БОГАТЮК Микола-Юрій - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОГАТЮК Микола-Юрій

 Опубліковано: 2015

БОГАТЮК Микола-Юрій (Bohatiuk Nicholas Jurij) (* 02. 01. 1926, м. Тернопіль — † 22. 01. 2007, м. Вілмінгтон, шт. Делавер, США) — економіст, політолог, громад. діяч. Д. чл. НТШ Америки (з 1978).

Серед. освіту здобув у Терноп. г-зії (1944). 1945—46 навч. у Грацькому ун­ті (Австрія), а 1946—49 — на екон. ф-ті Мюнхен. ун­ту ім. Л. Максиміліана (Німеччина), де здобув ступінь маґістра. Згодом навч. на ф-ті держ. та екон. наук Українського вільного університету в Мюнхені, де здобув наук. ступені маґістра (29. 03. 1951), д-ра в галузі економіки (02. 09. 1951, наук. тема „Співдія та співвирішування робітництва в господарстві“) та габіліт. д-ра політ. наук (12. 02. 1954: тема — „Генеза й основи австрійського водного права“).

1955—59 — спеціалізація на ф-ті сх.європ. досліджень Нью-Йорк. ун-ту (США). 1962—97 — багаторічний викладач (з 1971) економіки в коледжі Ле-Мойн (м. Сиракузи, шт. Н.-Й.). Окрім того, як професор-гість читав курси лекцій в ун­ті шт. Вірджинія (США), у Львів. ін-ті менеджменту та в Українському католицькому університеті (м. Рим).

З 1976 працював в УВУ (ф-т права та суспільно-екон. наук/ф-т держ. та екон. наук) на викладацькій і адмін. посадах: професор-гість політ. економії (1976—78), звич. проф. (1979—97), проф.-емерит (1998—2005). Обіймав посади декана (1990—92) та продекана (1992—93) ф-ту права і суспільно-екон. наук УВУ.

Осн. наук. зацікав.— економіка України ХІХ—ХХ ст. Автор низки публікацій, організатор та учасник багатьох наук. конференцій з економіки. Зокрема, відомий його цикл лекцій, прочитаних в Укр. наук. ін-ті Гарвард. ун­ту (HURI), США: „Русифікація України в останні роки“ (1976), „Економіка України та русифікація“ (1977), „Концепція української економіки і національна незалежність“ (1980), „Україна в економічній системі Східної Європи“ (1981) та „Економічний розвиток і регіональна спеціалізація в радянській Україні“ (1982). Організатор ІІІ Наук. з’їзду Постійної конференції укр. студій при HURI (02—04. 06. 1978). 1981 доповідав на 11-й Міжнар. атлант. конференції з економіки (Лондон, 14—21. 08. 1981) на тему „Інтеграція України в Раду з економічної взаємодопомоги“, а 1983 — на 15-й Міжнар. атлант. конфе ренції зі заг. економіки та економіки охорони здоров’я (Париж, 11—19. 03. 1983) на тему „Російський колоніалізм в Україні“.

Акт. громад. діяч, чл. та голова низки укр. сусп. орг-цій у США: віце-президент і чл. виконавчої управи Дорадчої академ. ради HURI, засн. і президент Постійної конференції укр. студій HURI (1975—83); гол. ред. журн. „Фенікс“ (1964—70) та „Ukrainian Quarterly“ (1985—87), екон. коментатор укр. служби „Голосу Америки“ (1975—84); президент Сеньйорату Т­ва укр. студент. молоді ім. М. Міхновського, чл.-засн. і багаторічний секретар Укр. академ. і проф. т-ва у США, чл. виконавчої управи Орг-ції із захисту чотирьох свобод в Україні та вишкільної ради СУМ, голова відділу Укр. конґрес. к-ту Америки в м. Сиракузах, чл. ОУН.

З берез. 1963 — чл. НТШ А, з 27. 10. 1978 — д. чл. НТШ А (від Секції історії України). 28. 12. 1968—23. 03. 1974 — чл. управи НТШ А, 23. 03. 1974—16. 04. 1977 — заст. голови НТШ А. 24. 11. 1973 доповідав на тему „Стан економічної науки в Совєтській Україні“ у секції історії України на Ювілейному наук. конґресі для відзначення 100-ліття НТШ (Нью-Йорк), 09. 10. 1976 проводив наук. сесію „Українці в Америці: перегляд останніх 200 років“ під егідою НТШ А, а 24. 11. 1978 виступав із доповіддю „НЕП та економічна думка в Україні“ на Ювілейному наук. конґресі НТШ, присвяченому 30­літтю НТШ у США та 60­літтю відновлення Укр. державности (Колумб. ун­т, Нью-Йорк). Автор наук. праць у „Записках НТШ“ (1976, т. CXCII) та ін. вид.

Пр.: [Рец. на:] Henderson W. O. The industrial revolution in Europe: Germany, France, Russia 1800—1914 (Chicago, 1961, 288 pp.) // Revue of Social Economy, 1963, vol. 21, N 1, p. 83—84; The Soviet Economy Fifty Years Later // Associated University Bureaus of Business and Economic Research, University of Oregon, 1969, vol. 19, N 8, p. 20—24; Економічна наука в сучасній Україні // Записки НТШ / За ред. М. Стахіва. Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1976, т. CXCII, с. 197—209; Кримська війна (1853—1856) та українська економіка // Науковий збірник УВУ на пошану проф. д-ра В. Янева. Мюнхен, 1983, т. 10, с. 924—41; Russian colonialism in Ukraine // Atlantic Economical Journal, 1983, vol. 11, N 3, p. 86—87; Russification and the economy of Ukraine // Jahrbuch der Ukrainekunde. Ausgabe der Arbeits- und F?rderungsgemeinschaft der Ukrainischen Wissenschaften e. V. / Hrsg. von H. Waskowycz. M?nchen, 1984, Bd. 21, S. 236—61; [Рец. на:] Rieber A. J. Merchants and entrepreneurs in imperial Russia (Chapel Hill, 1982, 464 pp.) // Journal of Ukrainian Studies, 1985, vol. 10, N 2, p. 113—15; The quest for freedom: the Ukrainian Emigration of World War II, 1941—1945 // Jahrbuch der Ukrainekunde. M?nchen, 1985, Bd. 22, S. 187—204; The Ukrainian emigrants of World War II: 1945—1954. Their life in the camp economy // The Ukrainian Quarterly, 1985, vol. 41, N 1—2, p. 5—34; Doctoral dissertations on topics related to Ukraine accepted by American, Canadian and British universities, 1934—1986 // Там само, 1986, vol. 42, N 3—4, p. 289—317; The economy of Kiev under foreign conquerors, 1941—1944. A socio-economic survey // Там само, p. 35—58; Устав Володимира Великого і суспільно-економічні зносини з церквою // Збірник праць Ювілейного наукового конґресу у 1000-ліття хрищення Руси-України. Мюнхен, 1989, с. 108—35; The economic aspects of camp life // The refugee experience: Ukrainian displaced persons after World War II / Ed.: W. W. Isajiw, Y. Boshyk, R. Senkus. Edmonton, 1992, p. 69—89.

Літ.: Хроніка НТШ. Торонто; Н.-Й.; Сидней; Париж, 1966, ч. 80, с. 9; Львів; Н.-Й.; Торонто; Париж; Сідней, 1996, ч. 81, с. 13, 32, 38, 42; Янів В. Студії та матеріяли до новішої української історії. Мюнхен, 1970, с. 83; News from the secretary’s desk // Forum for Social Economics, 1971, vol. 1, N 1, p. 29—34; Ювілейний науковий конґрес для відзначення століття НТШ (програма конґресу й абстракти доповідей). Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1973, с. 18, 41; Бюлетень НТШ в ЗСА. [Н.-Й.], 1977, ч. 17, с. 11—12, 20; [б. а.] Ювілейний науковий конґрес НТШ. [Програма] // Свобода (Джерсі Ситі; Н.-Й.), 1978, 18 жовт., рік LXXXV, ч. 225, с. 3; Bazarko I., Bilinsky I. The establishment and activities of the Ukrainian Congress Commitee of America // The Ukrainian Heritage in America / Eds: W. Dushnyck, N. L. Fr.-Chirovsky. N. Y., 1991, p. 25; Мороз М. Богатюк Микола // Тернопільський енциклопедичний словник. Тернопіль, 2004, т. 1, с. 148; [б. а.] In Memoriam (Nicholas G. Bohatiuk) // Ukrainian Quarterly, 2006, vol. 62, p. 398; Universitas Libera Ucrainensis: 1921—2006 / Упоряд. М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2006, с. 99—100, 155, 242.

Юрій Ковалів

Покликання на статтю (IEEE)
Юрій Ковалів . "БОГАТЮК Микола-Юрій", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=347 [дата звернення: 25.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я