БЮЛЕТЕНЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В ЗДА - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БЮЛЕТЕНЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В ЗДА

„БЮЛЕТЕНЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В ЗДА“, („БЮЛЕТЕНЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ“) (з1979 — „News-lether“) — науково-інформ. вид. НТШ Америки (НТШ А). 1-ші ч. „Б.“ з’явились у 1950-х рр. (ч. 1, 1958). Виходив „Б.“ двома етапами з перервою, на кожному етапі вид. мало власну нумерацію: 1­й — 1958—76 (ч. 1—17), 2-й (новий — 1­ші ч. якого містять підзаголовок „News-lether“ — від 1979 і донині). Нумерація „Б.“ 2-го етапу подвійна: 1979 (ч. 1 (18) — 2012—14 (ч.37 (53).

Виходить укр. мовою в Нью-Йорку. Відп. за випуск кожного числа — голова (президент) крайового т-ва; працювали над номером кожного „Б.“ протягом вказаного часу (ускладі редколегій або без них) такі особи, як О. Кузьмович, В. Лев, В.Лопух, О.Попович, О. Рожка, А. Слобожанський, В.Стойко. На 1-му етапі виходу „Б.“ постійної редакції не було. Ч.1—28 „Б.“ виходили нереґулярно, з 2001: ч.13 (29), 14 (30) і наст.— 2 вип. на рік. У 1990-х рр. вирівнюються обсяг і оформлення „Б.“, тираж ілюстр., хоч змінний.

Вид. покликане інформувати про працю НТШ А на різних рівнях — від управи до чл. Т-ва, забезпечувати координацію і постійні контакти управи Т-ва з членством, осередками НТШ, які діють у межах країни, з крайовими т-вами ін. держав і наук. громадськістю. Часто на стор. „Б.“ фіґурує інформація про роботу управи крайового Т-ва за відповідні періоди. Важливими з цього огляду є звіти голів (президентів) НТШ А та повідомлення про працю секцій і комісій. За звітний період з 1 січ. 1974 по 1 берез. 1977 у межах Філологічної секції, як повідомляє „Б.“, утворилися Літературознавча, Мовознавча, Бібліологічна, Термінологічна комісії та Комісія реґіональних дослідів і публікацій, продовжували працювати Математично-фізична та Хемічно-біологічно-медична секції, Секція історії України, при котрій діяли Комісія англомов. вид. 10-том. „Історії України-Руси“ М. Грушевського, Комісія історії укр. театр. мист-ва, Комісія перекладу „Історії України-Руси“ М. Грушевського, Укр. військово-істор. ін-т, Істор. комісія. Також працювали Комісія для приєднання нових чл., Пед. ін-т українознавства. Активно діяли осередки у Філадельфії, Вашингтоні, Клівленді („Б.“ подавав також фінансовий звіт від 01. 01. 1974 до 31.12. 1976 НТШ у США). У 9 (25) ч. „Б.“ (весна 1998) вміщені статті про діяльність Вашингтонського, Детройтського, Чиказького, Клівлендського, Філадельфійського осередків НТШ Америки, опубліковано спец. „Інформаційний обіжник секретаріату Світової ради НТШ“ під заголовком „Про відзначення 125-літнього ювілею НТШ“. Загалом на стор. „Б.“ описано всі найважливіші події наук. і суспільно-культ. та мист. життя, які стосуються НТШ А та заанґажування в ньому чл. Т­ва, гостей НТШ А, стипендіатів Т-ва. „Б.“ подає інформацію про власні видання і книжки, які виходять в Україні завдяки фінансовій підтримці крайового Т-ва в Америці, також вид. новинки в матірному НТШ в Україні, публікує переліки доповідей, виголошених на різних засіданнях, „круглих столах“, конферен ціях. Окр. числа „Б.“ містять наук. і науково-популярні публікації. Водночас низка чисел „Б.“ має тем. спрямування: ч. 15 (31) 2003 — присвячене виборам управи НТШ А; 16(32) — 130­літтю НТШ від заснування; 17 (33) 2004 — Переяславській раді; 18(34) 2004— внеску НТШ А у розвиток укр. мови; 20 (36) 2005— НТШ А про „євразійську“ загрозу для України і т. д.

На стор. „Б.“ найчастіше систематизовані мат-ли за розділами і рубриками (ост. часто не тотожні й не однакові за змістом). Поширені рубрики „Від редакції“, „Вісті з бібліотеки“, „Нові члени і дійсні члени НТШ А“, „Наші втрати“ і т.д. (пор. ч. 1 (18) — 6 (23) та ін.).

Дописувачами „Б.“ є, крім адміністрації Т-ва, також чл. і д. чл. НТШ, укр. науковці та громадсько-культ. діячі.

Літ.: Звіт голови Комісії преси Ореста Поповича // Бюлетень [Наукового товариства ім.Шевченка в Америці]. Н.-Й., 2003, ч. 15 (31), с.22; 2006, ч. 21 (37), с. 19; ч. 22 (38), с. 46; 2007, ч.23(39), с. 42; ч. 24 (40), с. 41; Звіт голови НТШ­А Ореста Поповича // Там само, 2009, ч. 27 (43), с. 9.

Олег Купчинський

Стаття створена: 2015