БОДАК Оксана - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОДАК Оксана

 Опубліковано: 2015

БОДАК Оксана (* 02. 05. 1942, м-ко Поморяни Золочів. пов. Терноп. воєв.— † 25. 10. 2005, м. Львів) — хемік. Чл. НТШ (з 1990).

1957 закінчила Поморян. серед. школу, 1964 — хемічний ф-т ЛДУ. Працювала спочатку лаборантом, ст. лаборантом (1964—65), асистентом (1965—75), згодом доц. (1975—80), ст. наук. співробіт. (1980—84), проф. (1984—89) та зав. каф. неорганічної хемії (1989—2005). У 1967—68 проходила наук. стажування у Вроцлавській політехніці та Ін-ті низьких температур і структурних досліджень під кер. президента ПАН акад. В. Тшебятовського. 1970 захистила канд. дис. на тему „Дослідження потрійних систем церій-(нікель, кобальт, залізо)-кремній та їх аналогів (фазові рівноваги, кристалічні структури і деякі фізичні властивості сполук)“. 1975 отримала звання доц.; читала заг. лекційні курси „Неорганічна хемія“, „Кристалохемія“ для студентів хемічного ф-ту та „Основи кристалографії“ для студентів фіз. ф­ту, а також спец. курси „Фізико-хемія твердого тіла і напівпровідників“ і „Електричні та магнітні властивості“ для студентів хемічного ф-ту, котрі спеціалізувалися на каф. неорганічної хемії. Б. О. приділяла велику увагу метод. роботі. З її участю підгот. й опубл. 20 навч. і метод. посібників для студентів хемічного та геолог. ф­тів, а також підручник з основ заг. хемії. 1984 захистила докт. дис. на тему „Взаємодія рідкісноземельних металів в потрійних системах“, того ж року їй надано звання проф. 1995—2005 — наук. кер. Львів. наук. кристалохемічної школи.

Осн. наук. зацікав. Б. О.— кристалохемічні закономірності, способи утворення кристалічної структури інтерметалічних сполук рідкісноземельних елементів, діаграми фазових рівноваг, фіз. властивостей інтерметалідів. Б. О. зробила низку узагальнень і на основі систематики структурних типів інтерметалічних сполук П. Крип’якевича запропонувала систематику взаємозв’язків між структурними типами, яка набула широкого розвитку та застосування в працях багатьох науковців.

Б. О. відзначено Держ. премією УРСР в галузі науки і техніки (1984), званнями „Соросівський професор“ (1994), „заслужений професор“ Львів. ун­ту (2001), „Людина року“ Амер. біограф. ін­ту (2000).

Б. О. була співред. міжнар. реферативного журн. „Red Book“, чл. редколегії „Вісника Львівського університету“, головою та чл. орг. к­тів багатьох міжнар. наук. конференцій, семінарів і шкіл, зокрема всесоюзної, а згодом міжнар. конференції з кристалохемії інтерметалічних сполук, яка щорічно відбувається у Львові.

Співпрацювала з НТШ, зокрема публ. свої ориґ. дослідження у вид. Хемічної комісії НТШ (1990—2005). З берез. 1990 — чл. Хемічної комісії Т-ва.

Пр.: Кристаллохимия интерметаллических соединений редкоземельных металлов. Львов, 1982 (у співавт.); Тройные системы, содержащие редкоземельные металлы. Львов, 1985 (у співавт.); Phase Equilibria and Crystal Chemistry in Ternary Rare Earth Systems with Metallic Elements // In Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. Amsterdam, 1990, vol. 13 (у співавт.); Ternary Alloys // Evaluated Constitutional Data, Phase Diagrams, Crystal Structure and Application of Lithium Alloys Systems. Weinheim, 1995, vol. 14 (у співавт.); Основи загальної хімії. Львів, 2000 (у співавт.).

Літ.: Туторская С. „Поглощенность“ // Формула творчества. М., 1978, с. 185—205; Львівський університет. Монографія / Ред. В. П. Чугайов. Львів, 1986, с. 100; Жінки України: Біографічний енциклопедичний словник / Ред. М. А. Орлик. К., 2001, с. 42; Оксана Іванівна Бодак. Бібліографічний довідник / Ред. Р. Гладишевський, Я. Каличак. Львів, 2002, 93 с.; Гладишевський Є., Пукас С. Львівська наукова кристалохемічна школа. До 50-річчя заснування. Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 2005, т. XV, с. 152—63.

Євген Гладишевський, Роман Гладишевський

Покликання на статтю (IEEE)
Євген Гладишевський, Роман Гладишевський . "БОДАК Оксана", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=361 [дата звернення: 27.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я