АКАДЕМІЧНА ПОМІЧ - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
АКАДЕМІЧНА ПОМІЧ

„АКАДЕМІЧНА ПОМІЧ“ — укр. студент. т-во, яке діяло у Львові з 1902 спочатку як „Руська академічна поміч“, після 1921 — як „Українська академічна поміч“. 1906 і 1914 т-во спробувало змінити назву на „Українська (Українсько-руська) академічна поміч“, однак цього не дозволили Галицьке намісництво й Дирекція поліції, які вважали, що це заохотить студентів до акт. політ. діяльности. „А. п.“ допомагала укр. студентам як грошима, так ідармовими обідами, а також стипендіями на навчання у Галичині й за кордоном. Після зведення 1906 Академічного дому його здано в найм „А. п.“ за умовленою винагородою, а т-во мало винаймати кімнати поодиноким студентам, стягати з них чинші і т. ін. Проте цей захід виявився невигідним і був скасований. 11. 06. 1906 Виділ (президія) НТШ погодився взяти під свій нагляд майно „А. п.“ на випадок її ліквідації, але цього не сталося. Кер. органами були Заг. збори, а в період між ними — ухвали засідання президії (виділу). 1906 головою т-ва був О.Стеслович. 1907—08 до виділу (правління) входили В.Скрипчук (голова), А. Гоп’як, І. Ґонтарський, В. Зубрицький, Ф.Кондрацький, В. Левицький, Ю. Лещій, І.Мандюк, Г.Паламар, І. Сохацький, Б.Ставничий, З. Ткачук, І. Товарницький, В.Цмайло-Кульчицький, В.Чайківський, Т. Шурак. Контрольну комісію очолював М.Цеглинський. 1908 до виділу обрали додатково Я.Ганкевича, В.Гриніва, Б. Загайкевича, С.Зубрицького, Р.Кульчицького, С. Малецького, І.Мельницького, І.Пацлавського, В. Питлика, О.Рив’юка і Б. Чабака. Контрольну комісію очолив В.Кучер. Того ж року новим головою став Л.Шуст, якого 1910 замінив Б.Загайкевич, а 1913— Ф. Вишиваний. У листоп. 1917 головою т­ва обрали д-ра М.Чубатого, чл.виділу— І. Попеля (згодом— голова), А.Княжинського. Від листоп. 1918 до кін. 1920 „А.п.“ через воєнні події не діяла. Згодом ініціативна група на пропозицію М. Чубатого віднайшла і впорядкувала документацію „А.п.“ і на поч. 1921 відновила її діяльність. Головою т-ва обрали М. Матчака, чл. виділу — В.Гупала, Т.Парфановича, І.Полюгу, О.Саламанчука, В.Сташинського та ін.

„А. п.“ тісно співпрацювала із Укр. горожанським к-том, а також із НТШ у справі відновлення діяльности Академічного дому, зокрема організувала збірку коштів у його фонд. Упродовж 1921—24 т-во зазнавало репресій поліції через акт. участь у створенні й діяльності Українського таємного університету у Львові. Увсіх основоположних док-тах і статуті т-ва зазначалося, що в разі ліквідації його майном має опікуватися НТШ. З 1913 „А.п.“ була колект. звич. чл.НТШ. Печатка т­ва мала напис: „ТОВАРИСТВО „Руська Академічна Поміч“ у Львові“. У міжвоєнний період т-во діяло в приміщенні „ Академічної громади“ за адресою: вул. Рутовського (нині — Театральна), 22/1.

Арх. дж.:ДАЛО, ф.26, оп. 13, спр. 235, 237; оп. 14, спр. 149; ЛННБ України, від. рукоп., ф. 66 (О. Маковей), 119 (Товариство „Академічна громада“); ЦДІА України у Львові, ф. 766, оп.1, спр. 1—7; ф. 309, оп. 1, спр. 2787.

Літ.: Гнатюк В. Наукове товариство імені Шевченка у Львові. Мюнхен; Париж, 1984, с. 116; Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник. Львів; Перемишль, 2003, с. 255.

Іван Сварник

Стаття створена: 2015