БРАТКОВСЬКИЙ Данило - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БРАТКОВСЬКИЙ Данило

 Опубліковано: 2015

БРАТКОВСЬКИЙ Данило (* Бл. 1644, Луцький пов. Волин. воєв.— † 26. 11. 1702, м. Луцьк Волин. воєв.) — суспільно-політ. діяч, дипломат, письменник.

Походив із давнього укр. шляхет. роду, представники якого проживали на Поділлі (Брацлавщині) та Волині. За деякими даними, Братковські також жили на Перемишльщині Рус. воєв., сягаючи ХVІ ст. Батько Б. Д. Богдан був брацлав. скарбником, старостою Луцького правосл. братства.

Освіту здобув у Києво-Могилянській академії. Навч. разом із С. Гурком (С. Палієм). У 1660-х рр. продовжив навчання в Італії. Здобута Б. Д. освіта запевнила йому поточну діяльність (від 60-х рр. XVII ст.), добре знав лат. та ін. мови, історію стародав. світу. Після повернення король Ян ІІ Казимир призначив його на посаду секретаря польс. посольства в Москві.

Осн. зацікав. Б. Д.— письменство громадсько-сусп. праця. Він — автор збірки з 83-х віршів „?wiat po cz??ci przeуrzany“ (Krak?w, 1697 (наклад 4000 примір.) з присвятою королю Авґустові ІІ,— видання викликало значний сусп. резонанс. Критикував сусп. устрій Речі Посполитої, зокрема, обстоював права православних на шляхетських сеймиках Київщини та Волині. 1699 з ініціативи Б. Д. правосл. шляхта Київ. та Волин. воєв. склала петицію, у якій вимагала надання гарантій правосл. віросповіданню, і передала док-т польс. королю Авґустові ІІ. Через конфлікт із волин. шляхтою Б. Д. був змушений перебратися до Львова. У пошуках підтримки правосл. верств населення на Правобережжі намагався нав’язати контакти з Лівобережною Україною, зокрема, за свідченням літопису С. Величка, 1700 їздив до Батурина, де зустрічався з І. Мазепою. На зворотному шляху Б. Д. затримали й ув’язнили в м. Олиці (нині — Волин. обл.). Після звільнення навесні 1702 контактував із С. Палієм у Фастові, зокрема брав участь у раді правобережної козацької старшини про поч. повстання на Правобережжі. Підгот. його відозву до православних. У жовт. 1702 затримала шляхта з текстом відозви та компрометувальним листуван ням. Після тривалих тортур Б. Д. стратили у Луцьку за ухвалою військ. суду. 1705 діти Б. Д. були оголошені поза законом.

Постать Б. Д. висвітлювали у своїх працях чл. НТШ, зокрема В. Доманицький, В. Липинський та ін. Про нього писали І. Франко, інозем. д. чл. Т-ва О. Брікнер. У „Записках НТШ“ (1910, т. ХСІІІ) опубл. рец. В. Дорошенка на публікацію В. Липинського „Данило Братковський — суспільний діяч і письменник кінця XVII століття“.

Літ.: Антонович В. Б. Даниил Братковский. Исторический очерк начала XVIII cт. // Киевлянин, 1865, № 91—92; його ж. Содержание актов о козаках на правой стороне Днепра (1679—1716) // Архив ЮЗР. К., 1868, ч. 3, т. 2, с. 1—197; 1871, ч. І, т. ІV, с. 32—34; Доманицький В. М. Вірші Данила Братковського // ЛНВ, 1909, т. ХLV, с. 339—48; Липинський В. Данило Братковський — суспільний діяч і письменник кінця XVII століття // Там само, с. 326—38; Д[орошенко] В. [Рец. на:] Липинський В. Данило Братковський, суспільний діяч кінця ХVII ст. // ЛНВ, 1909, кн. ІІ // Записки НТШ. Львів, 1910, т. ХСІІІ, кн. І, с. 186; Возняк М. Історія української літератури. Львів, 1924, т. ІІІ, с. 54—56; Brhckner A. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1924, 467 s.; його ж. Dzieje kultury polskiej. Krak?w, 1931, 660 s.; його ж. Poezja polska w XVII. Dzieje literatury pi?knej w Polske. Krak?w, 1935, 299 s.; Mikulski T. Bratkowski Daniel // PSB. Krak?w, 1936, t. II, s. 414; Українські письменники. Біо-бібліографічний словник / Уклав Л. Є. Махновець. К., 1960, т. 1, с. 221—22; Сергієнко Г. Я. Визвольний рух на Правобережній Україні в кінці XVII і на початку XVIII ст. К., 1963, 212 с.; Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. К., 1986, т. 43, с. 230, 233; Величко С. В. Літопис. К., 1991, т. 2, с. 607; Бірюліна О. Волинський період життя Данила Братковського // Історичне краєзнавство у відродженні духовності, культури, багатовікових національних традицій України: Праці VI Всеукраїнської конференції (28 вересня — 1 жовтня 1993 р.). Луцьк, 1993, с. 432; Кулиняк Д. Братковський Данило Богданович // Києво-Могилянська академія в іменах ХVII—XVIII ст. Енциклопед. вид. К., 2001, с. 87; його ж. Блюститель благочестя // Наука і суспільство, 2009, № 3/4, с. 58—61; Чиговська Л. Г. Сподвижник Семена Палія: про Данила Братковського // Прес-музей (Фастів), 1994, № 3, с. 15—18; Герасименко Н. „Людина вчена, поет прекрасний!“ (Данило Братковський у зображенні Самійла Величка) // Історія українського середньовіччя: Козацька доба: Зб. наук. праць (На пошану історика, лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка Олени Михайлівни Апанович): У 2 част. К., 1995, ч. 2, с. 92—101; Данило Братковський — поет і громадянин: Матеріали науково-краєзнавчої конференції, приуроченої 300-й річниці страти Данила Братковського (м. Луцьк, 22—23 листопада 2002 р.). Луцьк, 2002, 156 с.

Олександр Ясь

Покликання на статтю (IEEE)
Олександр Ясь . "БРАТКОВСЬКИЙ Данило", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=420 [дата звернення: 25.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я