): „Деякі зауваження до релігійного світогляду П. Куліша“ (01. 03. 1970), „Найстарша українська посілість в Римі“ (22. 11. 1970), „Найстарший університет на еміграції“ (14. 12. 1975), „Призабута держава Тмутороканська Русь“ (04. 12. 1977), „Святий Дух у східньохристиянській і українській іконографії“ (25. 10. 1981), „Християнство в Руси-Україні від св. Андрія до св. Володимира“ (13. 11. 1982, Наук. ювілейна конференція до 2000-річчя заснування Києва, 1600-річчя державности (Анти-Русь-Україна) та 40­річчя УПА), „Апостольське походження Української Церкви“ (14. 11. 1987), „Скитські монахи і християнський Захід“ (28. 04. 1988). У груд. 1996 брав участь у конференції до 400-ліття Берестейської унії, організованій під егідою НТШ А та Ун-ту Ля-Саль (м. Філадельфія). Учасник Міжнар. конференції в Урбані-Шампейн. З 22. 11. 1996 — почес. чл. НТШ К (затверджено управою НТШ К).

Пр.: The Christology of Teilhard de Chardin. N. Y., 1964, 133 p.; De Magisterio Ordinario Summi Pontificis. Toronto, 1966; Українська церква, її сучасне й майбутнє. Торонто; Чикаго, 1966; Григорій Сковорода — філософ чи богослов? // Богословія (Рим), 1970, т. ХХХІV, с. 244—53; Григорій Сковорода — філософ чи богослов? (дослідне звідомлення) // Збірник наукових праць на пошану Є. Вертипороха, Президента Головної Ради НТШ і Голови Канадського НТШ з нагоди 70­річчя його життя. Торонто, 1972 („Праці НТШ К“, т. XII), с. 55—65; Патріархальний устрій помісної (particularis) Української католицької церкви: текст і коментар. Торонто; Чикаго, 1974; The Fifth Lateran Council (1512—1517) and the Eastern Churches. Toronto, 1975; Das f?nfhundertj?hrige Jubil?um des Briefes des Kyjiver Metropoliten Misael an Papst Sixtus IV., 1476—1976 // Mitteilungen / Hrsg. H. Waskowycz. M?nchen, 1976, N 13, S. 5—16; Das Mysterium des Heiligen Geistes und die ?kumenischen Konzilien in ostkirchlicher Sicht // Там само, 1980, N 17, S. 52—69; Studies in Eastern Christianity / Ed. B. T. Bilaniuk (et al.). Munich; Toronto, 1977, vol. 1, 193 p.; 1982, vol. 2, 210 p.; 1983, vol. 3, 173 p.; 1989, vol. 4, 175 p.; 1998, vol. 5, 193 p.; T’mutoroka? — the Forgotten Principality // Науковий збірник Українського Вільного Університету (на пошану проф. д-ра В. Янева) / Ред. О. Горбач та ін. Мюнхен, 1983, т. 10, c. 171—81; Апостольське походження Української Церкви // Науковий Конґрес у 1000-ліття Хрещення Руси-України у співпраці з УВУ (Збірник праць Ювілейного конґресу) / Ред. В. Янів. Мюнхен, 1988/89, с. 61—73; Божественна краса як апологічний мотив прийняття християнства в Київській Руси-Україні // Богословія (Рим), 1989, т. LIII, с. 99—122; Божа істина, краса і любов: проповіді, доповіді і розвідки. Дрогобич, 1995, 378 с.; Вступ до богословської спадщини Григорія Сковороди // Сковорода Григорій. Образ мислителя. К., 1997, с. 361—84; Theologische und Kirchengeschichtliche Betrachtungen aus dem Morgenlande. M?nchen; Toronto, 1998, 136 S.

Літ.: Ukrainians in North America: A Biographical Directory of Noteworthy Men and Women of Ukrainian Origin in the United States and Canada / Ed. D. M. Shtohryn. Champaign (ІL), 1975, p. 20; Hrynioch I. [Рец. на:] Petro B. T. Bilaniuk. The fifth lateran council (1512—1517) and the eastern churches. Toronto, Canada, 1975 // Mitteilungen / Hrsg. H. Waskowycz. M?nchen, 1976, N 13, S. 159; Pospishil V. J. [Рец. на:] P. B. T. Bilaniuk. Studies in Eastern Christianity. Vol. 1. Munich; Toronto, 1977 // Там само, 1978, N 15, S. 222—23; Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпег, 1986, с. 59; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 99, 100, 109—10, 115, 117, 120, 125—26, 168; Львів, 1996, ч. 87, с. 116; Львів; Н.-Й.; Торонто, 1997, ч. 88, с. 114, 128; Журавлина книга (Тернопільська українська західна діаспора) / За ред. Б. І. Мельничука. Тернопіль, 1999, ч. 1, с. 42; Тернопільський енциклопедичний словник / Ред. Г. Яворський та ін. Тернопіль, 2004, т. 1, с. 127; Universitas Libera Ucrainensis: 1921—2011 / Упоряд. У. Пацке, М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2011, с. 265, 355.

Олександр Ясь

Покликання на статтю (IEEE)
Олександр Ясь . "БІЛАНЮК Петро-Борис", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=300 [дата звернення: 25.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я