БУКОВИНСКІЙ АЛЬМАНАХЪ - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БУКОВИНСКІЙ АЛЬМАНАХЪ

„БУКОВИНСКІЙ АЛЬМАНАХЪ“ (выданый въ память десятьл±тного существованя (1875—1885) общества рускихъ академик?въ „Союзъ“ въ Черн?вцяхъ) — літературно-худож. і науково-публіцист. зб., видрук. 1885 у Чернівцях, у „печатн± Г. Чоппа“ заходами і накладом студент. т-ва „Союз“, засн. при т-ві „Руська бесіда“ (178 с.).

Восени 1884 к-т із 5-ти чл. (О. Волянський, Г. Ганкевич, Г. Никорович, Лукашевич, Бачинський) провадив підгот. вид.: надруковано 70 відозв до письменників зі запрошенням узяти участь, надіславши свої твори, і розіслано 450 запрошень із проханням долучитися до організації передплати альманаху. Появі „Б. а.“ сприяла також усебічна підтримка О. Калужняцького, почес. чл. НТШ С. Воробкевича, К. Ганкевича, О. Поповича та ін. Чл. „Союзу“ мали, зайнявши „поважне місце в суспільстві“, завжди і всюди захищати права свого народу, підтримувати розвиток його мови і культури. Огляд діяльности „Союзу“ подано у вступ. сл. до альманаху.

Зміст вид.: „Передне слово“ (коротка історія т-ва „Союз“), розділи „Поезі±“ та „Проза“, де згруповано худож. мат-л, ст. К. Ганкевича „Естетичне значенье и симболика барв“. Опубл. поет. твори Т. Блонського, Д. Вінцковського, І. Пасічинського, В. Масляка („Шумка“, „Свята“, „Чабаниця“), Данила Млаки („Тимош Хмельницкій. Поема исторична (1650—1653 р.)“), цикли патріотичних і ліричних віршів чл.-засн., почес. і д. чл. НТШ О. Кониського („До руської молодіжі“, „Мати“, „Смерть ватажка перехожих“), П. Куліша („З Підгір’я“, „Кобзарський заповіт“), К. Устияновича („На склоні літ“), І. Пасічинського. Прозу представлено творами О. Кониського („Коханье в останне (Ескиз з житя)“), М. Костомарова („Сорок л±т. Легенда“), П. [Полянського] („Карпатскій гончарь. Новеля на тл± событій 1846 року“), К. Устияновича („Межи добрыми людьми“), почес. чл. НТШ Ю. Федьковича („Леліи могила або Довбушoв скарб. Пов±сть з гуцулского житя“). У доборі творів спостерігалася тенденція до культ. співпраці Буковини з Галичиною і Наддніпрянською Україною, про що алегорично каже П. Куліш у вірші „З Підгір’я“. І. Франко 1886 опубл. у журн. НТШ „Зоря“ рец. на „Б. а.“: „...єго редакторов, котри певно зробили, що могли, щоб и „Альманах“ выйшов як найкрасшій. Мы бажали б только в кождом таком выданю чути поперед всего одгомон місцевого духового и литературного житя у вс±х єго важн±йших проявах, а особливо в выдавництв± учачои ся молод±жи одгомон тых науковых пытань и змагань, котрыми она найбольше займає ся“.

Решту творів, надісланих до к-ту, планували опубл. в „Б. а.“ 1886, але вид. не з’явилося.

Літ.: ?тозва комитету, редагуючого буковиньско-рускій Альманах // Буковина, 1885, № 18, с. 6; И. Ф. [Рец. на:] Буковиньскій Альманах выданый в память десятьл±тного существованя (1875—1885) общества руских академикoв „Союз“ в Черн?вцях. Чернoвц±, 1885 // Зоря (Львов), 1886, 1 (13) марця, ч. 5, с. 83—84; Л-тъ. [Рец. на:] Буковинский Альманах. Черновцы, 1885 // КС, 1886, т. XV, № 8, с. 735—38; [Рец. на:] Bukowiner Almanach, hrsg. zum Gedenken an die 10j?hrige T?tigkeit (1875—1885) des Vereins der ruthenischen Akademiker „Sojuz“ in Czernowitz // Czernowitzer Zeitung. Czernowitz, 1886, 5 Maerz, N 50, S. 3; Альманах Буковинскій выданый в память десятьл±тного существованя (1875—1885) общества руских академикoв „Союз“ в Черн?вцях // Левицкій И. Е. Галицко-русская библіографія ХІХ-го стол±тія дополненная русскими изданіями вышедшими в Венгріи и Буковин± (1801—1886). Львов, 1895, т. ІІ, с. 494; Дорошенко Д. Пантелеймон Куліш. К., 1918, с. 202; Студинський К. Галичина й Україна в листуванні 1862—1884 рр.: матеріяли до історії української культури в Галичині та її зв’язків з Україною. К., 1931, с. 538; Українські літературні альманахи і збірники ХІХ — початку ХХ ст.: бібліографічний покажчик / Уклад. І. З. Бойко. К., 1967, с. 75.

Марія Трегуб

Стаття створена: 2015