БРНО - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БРНО

БРНО (Берно, Brno, Br?nn) — місто в Південно-Моравській обл. (Чехія). Наук. інституції, б-ки, вид-ва та редакції міста Б. обмінювалися своїми вид. з Бібліотекою НТШ у Львові. Протягом 1900—08 редакція „Hlidky“ надсилала часоп. „Hlidka“; 1905—14 Moravsk? Musejni Spole?nost — журн. „?asopis Moravsk?ho Musea Zemsk?ho“; 1909—29 Deutscher Vеrein f?r Geschichte M?hrens und Schlesiens — журн. „Zeitschrift“; кін. 1920-х рр.— 1938 Masarykov? Universita. Filosoficka fakulta — журн. „Spisy“. До НТШ надходили також вид. таких чес. т-в, як Moravsk? Zemsk? Museum, Matica Moravska, Knihovna ?eske vysoke ?koly technick?.

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1900, ч. 5, с. 30; 1902, ч. 9, с. 27; 1903, ч. 13, с. 39; 1904, ч. 17, с. 31; 1905, ч. 21, с. 31; 1906, ч. 25, с. 30; 1907, ч. 29, с. 32; 1908, ч. 33, с. 35; 1909, ч. 37, с. 39; ч. 39, с. 47; 1910, ч. 41, с. 45; ч. 44, с. 31; 1911, ч. 45, с. 39; 1913, ч. 53, с. 36; ч. 57, с. 35; 1918, ч. 60—62, с. 148; 1926, ч. 67—68, с. 161; 1930, ч. 69—70, с. 25—26; 1935, ч. 72, с. 49; 1937, ч. 74, с. 67; 1939, ч. 74, с. 67; Гнатюк В. Наукове товариство ім. Шевченка у Львові. 2-ге вид. Мюнхен; Париж, 1984, с. 164.

Оксана Гнатишин

Стаття створена: 2015