БЮЛЕТЕНЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА [У ЄВРОПІ] - Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка
БЮЛЕТЕНЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА [У ЄВРОПІ]

„БЮЛЕТЕНЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА [У ЄВРОПІ]“ — науково-інформ. неперіод. вид. НТШ, призначене „для внутрішнього вжитку членів“ Т-ва. Осн. завданням „Б.“, однак, була „консолідація наукових сил західноевропейської діяспори“ та її досліджень у межах Т-ва.

Вид. відображало різноманітну діяльність Головного виділу НТШ (т. зв. Централі Т-ва) та секцій в Європі: Історично-філософічної, Філологічної та Математично-природописно-лікарської, а після 1950 — відділів: Американського, Канадського, Австралійського і Європейського. „Б.“ в Сарселі (Франція) виходив укр. мовою щорічно протягом 1948—55, переважно за ред. генерального секретаря НТШ В. Кубійовича. Вийшло 17 ч. Обсяг вид.: 19—21 стор. формату 21?27 см з наскрізною нумерацією. Це підтверджує продовження поперед. нумерації. Тираж кожного ч. становить 600—700 примір. Кожне ч. „Б.“ структуралізоване. Здебільшого містить рубрику „Від редакції“ (зазвичай стаття В. Кубійовича), рубрики „Огляд діяльності“, „З хроніки“, „Персоналії“, „Організаційні справи“, „З наукової діяльности членів“ і т. д. Добір рубрик і їхня послідовність не завжди тотожні і деколи не повторювалися. З 1955/56 „Б.“ перестав виходити під такою наз. Його мат-ли часто входили до „Бюлетеню Головної ради Наукових товариств ім. Шевченка“ та з груд. 1963 до вид. „Вісті із Сарселю“.

„Б.“ сьогодні є раритет. вид. у б-ках України та світу.

Літ.: Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі. Львів; Париж, 2000, с. 18.

Олег Купчинський

Стаття створена: 2015