ACTA TOMICIANA - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

ACTA TOMICIANA

 Опубліковано: 2015

„ACTA TOMICIANA“ (Акти Томицького) — видання док-тів і листів королівської канцелярії часів Сиґізмунда І (1506—29) й поч. панування Сиґізмунда ІІ (1529—72), створених переважно в період урядування коронного підканцлера й краків. єп. П. Томицького, який залишив цінну епістолярну й док. спадщину. Док-ти зібрані у ХVIІ ст. (перед 1657) секретарем королів. канцелярії С. Ґурським, вид. у Познані Курніцькою б-кою ПАН з ініціативи родини Дзялинських (т. 1—8, 1852—60; т. 9—13, 1876—1915; т. 14—18, 1952—66). Доповнення вміщені в ост. томах (т. 16 — В. Поцеха, т. 17 — В. Урбан, А. Вичанський, т. 18 — Р. Марціник). Док-ти з укр. історії увійшли переважно до 13—14 т. і стосуються боротьби Польщі й Волощини за Покуття 1531—32, воєнних дій в Україні проти турків і татар, зокрема облоги Черкас крим. ханом, збору військ на Поділлі, козацьких походів на Молдавію наприкін. ХVІ ст. та ін.

Док-ти „А. Т.“ використовували Б. Барвінський, М. Грушевський, М. Кордуба, І. Крип’якевич, С. Томашівський та ін. Окр. томи „А. T.“ рецензували у вид. НТШ Ф. Марисяк та І. Шпитковський. Ф. Марисяк, аналізуючи 10-й т. „А. Т.“, підкреслював значення для історії України постанови Пйотрківського сейму 1528 про надзвич. податок на оборону рус. земель та листа королів. секретаря Замбоцького до Томицького про ситуацію у Литві під час опрацювання Лит. статуту. Заг. огляд вид. зробив М. Ковальський у 3-й част. „Источниковедения истории Украины 16—17 вв.“ (1978).

Літ.: М[арисяк] Ф. [Рец. на:] Acta Tomiciana. Роzna?, 1899, t. X: A[nno] D[omini] MDXXVIII [1708], 481 P. // Записки НТШ. Львів, 1900, т. ХХXVІІ, кн. V, с. 18—20; Шп[итковський] І. [Рец. на:] Acta Tomiciana — tomus undecimus epistolarum, legationum, responsorum, actionum et rerum gestarum, serenissimi Sigismundi I per Stanislaum Gorski, canonicum cracoviensem et plocensem A[nno] D[omini] MDCXXIX [1629], sumptibus bibliothecae Korniciensis. 1901, t. 11, II + 356 p. // Там само, 1905, т. LXV, кн. IІІ, с. 14—24; його ж. [Рец. на:] Acta Tomiciana, tomus duodecimus epistolarum, legationum, responsorum, actionum et rerum gestarum, serenissimi principis Sigismundi primi, regis Poloniae, magni ducis Lithuaniae per Stanislaum Gorski, canonicum Cracoviensem et Plocensem, A[nno] D[omini] MDXXX, Sumptibus bibliothecae Kornicensis. 1906 // Там само, т. LХXVІ, кн. IІ, с. 195—202.

Іван Сварник

Покликання на статтю (IEEE)
Іван Сварник . "ACTA TOMICIANA", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=43 [дата звернення: 27.06.2022].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я