БОГОСЛОВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОГОСЛОВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

 Опубліковано: 2015

БОГОСЛОВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО (З 1960 — УКРАЇНСЬКЕ БОГОСЛОВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО) — об’єднання укр. науковців-богословів та істориків церкви, створ. у Львові в 1922—23. Створення БНТ проголошено і схвалено на з’їзді проф. богослов’я гр.-катол. єпархій Галичини (Львів., Перемишль., Станіславів.), а також Крижевацької (Югославія), який відбувся 29—30. 09. 1922 у Львові. На з’їзді сформовано підгот. комісію для організації т­ва на чолі з ректором гр.-катол. духов. семінарії Т.-Т. Галущинським. 16. 12. 1923 відбулись установчі збори, на яких офіційно проголошено створення БНТ. Першим головою т-ва став Т.-Т. Галущинський, а з 1926 по 1945 т-во очолював Йосиф Сліпий. У БНТ працювали 4 секції: 1. Біблійна; 2. Філософсько-догматична; 3. Історично-правнича; 4. Практично-богослов. Наприкін. 1930-х рр. т­во налічувало 52 д. чл.

За 20 р. діяльности у Львові БНТ провело велику роботу, спрямовану на мобілізацію наявних на той час наук. сил для розвитку укр. богослов. науки. Засн. період. наук. журн. „Богословія“ (1923—42, 20 т.), а з 01. 08. 1933 в розпорядження БНТ перейшов науково-популяр. церк. часоп. „Нива“, який виходив у Львові з 1906 (1933—39, 7 річників). Окрім того, у той час т-во видало 45 окр. праць на богослов. тематику.

В організації БНТ значно допомогло НТШ. Чл. НТШ були як серед засн. БНТ (Т.-Т. Галущинський, Ю. Дзерович, А. Іщак, Г. Костельник, Й. Сліпий та ін.), так і серед д. чл. т­ва (М. Андрусяк, А. Андрухович, Я. Гординський, П. Ісаїв, М. Конрад, І. Крип’якевич, Я. Пастернак та ін.).

У зв’язку з арештом органами НКВС гр.-катол. єпископату (квіт. 1945) і забороною УГКЦ на рідних землях (берез. 1946) БНТ припинило своє існування.

Згодом БНТ відновлено в еміґрації згідно з рішенням Конференції укр. гр.-катол. єпископату, яка відбувалася в Римі 12—16. 10. 1959. Окр. постановою конференції створено Ініціативну раду на чолі з о. д-ром Афанасієм Великим, яка мала підгот. заг. збори й офіційно проголосити відновлення БНТ. Такі збори відбулися 4—5. 08. 1960 в Мюнхені при Українському вільному університеті. Було прийнято Статут (в новій редакції) та обрано Раду т­ва в такому складі: о. д-р А. Великий (голова), о. д-р І. Гриньох (заст. голови), о. д-р І. Хома (секретар), о. д-р І. Тилявський (скарбник). Відновлене т-во дістало наз. „Українське богословське наукове товариство“. Після звільнення митр. Й. Сліпого з ув’язнення і приїзду його до Рима (1963) осідок УБНТ переїхав із Мюнхена до Вічного Міста. Сам Й. Сліпий став його почес. головою.

Наук. робота відновленого т-ва зосереджувалась у трьох секціях: 1. Біблійній і богословсько-філос.; 2. Правничій і практично-богослов.; 3. Істор. та секції дослідження християн. Сходу. 1963 відновлено видання „Богословії“ (т. 21—24), яка до 1996 (по т. 60 включно) виходила в Римі. Тоді ж започатковано серію видань „Праці Українського богословського товариства“, що мають монограф. характер. Окрім вид. діяльности, БНТ широко практикувало і практикує організацію наук. конференцій та симпозіумів.

Як і в довоєнний період, у діяльності відновленого т-ва акт. роль відіграли вчені, тісно пов’язані з НТШ, багато з яких стали д. чл. УБНТ. Це, зокрема, А. Великий, О. Кульчицький, В. Лев, Г. Лужницький, І. Нагаєвський, І. Назарко, О. Оглоблин, І. Патрило, А. Пекар, Я. Рудницький, М. Соловій, М. Тершаковець, М. Чубатий, В. Янів та ін.

У жовт. 1997 осідок УБНТ перенесено до Львова. Його очолив єп. Л. Гузар. 11. 12. 2001 головою т-ва став М. Димид, а 17. 12. 2007 цю посаду обійняла А.­Є. Боднар, 2010 її переобрано на нову каденцію. Поступово виникли територіальні осередки УБНТ у більшій част. єпархій УГКЦ. 1998 до Львова перенесено б­ку й архів т-ва, а також видання щорічника „Богословія“ (від т. 61—62), ред. якого став Іван Гаваньо. Виходить серія монограф. праць на богослов. тематику. Як і раніше, робота УБНТ тісно поєднується з наук. діяльністю Українського католицького університету та НТШ.

Літ.: Богословське Наукове Товариство. Статути // Богословія, 1923, т. 1, кн. 3—4, с. 340—46; Скрутень Й. Конституючі збори Богословського Наукового Товариства // Там само, 1924, т. 2, кн. 1, с. 83—85; кн. 3—4, с. 255—346; Глинка Л. Десятиліття БНТ у Львові // Нива, 1933, р. 28, с. 219—27; Глинка Л., Чехович К. Богословське Наукове Товариство у Львові в першім десятиліттю свого існування (1923—1933). Львів, 1934, 92 с.; Сліпий Й. Богословське Наукове Товариство і його статути. Львів, 1934, 19 с.; Українське Богословське Наукове Товариство // Богословія. Рим, 1963, т. 21—24, с. 144—51; Українське Богословське Наукове Товариство // Там само, 1970, т. 34, с. 272—79; Янів В. Нарис історії Українського Богословського Наукового Товариства (з бібліографією видань) // Янів В. Студії та матеріяли до новішої української історії / Український Вільний Університет. Серія: Монографії, ч. 16. Мюнхен, 1970, с. 3—94; З хроніки УБНТ // Богословія, 1976, т. 40, с. 225—27; Паславський І. „Богословія“ знову у Львові // Київська Церква: Альманах християнської думки. К.; Львів, 1999, № 6, с. 134—36; Поглиблення богословської діяльності УБНТ // Богословія. Львів, 1999, т. 63, кн. 1/4, с. 195—98.

Іван Паславський

Покликання на статтю (IEEE)
Іван Паславський . "БОГОСЛОВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=356 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я