БУРАК Ярослав - Енциклопедія «Наукове товариство імені Шевченка»

БУРАК Ярослав

 Опубліковано: 2015

БУРАК Ярослав (* 05. 03. 1931, с. Підгородне Золочів. пов. Терноп. воєв. (нині — Золочів. р-ну Львів. обл.) — † 15. 06. 2011, м. Львів) — механік та математик. Д. чл. НТШ (з 1992).

Закінчив Золочів. серед. школу (1948). У 1948—53 — студент фізико-матем. ф-ту ЛДУ; 1953—55 — інженер лабораторії фотопружности Ін-ту машинознавства й автоматики АН України; 1955—58 — аспірант Львів. політех. ін-ту; 1958—72 працював мол. і ст. наук. співробіт. і зав. відділу у ФМІ НАН України (до 1964 — Ін-т машинознавства й автоматики АН України); 1973—95 — зав. відділу Ін­ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача АН України; з 1995 — наук. кер. Центру матем. моделювання цього ж ін-ту.

1960 захистив кандидат. дис. „Деякі задачі кручення та згину призми“, 1970 — докт. дис. „Деформаційні теорії неферомагнітних твердих тіл в електромагнітному полі“. З 1971 викладав у ЛНУ ім. І. Франка, завідував каф. матем. моделювання. Б. Я.— проф. каф. прикладної математики НУ „Львівська політехніка“. Створив наук. школу з проблем континуально-термодинамічного моделювання та оптимізації нелінійних локально нерівноважних систем. Відзначений урядовими нагородами та почес. грамотами Президії НАН України.

Д-р фізико-матем. наук (1970), лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1975), засл. діяч науки України (1982), чл.-кор. НАН України (1985) та лауреат премії ім. М. М. Крилова НАН України (1999). Чл. Нац. к-ту з теор. та прикладної механіки України і Європ. мех. т-ва „Euromech“.

Осн. наук. зацікав.— методи побудови особливих розв’язків динамічних задач теорії пружности та термопружности при зосереджених рухомих і нерухомих силових навантаженнях з урахуванням їхньої мультипольної структури; розвиток теорії та методів кількісного вивчення фізико-мех. процесів в електропровідних, напівпровідникових і діелектронних деформівних тілах; розроблення теор. основ і методів оптимізації термонапруженого стану деформівних тіл для створення раціональних режимів і схем високотемператур. локального оброблення зварних елементів тонкостінних конструкцій; дослідження температур. полів і напружень при індукційному термообробленні, створення раціон. технологій термооброблення під час виготовлення електровакуумних та електропроменевих приладів; дослідження магнетотермопружних процесів у неферомагнетних неполяризованих електропровідних тілах при період. у часі комплексних навантаженнях; розроблення локально-градієнтного термодинамічного підходу до побудови моделей нелінійної термомеханіки, варіаційні формулювання крайових задач нелінійної теорії пружности та термопружности на основі повних функціоналів Гамільтона. У наук. доробку Б. Я.— 14 монографій і бл. 450 ін. публікацій, 5 автор. свідоцтв про винаходи.

28. 03. 1992 за ухвалою Комісії механіки Б. Я. обрано д. чл. НТШ, головою Математично-фізичної секції (1990).

Пр.: Деякі задачі кручення та згину призматичних стержнів. К., 1959, 87 с.; Термоупругость электропроводных тел. К., 1977, 247 с. (у співавт.); Фізико-механічні процеси в електропровідних тілах. К., 1978, 230 с. (у співавт.); Оптимизация нагрева оболочек и пластин. К., 1979, 364 с. (у співавт.); Оптимизация и управление в электровакуумном производстве. К., 1980, 215 с. (у співавт.); Магнитотермоупругость электропроводных тел. К., 1982, 293 с. (у співавт.); Якість електронно-променевих трубок. К., 1982, 48 с. (у співавт.); Оптимизация переходных процессов в термоупругих оболочках. К., 1984, 157 с. (у співавт.); Физико-механические поля в полупроводниках. К., 1987, 264 с. (у співавт.); Вибрані праці. Львів, 2001, 352 с.; Фізико-математичне моделювання складних систем. Львів, 2004, 264 с. (у співавт.); Континуально-термодинамічні моделі твердих розчинів. К., 2006, 272 с. (у співавт.); Термомеханіка багатокомпонентних тіл низької електропровідності. Львів, 2006, 300 с.; Аналітична механіка локально навантажених оболонок. Львів, 2007, 240 с. (у співавт.).

Літ.: Хроніка НТШ. Львів, 1992, ч. 84, с. 41—42; [б. а.] 80-річчя чл.-кор. НАН України Я. Й. Бурака // Вісник НАН України, 2011, № 3, с. 73—74; Кушнір Р., Чапля Є. Ярослав Бурак (З нагоди 80­річчя від народження) // Вісник НТШ. Львів, 2011, № 45, с. 65—66; Я. Й. Бурак // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Львів, 2013, с. 111—13.

Олександр Гачкевич

Покликання на статтю (IEEE)
Олександр Гачкевич . "БУРАК Ярослав", Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія: електронна версія,  Київ, Львів: Наукове товариство імені Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2015, [Онлайн]. Доступно: http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=461 [дата звернення: 09.05.2021].


 Статтю розміщено на умовах, викладених у розділі «Авторські права»

Найпопулярніші статті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я