БОЛЕСТА Іван - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОЛЕСТА Іван

 Опубліковано: 2015

БОЛЕСТА Іван (* 07. 07. 1950, с. Заплатин (Дуброва) Стрийського р-ну Львів. обл.) — фізик, викладач фізики. Чл. НТШ (з 1989).

1967 закінчив серед. школу в м. Стрию.

1967—72 навч. на фіз. ф-ті ЛДУ. Після закінчення ун-ту скерований на роботу у проблемну науково-дослід. лабораторію росту та дослідження фіз. властивостей кристалів ЛДУ на посаду мол. наук. співробіт. (1972—80). 1980—82 — ст. наук. співробіт. науково-дослід. сектора, 1982—86 — асистент, 1982—98 — доц. каф. радіоелектронного матеріалознавства. 1989—91 працював заст. декана фіз. ф­ту з наук. роботи. 1998 — проф., зав. каф. радіофізики фіз. ф-ту ЛДУ. 1979 захистив кандидат. дис. на тему „Дослідження оптичних властивостей кристалів типу А2В72 з шаруватою структурою“, а 1996 — докт. дис. на тему „Електронна структура та оптичні спектри домішок в галоїдах типу А 2ВХ4 та ВХ2“.

1988 Б. І. отримав вчене звання доц. каф. радіоелектронного матеріалознавства, а 2001 — проф. каф. радіофізики, 1995 і 1997 — почес. звання „Соросівський доцент“ міжнар. фонду „Відродження“.

Неодноразово брав участь і виступав з доповідями на міжнар. конференціях. 2004 проходив наук. стажування у Віден. тех. ун-ті, тісно співпрацює з Нац. лабораторією ядерної фізики (Фраскаті, Італія). Наук. кер. держбюджетних тем, затверджених наук. радою МОНМС України, а також лабораторії „Комп’ютерного моделювання“ науково-осв. центру „Фрактал“, створ. 2009 у ЛНУ. Бере участь в організації низки всеукр. та міжнар. наук. конференцій.

Осн. наук. зацікав.— експерим. дослідження та комп’ютерне моделювання електронних та іонних процесів у наноструктурованих мат-лах; оптичні спектри локальних центрів у діелектричних матрицях та у кристалах зі структурними фазовими переходами; плазмонні ефекти в метал-діелектричних нанокомпозитах.

Б. І.— автор понад 200 наук. праць, у т. ч. монографії, 2 навч. посібників із грифом мін-ва, отримав 3 автор. свідоцтва на винаходи, переможець конкурсу „Науковець університету 2003 року“.

З 1989 Б. І.— чл. НТШ, учасник засідання, на якому проголошено відродження НТШ у Львові. 10. 11. 1989—10. 12. 1996 — секретар Фізичної комісії НТШ. Чл. Укр. фіз. т-ва (з 1990), гол. ред. зб. наук. пр. „Електроніка та інформаційні технології“, чл. редколегії „Фізичного збірника НТШ“, „Вісника Львівського університету. Серія фізична“, „Українського журналу фізичної оптики“, чл. спеціалізованої Вченої ради зі захисту докт. дис. у ЛНУ. Чл. Експертної ради з комп’ютерних наук при ДАК з ліцензування та акредитації вищих навч. закладів І—ІV рівнів акредитації (2009—11).

Пр.: Широкозонные слоистые кристаллы и их физические свойства. Львов, 1982, 148 с. (у співавт.); Хімічний зв’язок i структура матеріалів. Текст лекцій. Львів, 1992, 84 с.; Электронные состояния примесей, локализованных в Ван-дер Ваальсовых щелях слоистых кристаллов Cdl2 // Неорганические материалы, 1996, т. 32, № 10, с. 1261—64; Effect of Phase Transitions in Luminescence characteristics of [N(CH3)4]2MnCI4 Syngle Crystals // Phase Transitions, 1996, vol. 56, р. l—10 (у співавт.); Ефекти фазових переходів у люмінесцентних характеристиках деяких кристалів типу A2BХ4 // Фізичний збірник НТШ. Львів, 1996, т. 2, с. 124—37; Luminescence Investigation of P-K2SO4=>SrGeS4 Type Phase Transition in Cs2Cdl4 Mn-Crystals // Ferroelectrics, 1997, vol. 192, р. 221—25 (у співавт.); Optical Investigations of superionic Phase Transition in Ag2-Cdl4 Thin Films // Solid State Jonics, 1999, vol. 119, p. 103—07 (у співавт.); Crystalline and band energy structure of Ag2CdI4 // Ukrainian Journal of Physical Optics, 2000, vol. 1, N 1, p. 13—15 (у співавт.); Про механізм фоточутливості інтеркальованих атомами срібла кристалів йодистого кадмію // Фізичний збірник НТШ. Львів, 2001, вип. 4, с. 51; Thermal, Electrical and Optical Studies of Phase Transitions in Ag2CdI4 Solid Electrolyte. Radiation. Effects & Deffects In Solids, 158 (2003), р. 157—61 (у співавт.); Фізика твердого тіла. Навч. посібник. Львів, 2003, 480 с.; Металічні кластери // Фізичний збірник НТШ. Львів, 2008, т. 7, с. 9—25; Метаматеріали // Електроніка та інформаційні технології, 2011, вип. 1, с. 3—17; AFM microscopy and optical studies for the shape of particles in ultrathin silver films // Ukrainian Journal of Physical Optics, 2012, vol. 13, p. 165—70 (у співавт.); Моделювання оптичних спектрів за даними АСМ // Журнал фізичних досліджень, 2012, т. 16, вип. 1—2, с. 1901 (8 с.) (у співавт.); Поверхневі плазмон-поляритони // Електроніка та інформаційні технології, 2012, вип. 2, с. 3—26; Теорія електромагнітного поля. Навч. посібник. Львів, 2013, 486 с.

Літ.: Іванків Л. І., Семак С. С. З історії розвитку фізики у Львівському університеті // Вісник Львівського університету. Серія фізична. Львів, 1993, вип. 26, с. 3—24; Фізичний факультет, факультет електроніки, астрономічна обсерваторія. Мат-ли до енциклопедії. Львів, 2007, 226 с.; Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: У 2-х т. Львів, 2011, т. 1: А—К.

Роман Пляцко

Покликання на статтю (IEEE)
Роман Пляцко . "БОЛЕСТА Іван", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=376 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я