БІОЛОГІЧНО-МЕДИЧНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім.ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІОЛОГІЧНО-МЕДИЧНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім.ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ

 Опубліковано: 2015

БІОЛОГІЧНО-МЕДИЧНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ — комісія при Математично-природописно-лікарській секції НТШ А, завданням якої було здійснювати наук. дослідження у галузі агрономії, біології (біохемії, ботаніки, екології, зоології), ветеринарії та медицини (акушерства, терапії, психіатрії) тощо.

Комісію створено після жовт. 1953, коли перенесено з Європи у США (Нью-Йорк) управи МПЛС (ін. наз.— Природничо-лікарська комісія). Діяла від груд. 1953 до берез. 1963: загалом відбулося 8 засідань, які проводилися в рамках конференцій МПЛС НТШ А під час заг. наук. з’їз-дів НТШ А у Нью-Йорку (у період між з’їздами засідання Б.­м. к. не скликалися). Співголовами Б.-м. к. на окр. засіданнях були О. Архімович і О. АрхімовичЛ. Зафійовська (біологи) та М. Міщенко і Р. Осінчук (медики).

До складу Б.-м. к. у різні роки входили: чл. та д. чл. НТШ А — О. Архімович (ботанік-агроном), Л. Зафійовська (ботанік-цитолог), С. Крашенінников (біолог-протозоолог), М. Міщенко (психіатр), Н. Осадча­Яната (ботанік), Р. Осінчук (терапевт), І. Розгін (біолог-ветеринар) та Ф. Украдига (біохемік); д. чл. НТШ К — В. Лазорко (ентомолог), Л. ЗафійовськаЮ. Русов (іхтіолог) та І. Чинченко (біолог, США, згодом — Канада); д. чл. НТШ — Т. Великохатько (іхтіолог, Бразилія); д. чл. НТШ Є — П. Зелений (агроном-зоотехнік, Бельгія) та П. Шумовський (ветеринар, Франція); чл. НТШ Н. Король (агроном) і Р. Лисяк (лікар) та В. Розгін (біолог). Окрім того, в окр. засіданнях Б.-м. к. брали участь: д. чл. НТШ Б. Гординський (терапевт), С.­В. Городецький (агроном) та С. Парфанович (гінекоМ. Міщенколог), агрономи М. Боровський та І. Громик, М. Диміцький (хемік), М. Лабунька (історик), В. Плющ (лікар) (усі — майбут. д. чл. НТШ), чл. НТШ О. Корнилев, В. Приходько, а також науковці К. Архімович, Б. Ваврищук і Г. Гордієнко.

На 1-му засіданні (конференції) Б.-м. к. (28. 12. 1953, в рамках Заг. наук. з’їзду НТШ А, присвяченого 80-літтю НТШ і 35-літтю ВУАН) виголошено такі доповіді: „Історія селекції цукрового буряка на Україні“ (О. Архімович), „Методи підвищення врожайності цукрового буряка“ (С.­В. Городецький), „Вивчення народної медицини на Україні“ (Н. Осадча-Яната), „Зернові бобові культури в Західній Україні“ (І. Громик), „Мікрогамети у Viola tricolor“ (Л. Зафійовська), „Україніка в ботаніці“ (М. Боровський), „Про високий тиск крові (погляди сучасної медицини на патогенез і патологію гіпертонії)“ (Р. Осінчук), „Нові покази для гістеректомії“ (С. Парфанович), „Експериментальний невроз у тварин з поля абстрактних ознак“ (М. Міщенко), „Нова теорія функції нирок“ (Ф. Украдига), „Матеріали про резистентність організмів тварин до пістряка“ (В. Розгін, І. Розгін), „Роль соціально-економічного фактора в еволюції захворювань сільськогосподарських тварин в Україні“ (І. Розгін), „Генетика в СРСР за останні два десятиліття“ (Н. Король), „Смертність тварин на шляхах Мічигану“ (В. Приходько), „Нові види томатів“ (К. Архімович) і „Українська пшениця в Америці“ (Г. Гордієнко).

Доповіді на 2-му засіданні (конференції) Б.-м. к. (25. 12. 1954): „Зернові культури в Україні“ (О. Архімович), „Війчасті клітини шлунку оленя свиноподібного (Cervus porcinus)“ (С. Крашенінников), „Вплив ядра на утворення целюлозних мембран у рослин“ (Л. Зафійовська), „Перелік жуків Coleoptera, зібраних М. Рубцовим в Євпаторії (Україна, Кримська область)“ (В. Лазорко), „Два види осетера Acipenser fulvescens rafinesque у північній частині провінції Квебек“ (Ю. Русов), „Нові методи лікування ревматичних захворювань“ (Р. Осінчук), „Західний конячий енцефаліт в Північній Дакоті“ (Б. Гординський), „Експериментальний невроз при руховій активності“ (М. Міщенко), „Про застосування цитотоксичної антиретикуло-ендотеліальної сироватки в онкології“ (В. Розгін, І. Розгін), „Про вплив аленолової кислоти на залози тварин“ (П. Шумовський) і „Природні будівельні матеріали Р. ОсінчукУкраїни“ (О. Корнилев). Окрім того, до програми засідання було включено й доповідь „Охорона степових цілин на землях Західної України“ д. чл. НТШ В. Бриґідера (посмертно).

Доповіді на 3-му засіданні (конференції) Б.-м. к. (28. 04. 1956): „Клімат у південно-східній Україні“ (І. Чинченко), „Коропи у Бразилії“ (Ф. Великохатько), „Дослідження морфології і поділу Balan- tidium Coli і Balantidium морських свиН. Осадча­Янатанок“ (С. Крашенінников), „Ріст і регенерація протоплазми“ (Л. Зафійовська), „Багатоформна ексудативна еритема“ (Р. Лисяк), „A. P. F., вітамін В-12 і антибіотики та їхнє значення у розведенні сільськогосподарських тварин“ (П. Зелений) і „Залежність біологічної якості сперми від процентної частки електрофоретичних білків у спермоплазмі“ (П. Шумовський).

Доповіді на 4-му засіданні (конференції) Б.-м. к. (25. 05. 1957): „СеС. Крашенінниковлекція зернових культур на Україні“ (О. Архімович), „Пухлина жовтого судака (Stizostedion vitreum vitreum)“ (Ю. Русов) і „Лікування хініном herpes vulgaris“ (Р. Лисяк).

Доповіді на 5-му засіданні (конференції) Б.-м. к. (24. 05. 1958): „Проблема виробництва зерна і врожайність збіжжя на Україні“ (О. Архімович), „Дослідження in vivo мікрогамет вищих рослин“ (Л. Зафійовська), „Гігантські форми Balantidium Coli і Balantidium Caviae“ (С. Крашенін-ников), „Озерний осетер (Acipenser fulvescens rafinesque)“ (Ю. Русов) і „Сучасний стан розвитку природничих наук на Україні“ (І. Розгін).

Доповіді на 6-му засіданні (конференції) Б.-м. к. (04. 07. 1959): „Сполуки арсену як фактори росту тварин“ (П. Зелений), „Роль України в сільському господарстві СРСР“ (О. Архімович), „Лікарські трави, що використовуються в народній медицині України“ (Н. Осадча-Яната) та „Захворювання і аномалії розвитку канадського осетра“ (Ю. Русов).

Доповіді на 7-му засіданні (конференції) Б.-м. к. (10. 09. 1961, в рамках Наук. з’їзду НТШ А до 100-ліття від смерти Т. Шевченка): „Вплив рН води на життєдіяльність риб“ (Ф. Великохатько), „Проблеми виробництва зерна і зернові культури на Україні після Другої світової війни“ (О. Архімович), „Соціальні та психологічні аспекти розведення тварин на Україні і в США“ (І. Розгін, Б. Ваврищук), „Фізіологія сполучної тканини організму у світлі вчення Богомольця“ (І. Розгін, В. Розгін), „Т. зв. Вірджинські острови та їхнє сільськогосподарське значення“ (Н. Король), „Стан здоров’я населення західної України після приєднання її до Австрії“ (Р. Осінчук), „Стан гіпнозу і сон як прояви процесів нервового напруження“ (М. Міщенко), „Нова гіпотеза про рух рідин в організмі людини і тварин“ (Ф. Украдига), „Лікування простого герпесу хініном“ та „Роль йоду, зв’язаного з білками, при ідіопатичній багатоформній еритемі“ (Р. Лисяк), „Медична наука на Україні в часи Т. Шевченка“ (В. Плющ), „Микола Судзиловський — перший лікар з України у США“ (М. Лабунька) і „Останні досягнення у дослідженні тютюну і проблема раку та куріння“ (М. Диміцький).

Доповіді на 8-му засіданні (конференції) Б.-м. к. (09. 03. 1963, в рамках Наук. з’їзду НТШ А, присвяченого 90-літтю НТШ): „Організація рибного господарства на Україні у водосховищах на Дніпрі, Доні, Бузі та Дністрі“ (Ф. Великохатько), „Зміни шерсті у кролів під впливом трансфузії крові“ (І. Чинченко), „Синтез „сечі“ з крові людини і тварин“ та „Екскреція сульфатів нирками“ (Ф. Украдига), „Кінетин як стимулятор поділу клітин“ (Л. Зафійовська), „Основні принципи і правила організації складних І. Розгінформ вищої нервової діяльності в людини і тварин“ та „Післяреволюційний розвиток природничих наук на Україні“ (М. Міщенко), „Фауна жуків Лисої гори (Поділля, Україна)“ (В. Лазорко) і „Дослідження скоротливих вакуоль Balantidium Caviae і Balantidium Coli“ (С. Крашенінников).

Наук. праці чл. Б.-м. к. публ. англ. мовою (окр.— нім., франц. та укр. мовами) у збірниках МПЛС п. н. „Proceedings of the Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine, Shevchenko Scientific Society“ („Матеріали МПЛС НТШ“), в яких друк. також статті чл. Математично-фізичної та Хемічної комісій МПЛС НТШ А. За період 1953—63 у Нью-Йорку видано 6 томів „Proceedings...“: т. I (1953), т. II (1954), т. III (1955), т. IV (1956—58), т. V (1959—61) і т. VI (1962—64).

До них увійшли такі ст. чл. Б.-м. к.: „Observations on the division of eudiplodinium neglectum Dogiel (1925)“ (С. Крашенінников), „Die Koleopterologische Fauna des Berges „Jaice Perehinske“ und der Umgebung“ (В. Лазорко), „On the male gametophyte in the family of Iridaceae“ (Л. Зафійовська), „The psychiatric aspect of heart disease“ (M. Mіщенко), „Stimulation of antibody production in animals“ (В. Розгін, І. Розгін), „Action de l’hyaluronidase sur l’oeuf f?cond?“ (П. Шумовський), „The skin glands of the Opisthobranchia Mollusca“ (В. Бригідер), „Ciliates from the stomach of hog deer (Cervus porcinus)“ (С. Крашенінников), „Experimental neurosis in motor activity“ (М. Міщенко), „On the application of cytotoxic antireticulo-endothelial serum in oncology“ (В. Розгін, І. Розгін), „On the form and structure of male gametes“ (Л. Зафійовська), „Exophtalmie chez les produits issus de femelles ayant inger?, pendant la gestation, de la caseine iod?e“ (П. Шумовський), „List of the Coleoptera taken by Mr. Rubtzow in Eupatoria (Ukraine, prov. Crimea)“ (В. Лазорко), „Deux formes d’acipenser fulvescens Rafinesque dans le nord de la province de Qu?bec“ (Ю. Русов), „Development of seasonal races of fish and their significance for fish production in a reservoir“ (Ф. Великохатько), „Western equine encephalitis in North Dakota“ (Б.-З. Гординський), „The end of cotton cultivation in Ukraine“ (О. Архімович), „Eiwei? und Harnstoff“ (П. Зелений), „The carp in Brazil“ (Ф. Великохатько), „A tumor in a Yellow Walleye — Stizostedion vitreum vitreum (Mitchill)“ (Ю. Русов), „New theory of renal function“ та „On the problem of renal function. I. Applicability of the Boyle-Van’t Hoff law to kidney“ (Ф. Украдига), „Erythema exudativum multiforme“ (Р. Лисяк), „Plasma s?minal et pouvoir f?condant du sperme“ (П. Шумовський), „The problem of grain production and grain crops in the Ukraine after World War II“ (О. Архімович), „On the problem of renal function. II.“ та „A new hypothesis of fluid movement in man and animal“ (Ф. Украдига), „Analytic and synthetic functions of the brain as basis of character of man“ (М. Міщенко), „On the problem of renal function. III. The renal elimination of inorganic sulphate in man“ та „On the problem of renal function. IV. The excretion of creatinine by the kidney“ (Ф. Украдига), „Treatment of Herpes simplex with quinine“ (Р. Лисяк), „Фавна жуків Лисої Гори й околиці в Золочівському районі (Поділля)“ (В. Лазорко) і „Influence of hydrogen ion concentration on fishes“ (Ф. Великохатько).

Б.-м. к. припинила свою роботу 1963, а її чл. продовжили наук. діяльність і надалі виступали зі своїми дослідженнями під час наук. з’їздів НТШ А та НТШ К.

Літ.: Procеedings of the Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine, Shevchenko Scientific Society. N. Y., 1953, vol. I (XXIX), [p. 3]; 1954, vol. II (XXX), p. 3; 1955, vol. III (XXXI), p. 3; 1956—58, vol. IV (XXXII), p. 3; 1959—61, vol. V (XXXIII), p. 3; 1962—64, vol. VI (XXXIV), p. 3; Хроніка НТШ. Париж; Н.-Й.; Торонто; Сидней, 1954, ч. 77, с. 36; 1963, ч. 79, с. 25; 1966, ч. 80, с. 33—36; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 177—78; Andrushkiw J. W. Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine for the years 1953—1963 // Procеedings of the Section of Mathematics, Natural Sciences and Medicine, Shevchenko Scientific Society. N. Y., 1962—64, vol. VI (XXXIV), p. 11—17; [б. а.] Наукове Т-во ім. Шевченка в ЗДА // Свобода (Джерсі Ситі; Н.­Й.), 1963, 6 берез., рік LXX, ч. 42, с. 3; Осінчук Р. Наукове Товариство імені Шевченка та українські лікарі // Матеріали до історії української медицини / За ред. В. Плюща. Н.-Й.; Мюнхен, 1975, т. 1, с. 242—45; Бюлетень Наукового Товариства ім. Шевченка в ЗСА. [Н.­Й.], 1977, ч. 17, с. 47; Procеedings of the Section of Chemistry, Biology and Medicine, Shevchenko Scientific Society. N. Y.; Paris; Sydney; Toronto, 1980, vol. VIII, p. 4.

Юрій Ковалів

Покликання на статтю (IEEE)
Юрій Ковалів . "БІОЛОГІЧНО-МЕДИЧНА КОМІСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім.ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=329 [дата звернення: 27.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я