БОРОВИК Михайло - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БОРОВИК Михайло

 Опубліковано: 2015

БОРОВИК Михайло (* 06. 04. 1922, с. Ляшки-Королівські Перемишлян. пов. Терноп. воєв. (нині — с. Заставне Золочів. р-ну Львів. обл.) — † 11. 06. 1992, м. Оттава, Канада) — бібліотекознавець, журналіст, історик, педагог, громадсько-політ. діяч. Чл.-кор. НТШ Канади (з 1973).

Закінчив Малу духовну семінарію у Львові (1941). На поч. Другої світової війни еміґрував у Німеччину, де 1945—48 навч. на суспільно-екон. ф­ті Укр. високої екон. школи в Мюнхені. 1948 переїхав у Канаду, де спочатку працював не за фахом, а згодом вступив на славіст. відділ Оттав. ун-ту (1955—59). Того ж року здобув у цьому виші ступінь бакалавра (бібліот. наук), а 1960 — маґістра в галузі славістики (наук. тема „Українська преса у Східній Канаді“).

Від 1959 і до виходу на пенсію був співробіт. б-ки Нац. музею Канади (зав. відділу класифікації і каталогування), 1959—60 також працював у Б-ці Оттав. ун-ту. Викладав в укр. „Рідній школі“ в Оттаві (1959—62).

18. 07. 1969 здобув наук. ступінь д-ра філософії на філос. ф-ті україністики Українського вільного університету в Мюнхені, захистивши дис. на тему „Українці Канади та їхня преса“ (наук. кер. Я. Рудницький). 1971 виступав із доповіддю „Українська преса в Канаді — історичний огляд“ на наук. конференції до 50­ліття УВУ (Нью-Йорк, 23—24. 10. 1971).

Осн. наук. зацікав.— історія укр. еміґрації у Канаді, українсько-канад. преса, соціологія, бібліот. справа.

Чл. ОУН (з 1943), Укр. студент. громади в Мюнхені (1945—48), Спілки укр. молоді в Канаді (1949—52), управи Ін-ту „Просвіти“ у Вінніпезі (1950—51), Т-ва укр. студент. молоді (1952—56). Голова відділу Антибільшовицького блоку народів в Оттаві (з 1958), чл. Ліги визволення України та голова її відділу в Оттаві (з 1969), секретар філії КУК в Оттаві (1961—62).

Чл. Т-ва бібліотекарів Канади, Спілки укр. журналістів Канади, Канад. асоціації бібліотекарів, Бібліограф. асоціації Канади, Асоціації спец. книгозбірень. Нагороджений грамотою УВУ (1977). Д. чл. УВАН у Канаді (з 1990) і Укр. могилянсько-мазепинської академії наук.

З 1960 — чл. НТШ К, чл. Оттавського осередку НТШ (з 1959). 1966 виступав із доповідями на засіданнях і конференціях НТШ К, у т. ч. із доповіддю „Київські неоклясики — М. Зеров, П. Филипович і М. Драй-Хмара“ на XIV Наук. конференції НТШ К (10. 10. 1966, Торонто). З 1973 — чл.-кор. НТШ К (від Історично-філософської секції). 1969—76 — скарбник, а 1982—85 — чл. Контрольної комісії Оттав. осередку НТШ К.

Пр.: Українська преса у Східній Канаді. Оттава, 1960, 180 с.; Початок української преси в Канаді // Український самостійник (Мюнхен), 1961, ч. 9, с. 27—29; Шевченко в англомовних енциклопедіях і біографічних словниках // Збірник матеріалів Наукової конференції НТШ в Канаді. Торонто („Праці НТШ Канади“, ч. 6), 1962, с. 100—11; 50-річчя української преси у Східній Канаді // Гомін України (Торонто), 1965, 6 берез., ч. 11, с. 11—12; Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді. Мюнхен, 1977, 344 с.; Роля д-ра О. Олеськова в поселенні українців в Західній Канаді // Прокоп Д. Українці в Західній Канаді: до історії їхнього поселення та поступу. Едмонтон; Вінніпег, 1987, с. 12—14; Шевченко після заслання, 1857—1861: в 175-ту річницю народження генія українського народу // Визвольний шлях, 1989, кн. 7, с. 848—61; Століття українського поселення в Канаді (1891—1991). Монреаль; Оттава, 1991, 485 с.

Літ.: Хроніка НТШ. Торонто; Н.-Й.; Сидней; Париж, 1966, ч. 80, с. 81, 83, 88; Львів; Н.-Й., 1996, ч. 87, с. 127; Львів; Н.-Й.; Торонто, 1998, ч. 89, с. 152; A biographical directory of librarians in the United States and Canada. Chicago, 1970, p. 104; Укр. історик. Н.­Й.; Мюнхен, 1971, ч. 1—2, с. 149; Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпег, 1986, с. 78; Що пишуть про автора // Боровик М. Століття українського поселення в Канаді (1891—1991). Монреаль; Оттава, 1991, с. 367—79; Гошуляк Й. У першу річницю відходу у вічність бл. пам’яті д-ра Михайла Боровика // Визвольний шлях, 1993, кн. 7, с. 894—95; Життєвий досвід українців у Канаді: рефлексії / Ред. О. В. Герус та ін. Вінніпег, 1994, с. 75; Ковальчук О. Боровик Михайло // Українські історики ХХ ст. (біобібліограф. довідник). К., 2004, вип. 2, част. 2, с. 59; Universitas Libera Ucrainensis: 1921—2006 / Упоряд. М. Шафовал, Р. Яремко. Мюнхен, 2006, с. 191.

Юрій Ковалів

Покликання на статтю (IEEE)
Юрій Ковалів . "БОРОВИК Михайло", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=396 [дата звернення: 20.05.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я