БІЛИНСЬКИЙ Борис - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІЛИНСЬКИЙ Борис

 Опубліковано: 2015

БІЛИНСЬКИЙ Борис (* 16. 07. 1933, м. Збараж Терноп. воєв.) — учений-медик, лікар-онколог. Д. чл. НТШ (з 1992).

Н. в родині лікаря Т. Білинського і С. Білинської (з Кордубів). 1950 закінчив Львів. серед. школу № 8, 1956 — лікувальний ф-т Львів. держ. мед. ін-ту. У 1956—58 працював лікарем-хірургом і лікарем-онкологом в Борислав. міській лікарні. 1957 пройшов спеціалізацію з онкології в Київ. рентген-радіологічному і онкологічному ін-ті. 1958—59 — зав. хірургічним від-ням у м. Городку Львів. обл.; 1959—63 — ординатор I хірургічного від-ня Львів. обл. клінічної лікарні. 1963 захистив канд. дис. на тему „Імплантаційні рецидиви раку молочної залози і їх зв’язок з раковими клітинами в рані при мастопатії“. 1963—66 — мол., а згодом ст. наук. співробіт. Львів. НДІ гематології і переливання крови. 1963 пройшов цикл удосконалення з торакальної хірургії в Києві у проф. М. Амосова. Від 1966 до сьогодні працює у Львів. нац. мед. ун-ті ім. Данила Галицького. 1972 захистив докт. дис. на тему „Функціональний стан печінки в динаміці опікової хвороби“. 1979 Б. Б. отримав учене звання проф. 1980 призначений на посаду проректора з лікувальної роботи. 1989 обраний депутатом Львів. обл. ради першого дем. скликання. 1991 обійняв посаду проректора з наук. роботи ЛДМІ.

Від 17. 12. 1993 — д. чл. АН Вищої школи України; 31. 12. 1993 — д. чл. Нью-Йоркської АН. 2003 обраний почес. чл. Українського лікарського товариства у Львові.

30. 05. 1994 Б. Б. надано почес. звання Заслуженого діяча науки і техніки України. 08. 11. 1999 нагороджено відзнакою Президента України — орденом „За заслуги“ III ступеня. 13. 12. 2002 удостоєний премії президії АН ВШУ за підручник „Онкологія“ (3-є вид.). 16. 07. 2003 Б. Б. надано звання почес. проф. ін­ту експерим. патології, онкології і радіології НАН України, 16. 11. 2006 — почес. звання засл. проф. ЛНМУ ім. Д. Галицького. 2008 нагороджено УЛТ пам’ятною медаллю ім. Є. Озаркевича, 2009 Львів. облрада та держадміністрація нагородили Б. Б. пам’ятною медаллю ім. С. Бандери.

Осн. наук. зацікав.— ракові клітини у крові, проблеми опіків і трансфузійної терапії, імунологія пухлин, проблеми хірургії, хеміотерапії і гормонотерапії раку, проблеми раку молочної залози, щитоподібної залози, абдомінальної хірургії. 1994 читав лекції в Австрії як професор-гість, у лип. 2001 — лекції з проблем Чорнобиля в Ін­ті раку в Лондоні.

Б. Б.— один із організаторів відродження НТШ в Україні (1989), багаторічний голова Контрольно-ревізійної комісії Т-ва, чл. редколегій різних мед. видань, які виходять в НТШ в Україні, учасник багатьох науково-організаційних заходів, що проводить Т-во. 15. 12. 1992 на пропозицію Лікарської комісії НТШ обраний д. чл. НТШ.

Пр.: Клиническая онкология (Практикум). Львів, 1950, 180 с. (у співавт.); Имплантационные рецидивы рака молочной железы и их связь с раковыми клетками в ране при мастэктомии / Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. Львов, 1963, 19 с.; Функциональное состояние печени в динамике ожоговой болезни / Автореф. дисс. ... д-ра мед. наук. Львов, 1972, 30 с.; Опыт иммунологического мониторинга при лечении онкологических больных // Иммунология опухолей / Под ред. В. Городиловой и А. Муцениеце. Рига, 1982; Профилактика и терапия гемотрансфузионных реакций и осложнений. Баку, 1983, 181 с. (у співавт.); Индивидуализация медикаментозного лечения онкологических больных. К., 1985, 158 с. (у співавт.); Иммунология и иммунотерапия опухолей молочной железы. К., 1990, 174 с. (у співавт.); Иммунологические механизмы естественной противоопухолевой резистентности. К., 1991, 246 с. (у співавт.); Онкологія (підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації). Львів, 1992, 288 с. (у співавт.); Сучасна діагностика захворювань щитовидної залози. Львів; Відень, 1995, 112 с. (у співавт.); Бібліографічний вказівник наукових робіт працівників кафедри онкології та медичної радіології (1986—1996 рр.). Львів, 1996, т. 2, 47 с. (у співавт.); Методи променевої діагностики захворювань щитовидної залози (методичні рекомендації). Львів, 1996, 29 с. (у співавт.); Ад’ювантна хіміотерапія раку грудної залози // Аста-Медика Україна. Львів, 1997, 65 с. (у співавт.); Онкологія. Вид. 2-ге доповнене і перероблене. Львів, 1998, 270 с. (у співавт.); Справочник по онкологии / Под ред. С. А. Шалимова, Ю. А. Гриневича, Д. В. Мясоедова. К., 2000, 358 с. (у співавт.); Довідник онколога. Вид. 2-ге доповнене і перероблене. Львів, 2001, 127 с. (у співавт.); Сучасні проблеми медикаментозної терапії раку грудної залози. Львів 2001, 156 с. (у співавт.); Діагностика, лікування, спостереження та реабілітація хворих на рак щитовидної залози. Львів; Відень, 2005, 48 с. (у співавт.); Проблеми і досягнення теоретичної і клінічної онкології (стратегія і тактика). Актова промова з нагоди річниці Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 1784—2007. Львів, 2007, 19 с.; Причинки до роздумів над виникненням раку (Погляд на деякі сучасні проблеми та досягнення у вивченні канцерогенезу) // Вісник НТШ. Львів, 2012, ч. 47, с. 42—44.

Літ.: Men of Achievement. Cambridge, England, 1984. t. 10, p.105; Хроніка НТШ. Львів, 1992, ч. 84, с. 49; [б. а.] Один з будівничих української науки (з нагоди 60-річчя від дня народження проф. Бориса Білинського) // Свобода (Н.-Й.), 1993, 14 лип., № 4, с. 132; Білинський Борис Тарасович (до 60-річчя з дня народження) // Клінічна хірургія, 1993, № 7—8, с. 77—78; Дещо про родину Білинських у Збаражі // Галицька брама (Львів), 1995, груд., № 9, с. 5; Історія села Кульчиці і роду Драгосасів. Дрогобич, 1995, с. 290; Академіки Академії наук вищої школи України. Біографічний словник. К., 1997, с. 33; Хто є хто в охороні здоров’я і медицині України. Біографічний словник. К., 1997, с. 23; Хто є хто в Україні. Біографічний словник. К., 1997, с. 27; Борис Тарасович Білинський // Український радіологічний журнал, 1998, т. 6, № 2, с. 246; Служинська З. Рід Білинських. Львів, 1998; Імена України. К., 1999, с. 38; Who’s Who in the Wold, 1999; Marquis Who’s Who. N 7; Bilynskyi B. T. On 70th // Experimental oncology, 2003, vol. 25, р. 316—17; Віват, професоре. 70 річниці академіка Бориса присвячено // Народне здоров’я, 2003, груд.; Найвище звання — лікар-хірург (до 70-ліття професора Б. Білинського) // Аlmа mater, 2003, № 12 (177); Борис Білинський: Шлях до вершини // Acta Medіса Leopoliensia, 2008, т. XIV, № 4, с. 129—30; Борис Тарасович Білинський (до 75-річчя від дня народження). Біобібліографія / Відп. ред. Я. В. Шпарик. Львів, 2008, 317 с.; Кравець А. Борис Білинський — штрихи до ювілейного портрета з нагоди 75-річчя // Народне здоров’я, 2008, серп.—верес.; Шпарик Я. Борис Білинський (до 75-річного ювілею) // Вісник НТШ. Львів, 2008, ч. 40, с. 47—48; Б. Т. Білинський — настав час переходити на нову модель медицини // Мир здоровья, 2009, № 3 (213), с. 5—7.

Ярослав Шпарик

Покликання на статтю (IEEE)
Ярослав Шпарик . "БІЛИНСЬКИЙ Борис", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=313 [дата звернення: 27.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я