БІЛИК Олександр - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІЛИК Олександр

 Опубліковано: 2015

БІЛИК Олександр (Bilyk Alexander) (* 14. 06. 1921, с. Свистільники Рогатин. пов. Станіславів. воєв. (нині — с. Світанок Рогатин. р-ну Івано-Франк. обл.) — хемік-дослідник, журналіст, громад. діяч.

Д. чл. НТШ Аме-рики (з 1980-х рр.). Серед. освіту здобув 1940 у Станіславів. г­зії. 1940—43 навч. у Львів. політех. ін­ті, вечорами відвідував Муз. ін­т ім. М. Лисенка (лекції сольного співу та диригентури). 1944 вступив до дивізії „Галичина“, в ранзі підстаршини гарматного полку брав участь у боях у Словаччині, Югославії та Австрії. Після Другої світової війни перебував в англ. полоні у таборі в м. Ріміні (Італія). 1947 еміґрував в Іспанію, де отримав стипендію для кол. вояків-дивізійників, виділену з фондів іспан. уряду за сприяння владики І. Бучка, і вступив до Мадрид. політех. ун-ту. За бажанням владики (який мав великий вплив на формування світогляду свого вихованця), Б. О. організував студент. хор із 28 ос. 1950 закінчив студії в цьому виші і 1954 здобув звання д­ра філософії в галузі індустріальної хемії.

Того ж року переїхав у США, де 1954—62 працював хеміком у компанії Allied Chemical Corporation, а з 1963 — ст. наук. співробіт. в галузі органічної хемії у дослід. центрі (Eastern Regional Research Laboratories) мін-ва сільс. госп-ва США у Філадельфії. 13. 12. 1976 отримав патентне свідоцтво мін-ва сільс. госп-ва США на винахід „Синтез уретанових поліолів з епоксидованих жирів, триметилолпропану та пропіленоксиду“.

Автор понад 50 наук. пр. англ., франц. та іспан. мовами та 5 патентів, брав участь у багатьох наук. конференціях у США і за кордоном: 1971 — доповідь „Пряма естерифікація cis-9, 10-епімінооктадеканоату натрію“ на з’їзді Амер. наук. т-ва хемії жирів (м. Атлантік-Сіті), 13. 11. 1976 — доповідь „Тваринні жири — нова сировина для виробництва пластиків“ на VI Міжкрайовому з’їзді Т­ва укр. інженерів Америки і Канади (м. Філадельфія), 1977 — доповідь про синтез уретанових пін із тваринних жирів на ХІ Реґіональному з’їзді Амер. хем. т-ва (м. Нью-Арк), а 1978 — виступ „Екстрактивне фракціонування беталаїнів“ на ХХХVІІІ Наук. з’їзді Ін-ту харчових технологій США (м. Даллас).

Осн. наук. зацікав.— дослідження в галузі органічної хемії і полімерів, розробка технологій хемічного синтезу жирних кислот, вивчення біохемічного складу харчових продуктів, овочів та фруктів.

Чл. низки амер. професійних асоціацій та укр. громад. орг-цій: чл. Крайової управи Т-ва укр. інженерів Америки, заст. голови управи укр. т-ва „Провидіння“ (1968—92), голова Злученого українсько-амер. допомогового к-ту (1977—97): 1968—78 — віце-президент, 1979—83 — президент к-ту. Віце-президент „Української щадниці“ у Філадельфії, голова місцевого відділу Братства дивізійників (1971—72), учасник хору „Прометей“, чл. ООЧСУ і Т­ва укр. сеньйорів.

Автор понад тисячі публіцист. мат­лів: фейлетонів, гуморесок, театральних п’єс, репортажів, муз. і літ. тв. Їх публ. в укр. пресі США, ставлять укр. актори на театральних сценах і використовують журналісти у радіопередачах. За акт. літ. діяльність Б. О. 1970 нагороджено 3­ю (1971 — 2-ю) премією Спілки укр. журналістів США.

З поч. 1970-х рр.— чл. НТШ А, з 1980-х рр.— д. чл. НТШ А (за даними ЕУД), багаторічний скарбник Філадельфійського осередку НТШ А. 06. 05. 1972 провів в осередку наук. конференцію „Доповіді про наркотики“, організовану заходами НТШ і місцевих відділів Т-ва укр. інженерів Америки, УЛТ ПА та Об’єднання укр. ветеринарних лікарів Америки.

Пр.: Direct esterification of sodium cis-9,10-epiminooctadecanoate // Journal of American Oil Chemists’ Society, 1972, vol. 49, N 10, p. 594—95 (у співавт.); Urethane foams from animal fats. VII. Reaction of epoxidized tallow with trimethylolpropane and TMP [trimethylolpropane]-hydrogen bromide // Там само, 1974, vol. 51, N 4, p. 119—22 (у співавт.); Urethane foams from animal fats: VIII. Properties of foams from epoxidized tallow trimethylolpropane polyols // Там само, p. 123—25 (у співавт.); Urethane foams from animal fats: X. Urethane polyols from epoxidized tallow, trimethylolpropane, and propylene oxide // Там само, 1977, vol. 54, N 4, p. 160—62; Ювілейна одноднівка Української Щадниці. Філадельфія, 1978, 38 с.; Extractive fractionation of betalaines // Journal of Food Science, 1979, vol. 44, N 4, p. 1249—51; Urethane foams from animal fats. XI. Urethane polyols from epoxidized tallow, sorbitol or trimethylolpropane and propylene oxide; preparation and properties of rigid foams // Journal of Cellular Plastics, 1980, vol. 16, N 2, p. 102—12 (у співавт.); Stabilization of red beet pigments with isoascorbic acid // Там само, N 5, p. 1616—17 (у співавт.); Thin-layer chromatographic separation of beet pigments // Journal of Food Science, 1981, vol. 46, N 1, p. 298—99; Адресар українських установ, підприємств і професіоналістів у Філадельфії та околиці. Філадельфія, 1982, 64 с.; Reversibility of thermal degradation of betacyanins under the influence of isoascorbic acid // Journal of Agricultural Food Chemistry, 1982, vol. 30, N 5, p. 906—08 (у співавт.); Varietal differences in distribution of quercetin and kaempferol in onion (Allium cepa L.) tissue // Там само, 1984, vol. 32, N 2, p. 274—76 (у співавт.); Ювілейні нотатки Злученого Українського Американського допомогового комітету: з нагоди 40-річчя існування і праці. Н.-Й., 1984, 41 с.; Distribution of quercetin and kaempferol in lettuce, kale, chive, garlic chive, leek, horseradish, red radish, and red cabbage tissues // Journal of Agricultural Food Chemistry, 1985, vol. 33, N 2, p. 226—28 (у співавт.); Anthocyanin patterns in ripening thornless blackberries // Journal of American Society of Horticultural Science, 1986, vol. 111, N 6, p. 945—50 (у співавт.); Varietal differences in the quercetin, kaempferol, and myricetin contents of highbush blueberry, cranberry, and thornless blackberry fruits // Journal of Agricultural Food Chemistry, 1986, vol. 34, N 4, p. 585—88 (у співавт.); Application of HPLC and dual wavelength detection to the analysis of phenolic compounds in apples // Journal of Liquid Chromatography, 1988, vol. 11, N 13, p. 2829—41 (у співавт.); Enzymatic browning in atlantic potatoes and related cultivars // Journal of Food Science, 1989, vol. 54, N 2, p. 362—65 (у співавт.); Lipolysis of olive oil and tallow in an emulsifier-free two-phase system by the lipase from oat seeds (Avena sativa L.) // Biotechnology Letters, 1989, vol. 11, N 7, p. 487—92 (у співавт.); Рогатинськими болотами // Рогатинська земля. Зб. історично-мемуарних, етнограф. і побутових мат-лів / Гол. ред. У. Любович. Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1989, т. 1 („Український архів НТШ“, т. 50), с. 855—57; Lipase catalyzed formation of fatty amides // Journal of American Oil Chemists’ Society, 1991, vol. 68, N 2, p. 95—98 (у співавт.); Lipase-catalyzed triglyceride hydrolysis in organic solvent // Там само, N 5, p. 320—23 (у співавт.); Separation of cholesterol, and fatty acylglycerols, acids and amides by thin-layer chromatography // Lipids, 1991, vol. 26, N 5, p. 405—06 (у співавт.); A novel technique for the preparation of secondary fatty amides // Journal of American Oil Chemists’ Society, 1992, vol. 69, N 5, p. 488—91 (у співавт.); The positional and fatty selectivity of oat seed lipase in aqueous emulsions // Там само, N 10, p. 978—81 (у співавт.); A novel technique for the preparation of secondary fatty amides II: The preparation of ricinoleamide from castor oil // Там само, 1993, vol. 70, N 7, p. 727—29 (у співавт.); A novel technique for the preparation of secondary fatty amides. III. Alkanolamides, diamides and aralkylamides // Там само, 1994, vol. 71, N 8, p. 863—66 (у співавт.); Нарис історії Української студентської громади та українських поселень в Еспанії: 1946—1996. Філадельфія; Мадрид, 1997, 196 с. (у співавт.).

Літ.: Бучинський Д. Українці в Еспанії // Українці у вільному світі: Ювілейна книга Укр. нар. союзу з нагоди 60-річчя / Ред. Л. Мишуга, А. Драган. Джерсі-Сіті, [1954], с. 258; Тарнавський О. Брат — братові: книга про ЗУАДК. Філадельфія, 1971, с. 210, 213, 218; Остап’як М. Огляд праць осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Філядельфії за 15 років існування. Філадельфія, 1973, с. 24; Bilyk Alexander // Ukrainians in North America / Ed. D. M. Shtogryn. Champaign (IL), 1975, р. 22; Бюлетень Наукового Товариства ім. Шевченка в ЗСА. [Н.-Й.], 1977, ч. 17, с. 89; Верига В. Під сонцем Італії: вояки дивізії „Галичина“ — першої української дивізії Української Національної Армії в Бритійському таборі полонених „5Ц“ у Беллярії, Італія, червень—жовтень 1945. Торонто; Н.-Й.; Париж; Сідней, 1984 („Бібліотека українознавства НТШ“, т. 50), с. 124, 127; [б. а.] // Рогатинська земля: Зб. історично-мемуарних, етнограф. і побутових мат-лів / Гол. ред. У. Любович. Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1989, т. 1 („Український архів НТШ“, т. L), с. 863; Skalchuk I. United Ukrainian American relief committee: tasks and performance // The Ukrainian Heritage in America / Eds. W. Dushnyck, N. L. Fr.-Chirovsky. N. Y., 1991, p. 484—85; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 68; Львів; Н.­Й.; Торонто, 2001, ч. 92, с. 188; Мороз О. Модерна нація: українець у часі і просторі. Львів, 2001, с. 60; Романко С. Вітаємо д-ра Олександра Білика з його 80-річчям // Вісті комбатанта, 2002, ч. І, с. 74—76; Романюк М. Білик Олександр // Українська журналістика в іменах / Ред. М. М. Романюк. Львів, 2005, вип. 12, с. 32—33; Lushnycky A. Ukrainians of Greater Philadelphia. Charleston (SC), 2007, p. 110; Залізняк Б. Діалоги тривають: книга інтерв’ю. Львів, 2009, т. 2, с. 7; Д-р Олександер Білик — видатний хемік і громадський діяч // Свобода (Джерсі-Сіті), 2011 (27. 05), т. 118, ч. 21, с. 10, 19.

Юрій Ковалів

Покликання на статтю (IEEE)
Юрій Ковалів . "БІЛИК Олександр", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=311 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я