БІРЮК Микола - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БІРЮК Микола

 Опубліковано: 2015

БІРЮК Микола (* 23. 02. 1937, с. Кам’яне Лебедин. р-ну Харків. обл. (нині — Сумської обл.) — фізик, громад. діяч. Голова осередку НТШ у Воронежі. Чл. НТШ (з 1999).

1955—60 навч. на радіотех. ф-ті Харків. політех. ін-ту. 1960—64 — інженер військ. част. у Воронежі (РФ); 1964—67 — асистент каф. радіотехніки і радіотех. вимірів Львів. політех. ін-ту. З 1968 працює у Воронезькому ун-ті (того ж року захистив канд. дис.): спочатку — на каф. електроніки, потім — експерим. фізики. З 1970 — доц., з 1996 — д­р фізико-матем. наук, з 1999 — проф. Воронезького ун-ту.

Осн. наук. зацікав.— „лінійні радіофізичні коливальні системи зі змінними в часі параметрами“ (основа для розробки системат. теорії нелінійних радіокіл), а також параметричні радіокола зі зосередженими параметрами та резонансні явища. Співавтор винаходу „Спосіб вимірю вання ємкості із втратами“ (Бірюк М. Д., Юргелас В. В., Воронезький держ. ун-т, 1999 р., патент РФ № 2137146, 6 G 01 R 27/26).

Голова воронезького укр. т-ва „Перевесло“ (осн. мета діяльности — відродження укр. культури в середовищі воронезьких українців), автор історично-етнограф. публікацій „Українська Подонь“ та „Український етнос Воронезького краю“. У 1995 виступав на конференції „Экология, нравственность, здоровье“ (м. Воронеж, 20—21. 12. 1995) з доповіддю „Проблеми нормалізації добросусідських відносин Воронезької області з Україною“.

З 1999 — чл. НТШ в Україні (Комісія фізики математично-фізич. секції Донецького осередку (віділення) НТШ). З 2000 — голова Воронезького осередку НТШ.

Пр.: Исследование устойчивости транзисторных усилителей прямым методом Ляпунова // Радиотехника и электроника, 1982, т. 27, № 4, с. 761—63; Качественный анализ свободных колебаний в квазигармоническом резонансном контуре // Там само, № 9, с. 1838—40; Условия возбуждения транзисторного автогенератора с учетом междуэлектронных емкостей и проводимостей. Воронеж, 1982, 11 с.; Автогенераторы почти периодических колебаний // Радиотехника и электроника, 1985, т. 30, № 8, с. 1025—27; Баланс энергии в обобщенном колебательном контуре // Известия вузов. Радиотехника, 1985, т. 28, № 5, с. 82—83; Геометрический смысл резонанса линейного контура с периодическими параметрами // Известия вузов. Радиоэлектроника, 1985, т. 28, № 1, с. 48—53; Преобразование мощности и нелинейной реактивности с явной зависимостью от времени по периодическому закону // Известия вузов. Радиофизика, 1985, т. 28, № 5, с. 665—68; Анализ искажений в параметрических усилителях // Радиотехника и электроника, 1987, № 4, с. 797—807; Качественный анализ условия устойчивости высокочастотных радиоцепей с биполярными транзисторами // Там само, № 5, с. 1012—18; Резонанс линейного контура с периодическими параметрами в случае, когда уравнения собственных колебаний находятся в области неустойчивости // Известия вузов. Радиоэлектроника, 1987, т. 30, № 3, с. 93—95; Резонансы первой и второй степени линейного колебательного контура с периодическими параметрами // Там само, № 1, с. 95—96; Анализ колебаний в нелинейном контуре методом комплексных амплитуд // Электричество, 1988, № 8, с. 46—51; Энергетические свойства линейных периодических реактивных сопротивлений // Электричество, 1989, № 11, с. 46—50; Качественный анализ электрических цепей с помощью индикаторных матриц. Воронеж, 1989, 24 с.; Резонанс по Горелику и структурно-сигнальные параметрические фильтры. Воронеж, 1989, 33 с. (у співавт.); Анализ в линейном приближении спектра выходного сигнала параметрического усилителя // Известия вузов. Радиоэлектроника, 1990, № 3, с. 21—25; Анализ устойчивости полупроводниковых радиосистем СВЧ // Там само, 1991, т. 34, № 5, с. 55—60; Анализ устойчивости к параметрическому возбуждению мощных транзисторных ключевых генераторов // Там само, № 8, с. 87—89 (у співавт.); Преобразование активной мощности линейной периодически изменяющейся во времени емкостью // Электричество, 1991, № 2, с. 63—65 (у співавт.); Явление резонанса в структурно-сигнальных параметрических фильтрах // Известия вузов. Радиоэлектроника, 1991, т. 34, № 3, с. 24—27 (у співавт.); Анализ нелинейных радиоцепей интерациями на основе метода комплексных амплитуд // Радиотехника и электроника, 1993, т. 38, вып. 3, с. 481—86; Колебательный контур в электрорадиоизмерениях // Известия вузов. Радиоэлектроника, 1997, № 3—4, с. 151—52; Свободный процесс в параметрическом контуре // Там само, 1999, т. 42, № 5, с. 34—41; Резонанс первой степени параметрического контура // Вестник Воронежского университета (серия: Физика, математика), 2001, № 1, с. 5—10; Сім’я Комарових у Воронезькій губернії, її внесок в українську культуру // Фольклор, література та мистецтво Сходу України в системі етнокультурних вимірів. Зб. наук. праць. Луганськ, 2006, вип. IV, с. 5—9; Проблема устойчивости параметрической системы двух связанных контуров с внешнекондуктивной связью // Известия вузов. Радиоэлектроника, 2008, т. 51, № 8, с. 32—39.

Літ.: Білецький В. Діяльність Донецького відділення НТШ у 2005 році // Донецький вісник НТШ (Філософія. Культура. Політика. Педагогіка). Донецьк, 2006, т. 13, с. 20; Хроніка НТШ. Львів; Н.-Й., 2007, ч. 97, с. 201; Кто есть кто: профессора/доктора наук Воронежского государственного университета / Под ред. А. М. Ховив. Воронеж, 2008, с. 160.

Юрій Ковалів

Покликання на статтю (IEEE)
Юрій Ковалів . "БІРЮК Микола", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=332 [дата звернення: 25.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я