БУЛКА Ярослав - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БУЛКА Ярослав

БУЛКА Ярослав (Jaroslav Bulka; крипт., псевд.: Я. Б., Яр., Мелькор, Яр. Булка) (* 16. 06. 1906, с. Григорів Рогатин. пов., Галичина (нині — Рогатин. р­ну Івано-Франк. обл.) — † 09. 09. 1973, м. Мельбурн, Австралія) — інженер, журналіст, громадсько-культ. діяч, організатор мист. життя серед молоді. Чл. НТШ (з 1965).

Навч. у Рогатинській приват. г-зії Укр. пед. т­ва „Рідна школа“, брав участь у роботі „Шкільної громади“, літературно-бібліот., філософсько-природн. гуртків, належав до 20-го пластового куреня ім. Пилипа Орлика. 1940 закінчив Львів. політех. ін-т, де здобув фах інженера-хеміка. Працював на нафтоперегінному заводі в Дрогобичі. На поч. Другої світової війни еміґрував спершу до м. Бломберґа (Німеччина), згодом — у Словаччину, де працював хеміком у різних нафтових лабораторіях. 1949 виїхав в Австрію, 1950 — в Австралію.

В Австралії поселився у м. Мельбурні (шт. Вікторія), де активно долучився до сусп. життя, дописував до період. вид. на різні громадсько-культ., церк. та наук. теми (з акцентом на істор. проблематику) в укр. часоп., що виходили в Австралії (окремо газ. „Вільна думка“, 1950—60). Б. Я.— чл. редколегії 1-го т. „Українці в Австралії“ (1966), що вийшов у „Бібліотеці українознавства“ НТШ (ч. 15). У цьому вид. вміщено такі ст. Б. Я.: „Зовнішні зв’язки української громади Вікторії“, „Культурно-мистецька діяльність української громади Вікторії“, „Українська громада Тасманії“ і т. д. Написав багато статей і повідомлень про поточне життя укр. громади і культ. заходи, також нарис, присвячений „харчовій хемії“. Входив до кер. складу багатьох укр. т-в, зокрема до Союзу українських організацій Австралії (1955—66 — пресовий референт), Української центральної шкільної ради, Української громади Вікторії (багаторічний пресовий референт, чл. Контрольної комісії т­ва). Ще зі студент. років чимало уваги приділяв пропаґанді укр. нар. культури серед молоді (в г-зії виступав із рефератами на теми „Природа в творах Т. Шевченка“, „Самостійність українського народу зі становища антропоґеоґрафії“, „Вплив української землі на український нарід“). Б. Я.— автор великої кількости доповідей, які виголосив перед різними колективами (більшу част. опубл. на стор. часоп.), організовував і керував пластовими та заг. об’єднаннями укр. студент. молоді, танцювальними колективами, з якими подорожував Австралією. Уславився „щорічною участю зі своїми ансамблями на фестивалях „Мумба“.

Б. Я.— чл. Вікторіївського осередку НТШ Австралії. Від 1965 — чл. Т-ва, а увійшовши на поч. 1970-х рр. до складу управи крайового НТШ Австралії, тривалий час виконував у Т-ві обов’язки пресового секретаря.

Літ.: VI Звіт дирекції приватної ґімназії кружка Українського педагогічного товариства в Рогатині за шкільний рік 1923/24. Рогатин, 1924, с. 31; VII звідомлення дирекції приватної ґімназії кружка Українського педагогічного товариства в Рогатині за шкільний рік 1924/25. Рогатин, 1925, с. 6—26; Завалинський Є. НТШ в Австралії // Українці в Австралії. Матеріали до історії поселення українців в Австралії. Мельборн, 1966, [т. 1], с. 61—73, 244, 250, 348, 350—62, 379—80, 392, 468—75 та ін.; Хроніка НТШ. Торонто; Н.­Й.; Сидней; Париж, 1966, ч. 80, с. 45; Львів; Н.-Й.; Париж; Сидней, 1996, ч. 81, с. 156; Радіон С. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка (1950—1975). Мельборн, 1976, с. 1, 8, 11, 16—17, 21, 27, 31, 37, 42, 49—51, 58—61, 67—70, 90, 93, 95, 99, 108, 124, 135, 161, 170, 175, 182—83, 190, 216; його ж. Наукове товариство ім. Шевченка в Австралії // Українці Австралії. Енциклопедичний довідник. Сідней, 2001, с. 84, 449; Рогатинська земля. Збірник історично-мемуарних, етнографічних і побутових матеріалів. Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1989, т. 1, с. 306—10, 313, 334 (НТШ. Укр. архів, т. 50); Б[олюх] М. Булка Ярослав. Енциклопедія української діяспори (Австралія—Азія—Африка). К.; Н.-Й.; Чікаґо; Мельборн, 1995, т. 4, с. 49; Голод М. Причинки до історії організації Пласт в Рогатині // Рогатинська земля. Збірник історично-мемуарних, етнографічних і побутових матеріалів. Н.-Й.; Париж; Сидней; Торонто, 1996, т. 2, с. 276 (НТШ. Укр. архів, т. 54).

Олег Купчинський

Стаття створена: 2015